galéria megtekintése

Épülhet a vasfüggöny

2 komment


Csuhaj Ildikó

A Fidesz és a Jobbik közösen szavazta meg a bevándorlásellenes törvénymódosításokat. Volt egy fideszes, Kovács Zoltán, aki nemmel szavazott a „kerítésre", de csak tévedésből. A szocialistákat a vészkorszak bűnbakkereséséről beszéltek, a PM azt kéri Áder Jánostól: ne írja alá a határzártörvényt, és a migráns-ellenes passzusokat.

A parlament nyári szünet előtti utolsó ülésnapján a Fidesz és a Jobbik közösen, 151 szavazattal, 42 ellenében megszavazta a magyar-szerb határra tervezett műszaki határzárral, a „kerítéssel" és a migrációval kapcsolatos törvénymódosításokat - a változások augusztus elsejével lépnek hatályba. Egyetlen fideszes honatya, Kovács Zoltán volt pápai polgármester, a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára nemmel voksolt, de csak tévedésből. A Jobbik annak ellenére is megszavazta a kormány javaslatatát, hogy nem teljesültek az elvárásai: önálló határőrséget, zárt befogadóállomásokat sürgettek.

Pintér Sándor bel­ügy­mi­nisz­ter a parlamentben azzal indokolta a törvénymódosításokat, hogy Magyarország tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb mér­té­kű mig­rá­ci­ós nyo­má­sá­ról van szó, ezért az a cél, hogy a ti­pi­ku­san gaz­da­sá­gi be­ván­dor­ló­kat mi­előbb ki le­hes­sen to­lon­col­ni. A műszaki határzár - kerítés, „vasfüggöny" - építését a kormány azzal a módosítással teszi lehetővé, hogy a ma­gyar ál­la­mot a sc­hen­ge­ni kül­ső ha­tá­ro­kon a ha­tár­vo­nal­tól szá­mí­tott 10 mé­te­res sá­von be­lül köz­ér­de­kű hasz­ná­la­ti jog il­le­ti meg. Ez a hon­vé­del­mi, nem­zet­biz­ton­sá­gi és rend­vé­del­mi szer­ve­ket „sa­já­tos épít­mény­faj­ták lé­te­sí­té­sé­re és üze­mel­te­té­sé­re" jogosítja fel. Ren­del­kez­nek a ha­tármen­ti in­gat­la­nok tu­laj­do­no­sa­i­nak kár­ta­la­ní­tá­sá­ról is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben is megismételte: a 175 kilométeres kerítés építését minél hamarabb el kell kezdeni azokon a pontokon, ahol a legerősebb a nyomás az illegális migránsok/bevándorlók részéről. Konkrétumokat nem lehet tudni.

Az ellenzéki MSZP, az LMP, a Párbeszéd Magyarországért és az Együtt független képviselői nemmel szavaztak. A szocialista Bárándy Gergely szerint,

 
aki azt mondja, hogy a kerítés gátat vet a menekültáradatnak,az vagy hazudik vagy bolond.

Schiffer András (LMP) a „vasfüggöny" kapcsán arra figyelmeztetett, hogy aki felmászik a kerítésre, az már Magyarország területére lép, és kérhet menedékjogot. Szelényi Zsuzsa (Együtt) a „halál-élet kerítésének" nevezte a tervezett határzárat. A bevándorlók száma csak a kerítés felállítása után mérséklődik hetedére, később már ez nem lesz így - állította.

Az MSZP-s Harangozó Tamás kifejezetten „jesztőnek nevezte, hogy a menekülteknek a jövőben közterületen is lehet majd szálláshelyet kijelölni, ez értelmezése szerint azt jelenti, hogy „akár menekült gyerekeket is az utcára taszíthatnak". A szocialisták szerint a közmunka most lehetőség, de később kötelező lehet.

Szabó Tímea a szavazás előtt bejelentette, a Párbeszéd Magyarországért azt kéri Áder János köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a megszavazott törvényeket, mert azok alapjogot sértenek. A ha­té­kony jog­or­vos­lat hi­á­nya, hogy ha va­la­ki­nek el­ső fo­kon el­uta­sít­ják a me­ne­kült­ké­rel­mét, fel­leb­be­zé­se el­le­né­re akár azon­nal ki­to­lon­col­hat­ják, mert a tör­vény alap­ján nincs ha­lasz­tó ha­tá­lya a má­sod­fo­kú dön­tés­nek. Ez pedig sér­ti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és stras­bour­gi pe­rek ez­re­it hoz­za majd ma­gá­val - vé­le­ke­dett. Ezen kívül a me­ne­dék­ké­rők­től nem le­het ön­ké­nye­sen el­ven­ni a pén­zü­ket és nem le­het azt mon­da­ni, hogy „men­je­nek el köz­mun­ká­ra, ha ne­kik úgy tet­szik".

