galéria megtekintése

Védelem húsz dollárért

1 komment


N. Kósa Judit

„Tessék megszerezni a fasiszta-könyveknek immár két füzetben is megjelent jegyzékét. Ez azért fontos, mert azt akarja bizonyítani, hogy ők sokkal kevesebb könyvet tettek indexre és senkit a lakásán ilyesmiért nem háborgattak."

Berecz Sándor ügyvéd 1945. november 30-án írta ezt védence családjának, minden bizonnyal azokra a listákra utalva, amelyek Dálnoki Miklós Béla február végén Debrecenben kiadott rende­lete nyomán készültek el. Ebben a miniszterelnök 15 napot adott a nyomdáknak, kiadóknak, kereskedőknek, könyvtáraknak és magánszemélyeknek, hogy „minden fasiszta és antidemokratikus" könyvet és sajtóterméket a gyűjtőhelyekre szállítsanak, ahol aztán bezúzzák és papíralapanyagként hasznosítják azokat.

A listákon mintegy kétezer cím szerepelt, s bár a budapesti polgármester például május végében szabta meg a beszolgáltatás határidejét, a munka lassan haladt. Júniustól ezért már házkutatást is tarthatott a politikai rendőrség annak érdekében, hogy a káros irodalmat fellelje és eltávolítsa a polgárok otthonából.

Kolosváry-Borcsa Mihálynak, aki ezeket a listákat a börtöncellájába kérette, mindössze egyetlen írása szerepelt a tiltott művek között: A zsidókérdés magyarországi irodalma, 1943-ból. Ebben a bevezető esszét – A zsidóság szerepe a magyar szellemi életben – követően a szerző ábécérendben sorolta fel a zsidó, illetve zsidóbarát szerzők műveit, szám szerint mintegy háromezret. Az egyszerűbb megkülönböztetés végett az előbbieket fett (vastagított), az utóbbiakat kurzív (dőlt) betűkkel szedték.

 

 A szemét közt talált dokumentumköteg a népbírósági per hátterébe enged bepillantást.
A szemét közt talált dokumentumköteg a népbírósági per hátterébe enged bepillantást.

Kolosváry-Borcsa Mihályt, aki Dálnoki rendeletének megjelenésekor még a Dunántúlon szerkesztette a Függetlenség – Esti Újság című nyilaslapot, és ­meggyőződéssel jósolta meg napról napra a hadiszerencse gyökeres fordulatát, október 9-én a háborús bűnösök második csoportjával szállította Budapestre egy amerikai repülőgép. A gépen tizennyolc fogoly volt, a mátyásföldi repülőtéren Major Ákos, a Népbíróság elnöke és Péter Gábor, a politikai rendőrség vezetője várta őket. A másnapi Népszava egyenként idézte fel a bűneiket, Kolosváry-Borcsáról ezt írta: „Az egykori sajtókamara hírhedt emlékű vezetője, aki nemcsak a magyar sajtó vezető képviselőit irtotta ki, de nem riadt vissza attól sem, hogy az újságírók jóléti intézményeinek anyagi fedezetére szolgáló javakat saját hasznára fordítsa."

Pár nappal később viszont már a börtönből tudósított a Filmhíradó, ahol az is látható volt, hogy Péter Gábor egymás után ­hallgatja ki a foglyokat. A kommentár szerint „Kolosváry-Borcsa Mihályt hozzák be. Eszeveszett vad módjára vetette rá magát ez a szakállas dúvad a magyar betűre, a magyar kultúrára. Kiirtotta a szabad gondolatot, vágóhídra küldte a magyar újságíró társadalom színe-javát. Máglyára rakatta, papírzúzó malomba dobálta a világirodalom és a magyar szabad gondolat rengeteg értékes könyvét. Minden írást ki akart irtani, ami nem nyilas és nem a németeket szolgálja. Borzalommal forduljanak el sötét emlékétől!"

