Megtizedelte az első tél a támogatásokat

Ma legfeljebb 100-150 ezer fogyasztó kap szociális gáz- és távhődíjkedvezményt – derült ki lapunk számításaiból, amit megkeresésünkre a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál (Nefmi) is megerősítettek.

A támogatási rendszer tavaly szeptemberi átalakítását megelőzően még mintegy egymillió háztartásba érkezett alacsonyabb számla, a korábbi szűkítés előtt pedig közel kétmillióba. A szaktárca háromnegyed éve lapunknak úgy becsülte, az új szabályok alapján 700-800 ezer háztartásnak járhat energiatámogatás. (Most viszont a – számos más megélhetési kedvezményt is magába foglaló – lakásfenntartási támogatás összességében is csak 400 ezer családnak jár.) Az energiatámogatások rendszerét eddig is számos bizonytalanság övezte.

Már a Gyurcsány-, illetve a Bajnai-kabinet is megígérte az IMF-nek és az EU-nak, hogy fokozatosan nullára csökkenti a lakossági gáz- és távhődíj-kompenzációt. Időszakukban több olyan év volt, amikor a támogatási kassza jóval 100 milliárd forint fölé nőtt. Ekkor a felhasználók mintegy fele, közel kétmillió család jogszerűen igényelhetett akár 20 százalékos kedvezményt a fűtésszámlából. A havi átlagtámogatás számításunk szerint ekkor mintegy hétezer forintra rúgott.

Az ígért kivezetés döcögősre sikerült. A Bajnai-kabinet – számos halasztást követően pont a választások előestéjén – megfelezte az igénybevételre jogosító felső jövedelmi határt, röviddel azutánra pedig beígérte a rendszer végleges megszüntetését.

Az illetékes tárca akkori tájékoztatása szerint a megmaradó jövedelmi sávokba 791 ezer gáz- és 163 ezer távhőfelhasználó tartozott. Ez a közel egymilliós kör tavaly szeptemberig sem csökkent nagymértékben: az Orbán-kabinet ugyanis végül eddig tartotta fenn a rendszert. Akkor azonban végleg megszűnt. Igaz, egy fajta folytonosság jegyében egyidejűleg energiatámogatással bővítették ki az önkormányzatok által biztosított lakásfenntartási támogatást. Kormánynyilatkozatok szerint az ehhez szükséges forrásokat – 2011-ben 22,5 milliárd forintot – biztosították a helyhatóságok számára.

Érvelésük szerint az új eljárásrendben lehetőség nyílt a helyi körülményekhez igazodó, rugalmasabb segítségnyújtásra. Szavaik szerint ezáltal már nemcsak a gáz- és távhőhasználók, hanem az egyéb módon fűtők is esélyt kaphattak számlakiegészítésre.

Röviddel a rendszer tavaly őszi hatálybalépése után az önkormányzatok háza táján még némi zavart tapasztaltunk a támogatások megítélésének és biztosításának pontos módja tekintetében. Egyszersmind olybá tűnt: a szétaprózott nyilvántartások miatt lehetetlenné vált a régi és az új támogatási rendszer elterjedtségének összevetése. Mindazonáltal a szaktárca akkori kérdésünkre 700-800 ezerre tette azon háztartások számát, melyek az új rendszerben is részesülhetnek energiatámogatásban.

A jelenleg tényleges fűtési kedvezményekhez jutó háztartások száma ugyanakkor a rendelkezésünkre álló adatok szerint messze nem éri el ezt a számot. Most körülbelül tizedannyian kapnak gáz- és távhőkedvezményt, mint az ezt megelőző – szigorított – rend szerint. Noha a pontos számadatok kívülről valóban nehezen összesíthetők, az érintett cégek továbbra is nyilvántartják a területükön lakásfenntartási támogatásban részesülő fogyasztókat. Az egyedi adatokat, kedvezményeket nagyjából egységes eljárásrend szerint külön-külön egyeztetik az önkormányzatokkal.

A Tigáznál 25 ezer felhasználó részesül lakásfenntartási támogatásban – tudtuk meg Száraz Gábor szóvivőtől. A havi támogatás háztartásonként 2500–7000 forint. Felhívta a figyelmet, hogy ezenkívül 370-390 fő kap úgynevezett adósságcsökkentő támogatást (átlag 19 ezer forintot). A nagycsaládosok számára külön, a Magyar Államkincstárnál igényelhető kedvezmények járnak – szögezte le.

