galéria megtekintése

A bankárok tényleg csalnak

Az írás a Népszabadság
2014. 12. 27. számában
jelent meg.

Marosán György
Népszabadság

A bankokra és a bankárokra rájár a rúd. Az elmúlt évtizedben számos esetben derült fény a pénzintézetek ügyfeleket és a társadalmat megkárosító viselkedésére. A vállalkozók bizalmatlanok, az ismerősök elfordulnak tőlük, az emberek nem hisznek nekik, a politikusok elszámoltatják őket, még a templomban is gyanakodva figyelnek rájuk. Vajon a bankárok iránti bizalom csökkenése és a bankok presztízsének romlása hamis előítélet volna, esetleg egy jól kitervelt összeesküvés része, vagy van abban igazság, hogy a bankban megzavarodhat a becsületesség-iránytű? Erre a kérdésre kerestek választ a zürichi egyetem kutatói, amikor egy nagy (svájci) bank 128 alkalmazottját kérték fel egy viszonylag egyszerű kísérletben való részvételre. (Cohn, A.–Fehr, E.–Marachal, M. Business culture and dishonesty in the banking industry. Nature, 3 December 2014.)

A kísérleti személyeket – akik többsége legalább egy évtizede dolgozott a szervezetben – két csoportra osztották. A kontrollcsoportnak először a munkájával nem összefüggő kérdéseket – mi a kedvenc időtöltése? – tartalmazó kérdőívet kellett kitölteni. A másik csoportot a munkájáról és a bankban betöltött szerepéről – mik a konkrét feladatai a bankban? – faggatták. Ezt követően elkezdődött az igazi kísérlet. A résztvevőknek pénzérmét kellett feldobni, és – anélkül, hogy ellenőrizték volna őket! – lejegyezni az eredményt, majd a végén jelenteni a végeredményt. A résztvevőkkel tudatták, ha akár a fej, akár az írás jelentős többségbe kerül, akkor 200 dollárt „nyerhetnek”.

 

Mivel a valószínűség-számítás törvényei szerint, ha sokszor dobnak fel pénzt, akkor a kimenet 50-50 százalék, aki tehát nem kívánta a véletlenre bízni a sikert, annak csalnia kellett. Az eredmények azt mutatták, hogy akiket személyes érdeklődésükről faggattak – a kontrollcsoport – 51,6 százalékos eredményt értek el, ami nem tér el a várakozásoktól. Ám akiket előzetesen „bankári” mivoltukra emlékeztettek, azok átlagosan 58,2 százalékot értek el. 26 százalékuk jelentett győzelmet, vagyis volt hajlandó csalni. A kutatók a magasabb csalási hajlandóság okát kutatva megkérdezték a résztvevőket, egyetértenek-e azzal: „a társadalmi státuszt alapvetően a pénzügyi sikerek határozzák meg”. Azt találták, akiket a bankban betöltött szerepükről faggattak, azok jóval nagyobb arányban fogadták el ezt az állítást, mint a kontrollcsoportban. Hasonló módon pozitív kapcsolatot találtak a pénzügyi siker fontosságával egyetértők és a pénzfeldobáson csalók között.

A vizsgálat tehát különös eredményre vezetett. A banki alkalmazottak – magánemberként – éppen olyan becsületesek, mint bármely más iparág dolgozói. A becsületük akkor rendülhet meg, ha bankos mivoltukra emlékeztetik őket. Úgy tűnik, a bankban dolgozóknál felértékelődik a pénzügyi siker, és ha folyamatosan felhívják a figyelmüket erre, akkor az – nyilván áttételeken keresztül – csaló viselkedést válhat ki. Ezt a megállapítást támasztotta alá, hogy a banki kontrollcsoport becsületessége megfelelt az átlagnak, és a kísérletet a pénzzel közvetlenül nem kapcsolatba kerülő iparágak dolgozóival elvégezve, azok viselkedését szakmai identitásukra való utalás nem torzította a tisztességtelenség irányában. A csaló viselkedést tehát a bankok szervezeti kultúrájának – gyakran tudat alatti – hatása váltja ki.

