Érsemjén - több mint hagyományőrzés

Átlépve a magyar-román határt egyszerre szembesülhetünk a XXI. századi fejlettséggel és a XIX. századi elmaradottsággal. Az állítás második része hatványozottan igaz a falvak tekintetében. Ez alól az Érmellék sem kivétel.

Titkok, csodák, örömök Kecskeméten

Kőbe karcolt malomtábla a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely egyik bejárata előtti asztalon – régészeti leletek bizonysága szerint ilyeneken játszottak Árpád-kori eleink.

Veszprém: a panorámaváros

Talán nincs még egy olyan települése az országnak, amelynek a panorámájában annyiféle nézőpontból lehetne gyönyörködni, mint Veszprémében. Kis túlzással élve, egy belvárosi séta során szinte tízméterenként új és új perspektívából láthatjuk például a veszprémi várat. Tippek városnézéshez, az állatkerttől a színházig.

A Dunakanyar szíve

Nem csupán a Mária Terézia tiszteletére emelt Kőkapu, a mellette lévő zordon, szögesdrótos fegyház, a mostanában kiglancolt barokk főtér városaként tekintsünk Vácra. A Dunakanyar szíve püspöki székhely, diákváros, ínyencek gyűjtőhelye is.

Kisvárosi érdekességek Vépen

–Ha nem nagyvárosi idillre, vidéki természeti környezetre vágysz, netán lovagolni akarsz, vagy jobb időben teniszezni, focizni, pecázni, tekézni, strandröplabdázni, esetleg kipróbálni, milyen egy erdei tornapálya, akkor menj el Vépre – mondta egyszer egy szombathelyi ismerősöm. Így lett a kíváncsiságból örök barátság.

 

Petőfi is lakott Fehérváron

Nem okvetlenül kell múzeumba, könyvtárba menni, hogy megismerjük egy település históriáját. Sétáljuk-barangoljuk végig például Székesfehérvár magját, néhány régi utcáját s ha ezt nyitott szemmel tesszük, egy teljes évezred tárul elénk. A Megyeház utca 7. számú ház falán lévő emléktáblán azt olvashatjuk, hogy ott állt Géza fejedelem palotája, majd Szent István annak helyén emelt rezidenciája, a tatárjárás után pedig a IV. Béla építtette erősség - térkép mutatja, hogy egyre nagyobb területet óvtak a falak.

Nem messze innen "a várostörténet centruma", a Koronázó tér. Egyik oldalon a hely előző elnevezéseit idézi a tábla: Theatrum civitatis, Parade Platz, Fazekas piac, Kórház utca, Rákóczi utca, Bazilika tér, Szabadság tér.

A másik oldalon, a romkert bejáratánál az ottani látnivalókat magyarázza a márványszöveg: "E helyen állott a középkori Magyarország egyik legnagyszerűbb temploma, az István király általa alapított Nagyboldogasszony-bazilika. I. Istvántól Zápolya Jánosig itt temették el legtöbb királyunkat, számos Árpád-kori uralkodó után az Anjoukat, köztük Nagy Lajost, Mátyást s a mohácsi csata után II. Lajost. Pétertől kezdve I. Ferdinándig itt koronázták valamenynyi királyunkat."

A belvárosi táblák másik csoportján a magyar tudomány és kultúra jeleseinek nevét olvashatjuk. Például Budenz Józsefét, a magyar összehasonlító nyelvészet egyik megteremtőjéét (Arany János utca 12.) vagy Goldziher Ignácét, a határainkon kívül is elismert keletkutatóét, (szülőházán, a Goldziher Ignác köz sarkán).

A Fő utca hajdani jezsuita rendházának falán a XVIII. század végén néhány évig ott tanító "fájdalmas szavú" Ányos Pál és költőtársa, a "tüzes lelkű" Virág Benedek nevét olvashatjuk, valamint Vörösmarty Mihályét, ő 1811 és 1816 között "a fő gymnasium jeles növendékeként" tanult a városban.

Petőfi neve két táblán is szerepel. A Kossuth utca 15. számú házánál megtudhatjuk, hogy az 1810-es években ott ringatták Fehérvár magyar nyelvű színjátszásának bölcsőjét, s hogy egy későbbi színtársulat tagjaként ott szavalt a költő, a nevét viselő utcában pedig: "Ezen a helyen állott a ház, melyben Petőfi vándorszínész korában lakott 1842. november 9-től 1843. január 10-ig."

A Fő utcából nyíló terecske sarkán Varkocs György várkapitány emléke: "1543-ban az itt állott budai várkapunál leoni-dászi halálmegvetéssel állott ellen a világot megrázó Szolimán seregének."

A vitéz katona dicséretére szól szobra is. A térrel szemben nyílik a rövidke Basa utca, egy konzolon lógó színes boltcégéren baldachin alatt törökülésben ül egy pipázó török. Az ötletes, műalkotásszámba menő boltcégér általában is remek látnivalója a városnak, kiváltképpen a Fő utcának.

A fémzászlóba illesztett kelyhes-kígyós patikajel, a háromkerekű bicikli, hajó és űrrepülő házasításából született játékboltreklám, az egy dandyt és hasonlóképpen XIX. századi hölgyet mintázó divatüzletcégér vagy a gombüzlet tűje-cérnája-négylyukú gombja derűt kelt, a napi - talán nem is annyira szükségszerű - rohanásban nyugalmat áraszt.

A Kossuth utca több kapuján is bejuthatunk a hangulatos, emeleti árkádsorokkal ékes közös belső udvarra. Legújabb látványossága a két oldalán hét-hét harangocskával övezett zenélő óra. Egy színes ruhába öltöztetett harsonás bábu fölemeli a hangszerét, s megszólal a Himnusz első néhány hangja.

Majd kinyílnak az óra kapui, és az alkalomhoz illő zenére lassan elénk forognak történelmünk híres alakjai: Szent István Imre herceggel, a kun harcossal viaskodó Szent László, Szent Erzsébet és Szent Margit, valamint Mátyás király és Beatrix. Mindehhez egy fontos információ: az óra "produkciója" páros órákban kezdődik.

Kivéve a tizenkét órát, akkor négy perccel később: a harsonás megvárja, hogy befejeződjön a közeli templom déli harangszava.

A fehérvári zenélő óra
A fehérvári zenélő óra
Top cikkek