Még a szavazás előtti vitában Rogán Antal azt mondta: a voksoláskor feketén-fehéren kiderül, hogy aki nemmel nemmel szavaz, az bevándorláspárti, aki igennel, az pedig meg akarja védeni Magyarország és Európa határait a bevándorlástól. A Fidesz-frakcióvezető azt mondta, kimondta, nem támogatnak olyan javaslatokat, melyek bevándorláspártiak. És nemet mondanak minden olyan javaslatra is, mely több pénzt biztosítana a bevándorlásra. Kósa Lajos, a Fidesz másik vezérszónoka ezúttal is megismételte, hogy a törvénytelen bevándorlók „biztosan nem nincstelenek" hiszen az embercsempészeknek 3 ezer- 6 ezer dollárt fizetnek.

Az MSZP-s Harangozó Tamás szerint viszont a kormánypártok félévig semmit sem csináltak, csak kommunikáltak, és ezt jól jellemzi, hogy a Kósa Lajos nevével fémjelzett módosító-javaslatokkal a szavazás előtt 28 paragrafust írtak át a belügyminiszter által beterjesztett 55-ből. Az MSZP egyik módosító-indítványáról sem szavazott a Ház; sem arról, hogy a bevándorlási hivatalhoz rendeljék a kerítésre szánt 22 milliárdot, sem a másikról, amelyik a büntető törvénykönyv módosítását, az embercsempészek számára „biztos börtönt" célzott meg. Bárándy Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy minden vészkorszak bűnbakkereséssel kezdődött, most a migránsok a bűnbakok, „remélem, a zsidók nem kerülnek sorra" - hangoztatta. Az MSZP-s képviselő igazi náci beszédnek nevezte azt a Facebook-bejegyzést, hogy „megyünk bevándorlókat verni". Szerinte ez a kormánypártok hangulatkeltésének köszönhető.

Sszerintük a segítő kéz nem jár az illegális migránsoknak, Novák Előd tételmondata úgy hangzott: Magyarország a magyaroké. Schiffer András nem vitatta, hogy a déli határon krízishelyzet van, de szerinte a kerítéssel a kormány a segítő kezet tagadja meg azoktól, akik a halál torkából keresnek menedéket.

Sürgősen kitoloncolhatnak

Az Alapjogokért Központ szerint a menekültügyi szabályozás hétfőn elfogadott módosításai alapvetően alkalmasak arra, hogy a vonatkozó kérelmekkel összefüggő eljárásokat hatékonyabbá és gyorsabbá tegyék, azonban a törvénycsomag új rendelkezéseit csak a tervezett "déli határzárral" együtt érdemes értelmezni. Az Alapjogokért Központ elemzésében kiemelte: a fizikai határzár az eddigieknél bizonyosan nagyobb mértékben terelheti az illegális bevándorlókat a legális határátlépőpontokhoz, a hatóságok pedig a regisztrált kérelmeket a módosított szabályok értelmében már szélesebb körben minősíthetik elfogadhatatlannak vagy folytathatnak le gyorsított eljárást - például arra hivatkozva, hogy a kérelmező biztonságos országból érkezett, így érdemi vizsgálat lefolytatása nem is indokolt.

Az elemzés szerint az elfogadott törvénycsomag egyik legfontosabb újítása, hogy leegyszerűsíti a menekültügyi eljárásokat. Az eddigi két szakaszt egybevonja, és az újonnan bevezetett, gyorsított eljárásokban a kérelmeket már 15 napon belül kell majd elbírálni.

Az eljárások hatékonyabbá és gyorsabbá tételét szolgálhatja, hogy bővülnek a menekültügyi őrizetben tartás lehetőségei is: a jogalkalmazás egyértelműsítését szolgálja az a rendelkezés, amelynek alapján a kérelmező a jövőben már a bírósági eljárás végéig őrizetben maradhat, de az is, hogy a hatóság az eddigieknél többször indítványozhatja a kérelmező őrizetben tartását. Ezentúl a bíróság az őrizet helyén hallgatja majd meg a kérelmezőt. Kitértek arra: szintén gyorsíthatja az eljárásokat, hogy az eddigiektől eltérően egyes esetekben a kérelmet elutasító hatósági döntéssel szemben benyújtott jogorvoslatnak a kiutasítás végrehajtására nem lesz halasztó hatálya. A módosítások így összességükben érdemben gyorsíthatják a menekültügyi kérelmek elbírálását, azok egyben viszont a jogalkalmazóra, így elsősorban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra (BÁH) is nagyobb terhet rónak majd. Ezek alapján szükségesnek mutatkozhat a hatóság személyzeti és fizikai infrastruktúrájának bővítése - mutatott rá a központ. Egyúttal bár üdvözlendőnek tartják, hogy a vonatkozó EU-s irányelvvel jóformán szó szerint megegyező módon pontosították a menekültügyi kérelmek elfogadhatatlanságára vezető okok felsorolását, szerintük az "első menedék országának elvét" nem kellőképpen fejti ki az új magyar szabályozás. Pedig ilyen esetben nemcsak akkor lenne elfogadhatatlannak minősíthető egy kérelem, ha a kérelmezőt egy másik ország már elismerte korábban menekültként, hanem akkor is, ha a kérelmező az adott országban egyébként elegendő védelmet élvez - írták az elemzésben. (MTI)

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.