Afrikán csak Isten segíthet

Afrikának nagyobb szüksége van hittérítőkre, mint pénzre. Lakóit évezredes hagyomány tartja passzivitásban.

Tömegmészárlás: muzulmánok gyilkolták a keresztényeket Nigériában

Jól megszervezett támadást hajtottak végre muzulmánok keresztények lakta falvak ellen Nigériában. A vallási indíttatású vérengzésnek legalább ötszáz halottja van, többségük gyerek és nő.

Mormonok

Magyarországon – bár a mormonok missziós tevékenysége már a XIX. század végén megkezdődött – a aktív mormon tevékenység csak a XX. század 80-as évei végén indult meg. Jelenleg körülbelül 5000 mormon egyháztag van Magyarországon. Az újraalapított mormonok is jelen vannak Magyarországon, 100 körüli tagsággal.

A rejtélyes mormonok - Nolblog

Egy újabb titokzatos egyházról szól maxval bircaman friss blogbejegyzése.

Kadhafi Nigéria kettéosztását javasolja

Nigéria keresztény és muszlim részre osztását javasolta Moammer Kadhafi líbiai vezető, aki már korábban is számos radikális ötlettel lepte meg a világot.

 

A voodoo őshazája – Benin

Ismerős még valakinek a Dahomey név? Segítek.Így hívták 1975-ig azt a nyugat-afrikai országot, melyet ma Benin néven találunk a térképen.

Ahogy Togo felől átlépjük a határt, mindkét oldalon teherautók végeláthatatlan sora álldogál az út szélén. Ez itt Nyugat-Afrika fő útja, itt szállítják az árut Ghánától Ni gériáig. Amelyik sofőr többet tejel a vámosoknak, az jut át előbb. Rövidesen elérjük Cotonou-t, Benin legnagyobb városát, gazdasági központját, ahol szinte moccanni sem lehet a rengeteg járműtől. Porto Novo, a meglehetősen szerény küllemű főváros egy jókora tó közelében fekszik, onnan kétórás csónakút után érjük el Ganviét, melynek kb. 27 ezer lakosa cölöpökre épült bambuszházakban él. E különös, helyenként mocsaras lakhelyet még a XVII. században választották a környékbeliek, akik a rabszolgasors elől menekültek ide.

Utunk során amúgy minden idegenvezető elmesélte, ne higgyük, hogy annak idején a fehérek szaladgáltak a dzsungelben vagy a szavannán, hogy a bennszülötteket összefogdossák. Erre ott voltak a helyi kiskirályok és törzsfők, akik némi ajándék fejében katonáikkal szedették össze saját népük legjavát. Abomey-ben, Benin ma is jelentős városában székeltek egykor Dahomey királyai, akiket alattvalóik istenként tiszteltek. Halálukkor feleségeik egymással versengtek, hogy uruk mellé önmagukat is feláldozhassák. A királyok amúgy sem vetették meg a borzalmakat. Ma is álló palotáikban (ezt ne európai értelemben értsék) akadt épület, melyhez szolgáik százainak vérét használták fel kötőanyagul.

Királlyal mi is találkoztunk Ketou városkában. „Palotájában” fogadott bennünket a jorubák uralkodója. E népcsoport zöme Nigériában él, de a király itt székel, pontosabban trónol díszes ruhában, papucsban, kezében a légykergető és a kegyosztó szerepét egyaránt betöltő legyezőfélével. Kezeket a földhöz érintve meg kell hajolni előtte, aztán lehet kérdezni. Engem például az érdekelt, miféle szerepet tölt be köztársaságban egy király. A választ persze elmismásolta, a lényeg, hogy népe körében ő az első számú tekintély.

Volt szerencsénk megtekinteni több voodoo szertartást is. E vallás innen ered, több ezer éves, a hajdani rabszolgák vitték magukkal Amerikába, Brazíliába. Több istent is tisztelnek, de amúgy animisták, vagyis minden élőnek és élettelennek vallási jelentőséget tulajdonítanak. A szertartások némelyike dobszóval kísért tánc, esetleg egy kis transzba esés. Ebbe alighanem erősen besegít a régióban bőséggel fogyasztott kölesből készült alkohol is.