Aligha volt Magyarországon bárki is, aki ne tudta volna felidézni ezt a hírhedt jelenetet. A Filmhíradó is mutatta alig másfél évvel korábban, 1944. június 15-én, hogy az Első Magyar Kartonlemezgyár budafoki telepén „megkezdődik a zsidó irodalmi termékek megsemmisítése", és vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály, a sajtóügyek kormánybiztosa a zúzógépbe dobja az első könyvet – történetesen Kiss József verseskötetét, amelyben az első magyar kommunista versnek titulált Knyáz Potemkin is benne volt. ­Ekkorra már mintegy 270 írót helyeztek tiltólistára, és 22 vagonnyi, fél­millió darab könyvüket gyűjtötték be a kereskedőktől és a könyvtárakból.

És ez csak a papír. De a könyvzúzás idejére végbement a magyar sajtó totális átalakítása is. Az első zsidótörvénnyel egy időben kezdődött meg a Sajtókamara felépítése: a szervezetbe hatszáza­léknyi zsidót vettek fel, viszont senki sem vállalhatott újságírói munkát érvényes tagság nélkül. 1939-re több ezren rekedtek kívül a kamarán, miközben a rendszert megteremtő Kolosváry-Borcsa miniszteri biztosként mintegy négyszáz, zömében baloldali-­liberális lapot is betiltott. 1941 májusában, amikor ünnepélyesen megnyitották az Andrássy út 101. alatti Magyar Sajtó Házát – ­aulájában Horthy mellszobrával, tanácstermében a kormányzót ábrázoló hatalmas festménnyel –, joggal mondhatta:

„A magyar sajtó új hajlékából hirdetem meg a kamarai újságíró hitvallását. Keresztények vagyunk, militaristák vagyunk, hazafiak vagyunk! A közéleti erkölcs és a családi tűzhely szentségének oltalmazói. Ez a ház a magyar sajtó háza, a keresztény nacionalista gondolat és a szociális érzéstől áthatott fajvédelmi szellem erős vára lesz."

Egy évre rá Kolosváry-Borcsa aztán újabb 21 sajtóorgánumot tiltott be, köztük – az Illyés által szerkesztett Magyar Csillag és a Tildy Zoltán vezette Független Magyar Újság mellett – a Berecz Sándor felelős szerkesztésében és kiadásában megjelenő Magyar Tudósítót is. Bár Berecz ügyvédi irodát is vitt, 1936-ban alapított, zömmel parlamenti híreket szolgáltató kőnyomatos újságjának megszüntetése bizonyára érzékenyen érintette. Hiszen hosszú út vezetett odáig: számos lap parlamenti tudósítójaként dolgozott, közben épp negyvenévesen, 1931-ben a mezőkövesdi körzetben még a képviselő-jelöltséggel is megpróbálkozott. (Bár az Egységes Párt színeiben indult, veszített. Egy ugyancsak kormánypárti társa győzte le.)

Kolosváry-Borcsa Mihály a Filmhíradó felvételén, amint zúzdába dobja az első kötetet. A szemét közt talált dokumentumköteg (balra) viszont a népbírósági per hátterébe enged bepillantást.
Kolosváry-Borcsa Mihály a Filmhíradó felvételén, amint zúzdába dobja az első kötetet.

Hogy a régi ismeretség miatt-e vagy mert ő volt Szálasi ugyancsak újságíróból lett vallás- és közoktatási miniszterének, Rajniss Ferencnek is az ügyvédje, nem tudni; de tény, hogy a család képviseletében Kolosváry-Csató Bálint, a Magyar Nemzeti Bank ­főellenőre őt kérte fel a védelemre. 1945. november 18-án meg­állapodtak, hogy a készkiadásokon kívül – ezekről az ügyvéd külön tartozott elszámolni – „honorárium címén 20, azaz húsz U. S. A. dollár budapesti értéktőzsdei hivatalos árfolyam középértékének megfelelő összeg esedékes pengő-értékben". Ezt az összeget a család részletekben utalhatta át a népbírósági tárgyalás ­első napjáig, s a szerződéskötéssel egy időben meg is kezdték a törlesztést: átadtak dr. Berecznek százezer pengőt, ami 4,02 dollárnak felelt meg.

