galéria megtekintése

A köz és a jó

7 komment

Horváth G. György

Csizmadia Ervin (és a Méltányosság Politikaelemző Központ) mindig figyelemre méltó dolgokról beszél. Nagy érdemük, hogy nem ragadnak bele a hazai mocsárba, hanem széles nemzetközi kitekintéssel vizsgálnak olyan témákat is, mint a társadalmi kohézió, a demokrácia mérhetősége, a politikai táborok közti megegyezés szükségessége stb. Csizmadia Ervin a „Tanulhatunk-e bármit is egymástól?”című írásában (Élet és Irodalom, 2016. június 24.) azt fejtegeti, hogy érdemes a liberális demokrácia működését átgondolnunk, hogy a társadalom életében fontos szerepe van a nemzeti identitásnak – és a sikeres (ellenzéki) politizáláshoz csak ezek tisztázásával juthatunk el. Úgy gondolom, igaza van.

Sokan idegenkednek a közjó fogalmának használatától, mivel rendszeresen visszaéltek már ezzel a fogalommal – kisajátítva azt a maguk érdekei számára. Igaz, a környezet hatására is állan­dóan változhatnak a konkrétumok, a szakpolitikákkal szembeni követelmények, de találnunk kell egy olyan tartalmakat, megfogalmazásokat, amelyekben ideológiától, világnézettől függetlenül is közmegegyezés születhet. Ha elfogadjuk, hogy közjón a hosszú távon is fenntartható (1) gazdaságot, (2) társadalmat, (3) környezetet, (4) kultúrát értjük, akkor ebből levezetve keretet adhatunk az egyéni és csoportos értékek és az érdekek ütközésének is. Így van rá bizonyos esély, hogy ne a pillanatnyi érdekek uralják a közbeszédet, hanem az, hogy mit is kezdünk az „unokáinktól kölcsönkapott ­Földdel”.

Elismerve a nemzetállamokról – olykor szélsőséges hangnemben folytatott – viták fontosságát, nézzük meg, milyen eredményre juthatunk, ha a közjó fenti értelmezése szerint tárgyaljuk meg, hogy mi a „nemzet érdeke”.

 

1 Nyilvánvaló, hogy egy kis, nyitott gazdaság önmagában nem létezhet a világméretű munkamegosztás rendszerében – így belátható, hogy csak egy erős, a jelenleginél integráltabb európai gazdaság lehet verseny- és partnerképes az USA, Kína és a többi gazdasági övezet mellett. Nem véletlenül alakult ki a szubszidiaritás fogalma, vagyis hogy a döntéseket az állampolgárokhoz minél közelebb kell meghozni, ott, ahol ennek a feltételei (tudás, erőforrások) rendelkezésre állnak. A mindennapi életünket leginkább befolyásoló ügyek önkormányzati szinten dőlhetnének el – miközben ma végképp kiürülni látszik ez a szint. A legtöbb üzleti döntést regionális szinten kell meghozni – senki sem mondja meg nekünk, hogy hol legyenek tudás- és fejlesztési központok, mely iparágakat kell előnyben részesíteni. Ha valóban integrált gazdaságot akarunk, akkor nemcsak a kereskedelmet, hanem a monetáris és fiskális politikát is integrálni kell – és az integrációnak természetesen az EU keretében van értelme. Sok kérdést csak globális szinten lehet kezelni. Ilyenek pél­dául a nemzetközi piacok ellenőrzése és szabályozása, az offshore-gyakorlat felszámolása, s eredményt akkor lehet könnyebben elérni, ha ezekben a kérdésekben az EU nyomást tud gyakorolni a minden bizonnyal vonakodó USA-ra és Kínára.

2 Egy ország is sokat tehet a társadalmi szakadékok csökkentéséért, de az Észak és Dél közötti szakadék természetesen csak globális szinten kezelhető.