A kutatók megállapításaiból, illetve a banki csődökkel kapcsolatos egyéb vizsgálatokból tehát úgy tűnik, a csalások hátterében nem egyes emberek esendősége, inkább a szervezeti kultúra érhető tetten. A gyakran nem tudatosan és nyilvánosan megfogalmazott elvárások kiválthatják, sőt ösztönözhetik a csalást. Ha a szervezet elvárja a károknak másokra történő áthárítását, és jutalmazza a felelőtlen kockázatvállalást, az felmentést ad, és ezért kiválthatja egy kevésbé tisztességes embernél a csalást. Egy ilyen kultúra azonban becstelenségre csábíthat még egyébként becsületes embereket is. A kísérletek legkülönösebb eredménye éppen ez volt: a banki alkalmazottak a kontrollcsoport feltételei között becsületeseknek bizonyultak, és „csak” banki identitásukra „előfeszítve” váltak csalókká.

A kísérletek tehát alátámasztották, hogy a banki alkalmazottak egy része a teljesítménykényszer hatására vagy a főnökök – sokszor ki nem mondott – nyomására eltérhet az erkölcs útmutatásaitól. A bankokban uralkodó „mindenáron sikert elérni” üzleti kultúra az egyébként meglevő komoly csábítást felerősíti. Ez gyengítheti a tisztességesség normáját és alááshatja a becsületes viselkedést. Erre utalnak azok a felmérések, amelyek szerint az USA-ban 1977 és 2012 között az ügyfelek által alacsony etikájúnak minősített alkalmazottak aránya 10 százalékról 25 százalékra emelkedett. Még inkább elgondolkoztató, ha a különböző mintával elvégzett kísérletek eredményeit összevetjük: a leginkább becsületesek az orvosok, őket az átlagemberek követik, majd a „börtöntöltelékek” következnek, és a sort a bankárok zárják.

A Cass Business School által végzett és nemrégiben nyilvánosságra hozott felmérés úgy fogalmaz: a bankok „mérgező” és agresszív kultúrája vezetett a banki csődökhöz, és ennek a megváltoztatása – még ha a bankok azt valóban komolyan akarják is – évtizedet is igénybe vehet. Ez azért fontos, mert sokan megszüntethetőnek vélik a bankcsődök kockázatát a bankok tőkeösszetételének biztonságosabbá tételével, vagyis a saját tőke és a kölcsöntőke arányának az előbbi felé történő – számszerűsíthető, ellenőrizhető és számon kérhető – eltolásával. Erre persze szükség van, ám ennek kapcsán szoktak utalni Einstein egy mondására, amely szerint: „Amit ki tudsz számolni, többnyire nem számít. A legtöbb dolog, ami számít, nem számszerűsíthető.” Úgy tűnik, a kockázatok minimalizálásában meghatározó szerepet játszik a banki kultúra, amely vagy óvatosságra késztet, vagy éppen ellenkezőleg, felelőtlen kockázatvállalásra ösztönöz.

AWall Street farkasai – de éppígy a Nagy Likvidátorok vagy a Tőzsdecápák – azonban nem csupán Manhattan környékén és nem kizárólag a banki világban honosak. Mindenütt megélnek, ahol „mérgező” szervezeti kultúra formálódott ki, és szedik gyanútlan áldozataikat, ha a szervezet szabad utat enged garázdálkodásuknak. Felbukkannak más iparágban – emlékezzünk az Enron csődjére –, sőt, ez a viselkedés magyarázza a politikai pártok katasztrófáit is. Ezen sem a ráolvasás, sem a sajnálkozás, de még az egyedi „levadászás” sem segít. Elkerülhetetlen olyan szervezeti kultúra kialakítása, amely nehezebbé teszi a csalást, bünteti a felelőtlen viselkedést és kifizetődőbbé teszi az etikai normák követését.

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.