A már idézett levél szerint a vádlott a fasisztakönyvek jegy­zéke mellett kért még olvasnivalót – „eddig csak az angol és orosz nyelvtant kapta meg" –, dohányt és a lehető legsürgősebben tiszta ruhát. Ügyvédje által üzente, hogy „Székely Rózát, volt szobaleányát sürgősen kerítsék elő. Pintér házmester bizonyára tud róla. Ez a nő azért volna fontos, hogy megmondja, ki és mit vitt el a lakásáról." Berecz Sándor a kopott írógépszalaggal, sűrű sorokban teleírt, félbevágott lap hátuljára még azt is odakopogta: „Egyébként jellemző a finom gondolkodási módjára, hogy a koszttal senkit sem akar háborgatni, bár azt veszem ki szavaiból, hogy jól esnék az is." Majd felajánlotta Kolosváry-Csatónak, hogy a következő ­vasárnap látogassa meg őt lakásán – a telefonkönyvek tanúsága szerint az ügyvéd a Pasaréti úton, ügyfele a Böszörményi úton lakott –, ahol „bizonyos házi munkákat kell elvégezni, hogy ne fagyjam meg teljesen". Arra viszont külön utóiratban hívta fel a figyelmét, hogy „a meghívás a legkevésbé sem azt a célt szolgálja, hogy ismét bélelt borítékkal ­tessék jönni".

A lomtalanításon talált levélköteg sajátos keresztmetszetét adja az elkövetkező fél év eseményeinek. Miközben a ­halálra ítélt Rajniss Ferenc perében a fellebbezés elbírálására várt Berecz Sándor, a család folytatta az ügyvédi díj törlesztését. 1946. január 3-án 700 ezer, másnap 550 ezer pengőt ­fizettek neki, 3,78, illetve 2,56 dollár értékben. Január 12-én kelt levelében Berecz jelezte, hogy a közlekedési nehézségek miatt csak másodnaponként jár haza Erzsébet körúti irodájából, és kérte Kolosváry-Csatót, hogy intézzen el egy bizonyos ügyet. Ebben – írta – Hefty Gyula MKP-tag tömbmegbízott ­lehet a segítségére, akit ő régóta ismer. (Hefty – derül ki a korabeli sajtóból – alpinista volt és turistalapok szerzője, Berecz pedig az újságírók turistaegyesületét vezette a harmincas években.) 25-én a család újabb 900 ezer pengőt fizetett, ami ismét csak 2,56 dollárt ért.

Március 21-én, kilenc nappal Rajniss Ferenc kivégzése után Berecz biztosította Kolosváry-Csatót, hogy minden erejével a ­védelem előkészítésén dolgozik, majd levele végén így fogal­mazott: „Mihály arra kéri, hogy vasárnap ismét az ő napja, kér ­tehát csomagot, dohányt, Haefflertől meleg ebédet és főleg kenyeret. A magam részéről kérem, gondoljon reám is a hiányzó részlet törlesztésével kapcsolatban."
Az elismervények tanúsága szerint az ügyvéd ezt követően április 5-én 30 millió, 26-án 110 millió, május 2-án 200 millió, május 17-én 2 milliárd, végül május 31-én 40 milliárd pengőt kapott, amivel kitelt az előzetesen kialkudott 20 dollár ­honorárium. Azt viszont a történelemkönyvekből tudjuk, hogy a család eszerint nem tudta teljesíteni a vállalását, miszerint még a népbírósági tárgyalás előtt fizet. Még március 26. és április 3. között lezajlott ugyanis a per, és Kolosváry-Borcsa Mihályt golyó általi halálra ítélték. Bár védője elérte, hogy októberben a bíróság tárgyaljon a perújrafelvételről, az ismételt tanúmeghallgatások után a keresetet végül elutasították. Az ítéletet december 6-án, reggel kilenc óra után pár perccel hajtották végre.

Berecz Sándor, aki 1932-ben A tökéletes választójog címmel elméleti munkát jegyzett, 1939-ben pedig Az új választójogi törvényről írt könyvet, 1947-ben még közreadta Az új népbírósági törvény című kötetét. Ekkortájt továbbra is a Pasaréti úton lakott, de 1954-ben már az akkoriban Sztálinról elnevezett Andrássy úton volt lakása. Annyit tudunk még róla, hogy 1959 májusában halt meg, hatvannyolc évesen.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.