3 Környezetünket megvédeni csak országos keretekben lehetetlen. A klímaváltozás, a levegő-szennyezettség, a Duna vízszintje nincs tekintettel az országhatárokra. Ugyanakkor senki sem fogja megvédeni helyettünk az erdeinket, a termőföldjeinket.
Látjuk, hogy a szeparáltan, „nemzeti keretekben” működő titkosszolgálatok milyen hátránnyal indulnak a terroristákkal szemben, mennyire képtelenek fellépni az embercsempészek ellen – s belátható, hogy az egész menekültkérdés sem oldható meg országonként. Így a nemzeti szuverenitás hangoztatása a szubszidiaritás helyett – vakság vagy vakítás. De ha azon a szinten foglalkozunk a döntésekkel, szabályozásokkal, amelyen a szükséges információk és a megvalósításhoz az erőforrások rendelkezésre kell, hogy álljanak – akkor mederben tartható a globalizáció, épülhetnek-fennmaradhatnak a helyi, nemzeti kultúrák és társadalmak. (Ekkor beszélhetünk glokalizációról.)
Mindennek természetesen szigorú feltétele a demokrácia megfelelő értelmezése és gyakorlása.

4 A kultúrák sokszínűségének fenntartása az emberiség érdeke, de alapvetően nemzeti hatáskör – egyben lehetőség és szükségesség is, elsősorban a nyelv fenntartásával, megőrzésével. Egy társadalom fennmaradása annak kohéziójától függ. Ez egyaránt jelenti a szolidaritást, illetve annak biztosítását, hogy az egyének megfelelő közösségek, bizalmi hálózatok tagjai legyenek, vagyis megtalálják és gyakorolhassák identitásukat. A nyelvhez, a nemzethez való tartozás természetes – ebbe úgy születünk bele. Ez közösséget, közös ügyeket, tartalmakat jelent. Miként az is, ha találkozunk valakivel, aki abban a faluban, városban született vagy abba az iskolába járt, mint mi. Akkor már nem vagyunk idegenek...

A nemzetállamok kialakulásának nagy és pozitív szerepe volt a polgárság politikai győzelmében, a polgári államok kialakulásában, majd a későb­biekben is az önállóság, a szabadság kivívásában. Petőfi idejében egybeesett a népek/nemzetek és az egyének szabadsága. Sosem volt teljesen egyértelmű a kép, a domináns népcsoportok és a kisebbségek viszonya mindig is problematikus volt, az egymásnak feszülő nacionalizmusok pedig állandó veszélyforrást jelentenek. Hol húzzuk meg egy nemzet határait? Egy országnak vagy egy nemzetnek vagyunk-e a polgárai? Ausztria osztrák vagy német? Hova tartozzon Tirol? Nemzetet alkotnak-e a skótok, írek, wale­siek, katalánok, baszkok? Gondolhatják-e a bretonok, hogy ők is külön nemzetet alkotnak? Vagy a burgundiak, elzásziak? A nemzeti érzés olyan erős hagyományokat, érzelmi kötődéseket is jelent, melyeket ma biztos nem lehet – és nem is érdemes – mással felváltani. De azok a szerencsés országok, melyek lakói egyszerre lehetnek büszkék nemzetükre, régiójukra – és európai vagy világpolgárságukra. S ez nem lehetetlen, mivel az emberi elme könnyen tudja kezelni a többes identitásokat is – ha azokat nem állítják szembe egymással számító politikusok.

S valóban, a társadalmi minimum eléréséhez szükség van arra, hogy 2018-ban, egy esetleges ellenzéki választási győzelem után ezúttal a nemzeti identitásukra hivatkozók se érezzék kirekesztettnek magukat. Navracsics Tibortól is tudjuk, hogy kötelező kvótáról nincs szó, de ha lenne, az csak a magyar parlament által már korábban ratifikált lisszaboni szerződés keretein belül jöhetne létre – vagyis egyértelmű, hogy a nemzeti szuverenitásunk egy részéről már önként és dalolva lemondtunk. Hogy ez a szuverenitásra, nemzeti önállóságra hivatkozás csupán „politikai termék”, abból is látható, hogy néhány menekült „betelepítésénél” súlyosabb és lényegibb kérdések is felmerülnek – mint pl. a lemondás a nemzeti valutáról vagy éppen egy egységes európai haderő létrehozása.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.