Megálltunk az út mentén egy szemétdombnál, amelyről kiderült, hogy Nyugat-Afrika egyik szent voodoo helye, messze földről is jönnek ide, még városiak is jobbfajta autókkal – áldozatot bemutatni. A szemétdomb valójában töméntelen csirketollból, állati csontokból, megszáradt vérből álló kupac, beleszúrt rudakon véres fehér rongyok, körös-körül literszámra égetik a pálmaolajat, és éppen állatáldozatra készülnek. Iszonyatos a bűz, egy férfi kezében tyúk, a másikéban kecskegida, aztán amikor a kés is előkerül, már nem bírnám gyomorral, menekülök. A voodoo fontos kelléke a fétis, vagyis isteni erővel felruházottnak tartott tárgyak sokasága, amiket érdemes otthon tartani.

Míg a partvidéken tűrhető a klíma, ahogy észak felé haladunk, úgy lesz egyre melegebb, alig elviselhető 35 fok a lehető legmagasabb páratartalommal, amely nem enyhül éjszaka sem. Reggel gyülekeznek a nebulók, akinek telik rá, egyenruhában.

Beninben tömérdek törzsi nyelvet használnak, ezeknek nincs írott formájuk, úgyhogy franciául, a korábbi gyarmattartó nyelvén tanulnak írni, olvasni, beszélni. Tanítót nem mindenütt tud fizetni az állam, ezért sokszor önkéntes felnőttek ismertetik meg a gyerekekkel a betűvetés tudományát. Tankönyvről nem is hallottak, munkafüzetre is ritkán telik, marad az irka, a legkisebbeknek meg egy-egy kis fekete fatábla körömnyi krétával.

Újabb nap, újabb népcsoportok, mindegyik más nyelvű, másként építkezik, más a hagyományos viselete. Helyenként kis falvakba tömörülnek, sárkunyhókban laknak, másutt egy-egy nagycsalád lakik erődítményszerű vá lyoghá zakban. A 7,5 milliós lakosság zömét a fon népcsoport teszi ki, de vannak jorubák, baribák, metabaribék és nomád, állattenyésztő fulanik is, akiknek asszonyai tarka ruházatot hordanak. Már aki persze, hiszen errefelé gyakori látvány, hogy a nők deréktól fölfelé semmit sem viselnek.

A vidék lakói főleg yamgyökeret, hasonlóan gumós kaszszavát, kölest, kukoricát, zöldségfélét termelnek, elsősorban önellátásra, de ha jó a termés, a közeli települések piacaira is jut. Jószerével egyetlen mezőgazdasági szerszámuk a kb. 30 centis nyelű kapa. A nők derékszakadtukig hajlongnak a földeken, hátukon szinte kivétel nélkül csecsemő. Hadd szokják, pár év múltán ők is ugyanezt teszik. Nem mondanám, hogy szegények, hiszen szegények ott vannak, ahol jelen van a gazdagság is, csak elmaradottak. Úgy élnek, mint eleik ezer éve, legföljebb a tökhéjkorsót váltotta föl a műanyag.

Az embernek itt járva az az érzése, Fekete-Afrika csakugyan reménytelen, és ez az igazi dráma, nem pedig az, hogy a végén maláriás lettem. Engem itthon pár nap alatt kigyógyítottak, őket ott orvos sosem látja.

Infó

Vízum Budapesten Benin tiszteletbeli konzuljától megkaphatjuk, de a határátkelőknél is kiadják. A hajdani nyugat-afrikai gyarmatokra Európából csak az Air France repül, és körülbelül 350 ezer forint a jegy Budapestről. Utazáshoz az októbertől februárig terjedő időszak a legmegfelelőbb, meleg van ugyan, de nem esős. Egyéni útra csak a legelvetemültebbek vállalkozzanak, inkább a szervezett utakat ajánlom. Ne feledjék a malária elleni tablettát (ettől eltekintve is megfertőződhetnek, de a betegség enyhébb lefolyású).

Falu – ahogyan elképzeljük
Falu – ahogyan elképzeljük A szerző felvétele
Top cikkek