galéria megtekintése

Történetírás és tisztesség

0 komment


Kácsor Zsolt

Nem tanácsos azzal kezdeni egy recenziót, hogy a tárgyalt munka zavarba ejtő, mert a dörzsölt olvasó számára ez a fordulat azt jelenti, hogy a tárgyalt munka nem sikerült, csak a recenzens ezt nem meri leírni. Én sem írnám le e vaskos (majdnem ezeroldalas!) könyvről, hogy nem sikerült, de akárhogyan forgatom magamban, oda lyukadok ki, hogy a tárgyalt munka zavarba ejtő. Glatz Ferenc egy kötetbe gyűjtötte össze mindazt, amit több évtized folyamán külön-külön megírt Klebelsberg Kunóról, Domanovszky Sándorról, Szekfű Gyuláról, Hóman Bálintról és Hajnal Istvánról.

Glatz a kötetbe gyűjtés indokairól az előszóban azt írja, hogy a gyűjteményt részben a tanítványainak szánja, részben a feleségének, aki szeretné „egy kötetben” (idézőjel az eredetiben) olvasni azokat az életeszményeket, amelyek kettejük generációját meghatározták. A tanári kötelességtudat vezérelte, valamint egy személyes, szakmai ügy: diákkora óta izgatják a történészi hivatás, a történeti megismerés, a kutatásmódszertan, a forráskezelés, a történettudomány és politika viszonyának kérdései.

A professzor számára az öt szerző életpályája módszertani témákat (is) kínált, csakhogy az „egy kötet” ebből a szempontból nehéz feladvány, hiszen a robusztus könyv szerkezete és összeállítása súlyos kérdést föltételez: miért kerül éppen ez az öt, egymástól szinte mindenben eltérő és különböző megítélésű történész „egy kötetbe”? Mi volna 2016-ban az a társadalomtudományi probléma, amelynek fölfejtéséhez éppen ennek az öt munkásságnak a számbavétele szükségeltetik? Mondom, 2016-ban, s nem 1988-ban, amikor Glatz Ferenc ebben a tárgyban benyújtotta disszertációját a tudományok doktora címért, s megkísérelte újraértékelni az 1945 előtti, keresztény középosztály kultúrpolitikai szerepét.

 

E kérdésből következően e gyűjtemény akarva-akaratlan erkölcsi számvetés is egyben: azt a morális kérdést veti föl, hogy szoros-e az összefüggés a szakmai és emberi tisztesség között? Legyünk-e gyanakvók egy történész szakmai hitelességével szemben, ha – mindig az éppen aktuális hatalomnak való megfelelés kényszerétől űzve – ő maga dobta sutba a becsületét? Mi a tanulság abból, ha egy történész politikusnak áll? De rossz hírem van. Ha ezeken a kérdéseken átrágtuk magunkat, megint az alapproblémához jutunk: hogyan kerül egymás mellé „egy kötetben” éppen ez az öt tudós 2016-ban? Hiszen közülük Domanovszkyt és Hajnalt sem életükben, sem utóéletükben nem érték olyan vádak, amilyenek a rugalmas gerincűnek elkönyvelt Szekfűt, vagy a nyilasbarát Hómant, akinek a kötet még a 2001-es gyászbeszédét is közli. Nehéz, tán megoldhatatlan szerkesztési problémákból fakadnak a könyv aránytalanságai, s szerintem nem elég világos, hogy az öt eltérő életművet miféle elméleti kapocs fogja egybe. Ezt az öt, egymástól nagyban különböző pályát, életutat és szakmai munkásságot vajon miféle vezérfonal fűzi össze? A kitartó olvasónak saját magának kell eljutnia a remélt konklúzió csúcsára.

Glatz Ferenc:
Konzervatív reform –
Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, Hóman, Hajnal
Kossuth, 2016,
922 oldal, 4900 forint

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.