galéria megtekintése

„Szolid, apró lépések” – Paskai László halálára

9 komment

NOL

Életének 89. évében, hétfő reggel elhunyt Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek. A főpásztor temetése augusztus 22-én lesz az Esztergomi Főszékesegyházban.

A hétfőn elhunyt Paskai László bíboros egyházi vezetői ténykedésének jelentős része a pártállam utolsó évtizedeire esett, jellegzetesen huszadik századi életútja ezért is sok mindent mutathatna fel ennek a rendszernek a természetéről: a bíboros azonban sok titkát végérvényesen magával vitte.

Paskai László
Paskai László
Fotó: Teknős Miklós / Népszabadság

Paskai kamaszként élte át a második világháborút, a nyilas hatalomátvétel után leventeként sorozták be: szökése után ferences, majd karmelita szerzetesek bújtatták. Mindez bizonyosan nem független attól, hogy Paskai nem sokkal később úgy döntött, maga is ferences szerzetesnek áll: hónapokkal azután, hogy letette az örök fogadalmat, a frissen kiépült, sztálinista állam feloszlatta a magyarországi szerzetesrendeket. Pappá szentelésére ezt követően, 1951-ben került sor. Elmélyült filozófiai és teológiai tanulmányokat folytat, 1965-től kezdve a budapesti Központi Szeminárium spirituálisa (a papnevelő intézetek lelki életének irányítója), majd rektora egészen 1978-ig.

 

Erre az időszakra esik kényszerű együttműködése a III/III-as ügyosztállyal, amelyről az anyagát feldolgozó Ungváry Krisztián úgy látta, nem különösebben szégyellnivaló a fennmaradt jelentések alapján. Paskai gyakorlatilag mindig jóindulatú tájékoztatást adott mindenkiről, a konkrét, névre szóló információk átadását igyekezett kerülni, tartótisztjei legtöbbször elégedetlenek is voltak semmitmondó jelentéseivel.

1978-ban szentelték veszprémi püspökké (a város később vált csak érseki székhellyé), 1986-tól esztergomi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 1988-tól pápaválasztó bíboros lesz. Ungváry úgy látja, Paskai életútjának inkább ez a nem konspirált szakasza vethet fel kérdéseket a rendszerrel folytatott együttműködés mértékét tekintve. A püspöki karban is sokan így találhatták, mert 1990-ben annak ellenére sem őt választották újra a Püspöki Konferencia elnökévé, hogy ezt a tisztséget hagyományosan az esztergomi (1993-tól esztergom-budapesti) érsek tölti be.

A püspöki kinevezések a Vatikán és a Magyar Népköztársaság közötti, jórészt szóbeli tárgyalások, megállapodások eredményei voltak a hetvenes, nyolcvanas években, az tehát bizonyos, hogy Paskai személye elfogadható volt mindkét fél számára – nyilatkozta lapunknak Soós Viktor Attila egyháztörténész. E korszak értékelésénél fontos tudni szerinte – és ez messze túlmutat Paskai személyén –, hogy az egyházi vezetés elmulasztotta a rendszerváltás idején a nyilvános bűnbánatot, töredelmet, amiért nem állt üldözött, gyakorta börtönbüntetést is szenvedő papjai és hívei mellé a létező szocializmus idején, és időről-időre meg is tagadta őket.

Paskairól szólva el kell viszont mondani, hogy a mélyen elkötelezett, szerzetessé válni kívánó fiatalember elképzelt életpályájának ívét a kiépülő diktatúra már a legelején megtörte, és hibás, okkal vitatott döntései mellett számba kell venni fontos és hasznos lépéseit is a rendszerváltás átmeneti időszakából. Pozitív szerepet játszott például az egyházi oktatás újjászervezésében, nagy múltú iskolák feltámasztásában, újak indításában, II. János Pál pápa 1991-es magyarországi útjának előkészítésében, a magyar egyházmegyék „határrendezésében”.

Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a mátraverebély-szentkúti kegyhely igazgatójának megengedőbb értékelése szerint Paskai a lassan puhuló rendszeren belül próbálta – kétségtelenül igen óvatosan, kényszerű kompromisszumok árán – bővíteni az egyház mozgásterét püspökként és érsekként is, szolid, apró lépésekkel haladva, nem látványos, de hathatós gesztusokkal segítve a hitükért meghurcoltakat, amikor arra módja volt; és leköszönésekor töredelmet is tanúsított, bocsánatot is kért mindazoktól, akiket szolgálata során megbánthatott. Később elévülhetetlen érdemeket szerzett a határon túli magyarság hitéletének segítésében, a kárpátaljai Munkácsi Egyházmegye működése jórészt neki köszönhető. Visszavonulása után, élete utolsó éveiben is mélységes alázattal szolgáló, imádságos, szerény ember volt, több százunk szentelő püspöke” – emlékezik rá Peregrin atya.

Állambiztonsági múltja, későbbi szerepe bizonyosan számára is komoly lelki terhet jelentett, de vívódásait ő sem osztotta meg a nyilvánossággal – teszi hozzá Soós Viktor Attila. „Együttműködése motivációit nem ismerhettük meg, ahogy oly sok másik esetben sem, és a belső vívódásokról, kényszerű döntésekről a levéltári iratok többnyire nem tudnak számot adni, ez a történeti tudás jórészt alighanem elvész majd számunkra” – foglalja össze Soós. Holott ez – zárja fejtegetését – „nem csak belső egyházi ügy”. Közös önismeretünk esélye lehetett volna.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.