galéria megtekintése

A Nyugat mentőcsillaga

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban. Múlt és Jövő, 256 oldal, 3700 forint

Az írás a Népszabadság
2014. 06. 28. számában
jelent meg.


Révész Sándor
Népszabadság

A XX. századi magyar kultúra és irodalom rengeteg izgalmas és tanulságos részletére, titkára, drámájára lelhetnénk rá Illyés Gyula irdatlan méretű levelezésében, ha föl lenne dolgozva. De nincs. Abból a kevésből is, ami van, összeállt egy torokszorító, tragikus kötet, amit Kodolányi Judit, Illyés unokája „egy reményteljes, de hosszú munka egyik első eredményének” nevez a könyv hátoldalán. Izgatottan várjuk a továbbiakat.

Illyés több mint három évtizede nyugszik a Farkasréten. Az idő és a közvetlenül érintettek (el)múlásával talán egyre kevesebb érzékenység, tekintet és tapintat gátolja, hogy ez a páratlanul gazdag hagyaték végre nyilvánossá és közkinccsé váljék. 1941-ben Babits Mihállyal együtt a Nyugat lapengedélye is a sírba szállt. Illyésnek, a kijelölt utódnak természetesen nem engedélyezték, hogy eredeti nevén vigye tovább a lapot a Nyugatnak hadat üzenő országban, ezért lett belőle Magyar Csillag.

Hamarosan a honi szépírás utolsó csillaga lett a nagy magyar éjszakában. Az utolsó menedék, ahol a magyarságból származásuk vagy/és humanizmusuk miatt kiátkozott szerzők megjelenhettek. Mocskolták is ezt a hazafiatlan, liberális, internacionalista kultúrszemetet a „keresztény-nemzeti” kurzuslapok. A folyóirat utolsó számában, amely még valahogy kiszökött a nyomdából az azonnali betiltást jelentő német megszállás után két héttel, a közreműködők csaknem harmada zsidó (illetve annak minősített személy), miközben az engedélyezett „zsidókvóta” már a megszállás előtt is hat százalék volt.

A legális és tekintélyes folyóiratban való publikálás önmagában is életmentő lehetett, vagy legalábbis ezt remélték tőle. A felmentési kérelmekben hivatkozhattak rá, hogy az illetőre, lám, a magyar irodalom számot tart. Félelmetes belegondolni, mit jelenthetett ezzel a felelősséggel lapot szerkeszteni.

 

A mű- és embermentés összefonódott: a mű mentése a magyar kultúra számára és a szerző kimentése – mellékesen a nyomorból, de elsősorban – a halált ígérő munkaszolgálatból és deportálásból. Halász Gábor, Szerb Antal, Sárközi György, Salamon Ernő, Komor András, Radnóti Miklós, Lukács László, Pap Károly,Molnár Ákos, Gelléri Andor Endre, Zsigmond Ede. A levélírók közül őket mind kiirtották a magyar életből és irodalomból. Jól és kevésbé ismert nevek.

Némelyikük ki sem bontakozhatott igazán, másokat méltatlanul feledtek el. Nem is az ő leveleik, hanem az értük küzdőké a legdrámaibbak. A túlélők, Zelk Zoltán, Vas István, Vészi Endre stb. története pedig attól súlyos, amit túléltek. A megözvegyültek sorsa és levelei megrázók. Illyéshez a levelek hangneme szerint a mára teljesen elfelejtett Komor András és felesége állt a legközelebb.

Amikor idegi teherbírása végére ért, Komort a nyilas-hatalomátvétel után újra behívták munkaszolgálatra, a házaspár megmérgezte magát, de csak az író halt meg, a felesége túlélte, és iszonyatos lelki, testi és egzisztenciális állapotban rendbe rakta még férje kéziratait, hagyatékát, hogy azután immár sikeresen végezzen magával. Illyés feleségét, Kozmutza Flórát emlékezteti 1948 tavaszán Sárközi György özvegye, Sárközi Márta a lehető legtömörebben Gelléri Andor Endre özvegyének tragikus helyzetére: „Két gyereke van, egy lába és fél tüdeje.” (A kötet végén található jegyzet szerint ugyan Gelléri özvegye 1945-ben halt meg, de ez tévedés.)

Szerb Antal özvegye, Bálint Klára döbbenetes megjelenítő erővel írja le, hogyan táratta föl a balfi tömegsírokat, hogyan lelte meg és hozta haza sorstársaiéval együtt férje maradványait. Illyésnek az egyre szigorodó háborús cenzúra, az egyre nehezebb gazdasági viszonyok és az egyre életbevágóbb személyi szempontok szorításában kellett fönntartania a Nyugathoz méltó szellemi minőséget. Miközben nem is volt igazán kedve az egészhez. Csak hát, ő volt a kijelölt örökös, más valószínűleg egyáltalán nem kapott volna semmilyen lapengedélyt.

Az apróbb hiányosságok, pontatlanságok mellett a kötetnek két komolyabb fogyatékossága van. Az egyik, hogy a szerzőről nem tudunk meg a világon semmit. Horváth István névvel nem könnyű élni és publikálni, célszerű egy ilyen névbe valamilyen megkülönböztető elemet beiktatni. Nyilván nem fogja ennek a kötetnek a szerzőjét senki összekeverni a hajdani kiváló erdélyi költővel, aki a Magyar Csillagban is publikált, demégis. Az olvasó jogos igénye, hogy a szerzőt tudja hová tenni.

A másik észrevételem lényegesebb: sokkal jobban érzékelnénk a történelem és a benne élő ember összetettségét, ellentmondásosságát, ha árnyalt képet kapnánk az utolsó irodalmi menedéket fenntartó Illyésnek a zsidósághoz való legkevésbé sem egyértelmű viszonyáról. Illyés panaszkodott a harmincas évek elején Budapest „judeo-germán szellemi hegemóniájára”; a Nyugatban megjelent naplójegyzetei szerint 1938-ban szükségesnek tartotta a magyar kultúra érdekében az első zsidótörvényt. Publikált Oláh György hírhedt lapjában, az Egyedül vagyunkban. Ez is hozzátartozik a történethez, s ezt a könyvet az a kiadó adta ki, mely a magyar zsidóság hűséges krónikása kíván lenni.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.