A GDF Sueznél lakhatási támogatásban, adósságkezelésben, illetve egyéb szociális támogatásban az év elejétől eddig megközelítőleg 5700-an részesültek. A támogatástípusok tekintetében a jogszabályok által előírt keretek között történik az adatcserére és az egyeztetések lefolytatására vonatkozó kapcsolattartás az önkormányzatok kijelölt szervezeteivel – szögezték le.

A Főgáznál 2012 első negyedévében 3-4 ezer ügyfél összességében mintegy 25 millió forintot kapott havonta. (Itt az átlag valamivel több mint hétezer forintra jön ki.) Az önkormányzatok rendeletben határozzák meg a szociálisan rászoruló lakosok részére nyújtható támogatások formáját és az igénylés feltételeit, összhangban a vonatkozó törvénnyel – engedtek betekintést az eljárásrendbe.

A lakosok határozatot kapnak a támogatásról. Ennek összege közvetlenül a Főgázhoz érkezik, és az ügyfél folyószámlájára könyvelik – szögezték le. Az önkormányzatoktól ezenkívül adósságcsökkentő támogatás, kiemelt, illetve átmeneti segély is érkezik fogyasztóik számlájára – tették hozzá.

Az áram- és gázszolgáltatók adatait összesítve kezelő E.ON-nál 2011 decemberében 39 ezren, idén februárban 45,5 ezren kaptak lakásfenntartási támogatást. Átlag 90 százalékuk az áramszámlából kap kedvezményt. Egy főre 4-5 ezer forint jut.

A szolgáltató akkor tudja az ügyfél folyószámláján a támogatást érvényesíteni, amikor az önkormányzattól a jogszabályi előírásoknak megfelelően beérkeznek az ügyfél adatai és a pénz. Az egységesítés érdekében 2012 márciusától jogszabály írja elő az önkormányzat és a szolgáltatók közötti adatcsere módját. A helyhatóságok ugyanakkor meglátásuk szerint még tanulták az új eljárást. Ezért sok a hiánypótlás, ami elnyújtja a támogatás érvényesítésének idejét. A kisebb önkormányzatok még papíralapon leveleznek, ráadásul a korábbi támogatási rendszerhez képest most kiegészítő fogyasztói adatokra is szükség van. Mindez nehezíti és lassítja a munkát.

Az E.ON területén szintén folyósítanak adósságcsökkentési támogatást, a fogyasztó, az önkormányzat és a szolgáltató háromoldalú szerződése alapján. Ezenkívül előre fizetős mérőre is kapnak lakásfenntartási támogatást. Februárban 1344 olyan ügyfelük volt, akinek a helyhatóság támogatta az óra felszerelését.

A főváros távfűtését biztosító, az országban messze a legnagyobb távhőcégnek számító Főtáv az év első negyedében havonta 3800-3900 díjfizetőnek érvényesített helyi, illetve normatív lakásfenntartási támogatást. Ez havi mintegy 30 millió, személyenként átlag 7800 forint. A Főtáv szintén lehetőséget biztosít részletfizetésre.

A gázszolgáltatók adataiból kiindulva tehát a korábbihoz hasonló gáz-, illetve távhőárkedvezményt 100-150 ezer családnál nem kaphat több. Az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre a Nefminél becslésünket lényegében megerősítve úgy fogalmaztak: a közel 400 ezer lakásfenntartási támogatásból a háztartások körülbelül egyharmada részesül a gáz-, illetve távhőköltségek viselését megkönnyítő ellátásban. Ez számításunk szerint a korábbi mérték 5-15 százaléka – attól függően, hogy a csúcsévvel vagy a kivezetés időszakával vetjük össze. Ugyanakkor az egy főre jutó támogatási mérték nagyjából változatlan, havi 5-10 ezer forint.

Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke úgy becsüli: ma a személyenkénti támogatás mértéke havi 2,5–5 ezer forint. Noha a lakásfenntartási támogatás elvileg széles körű, a gyakorlatban ezt fűtésre és villanyra fordítják. A fa- vagy egyéb tüzelőanyag-támogatások nem jellemzők: azokat külön, eseti támogatásként juttathatják el a kérvényezőkhöz. Weeber Tibor, Kőbánya alpolgármestere elmondta: 2010–2011-ben a kerületi lakosok négy százaléka, 2300–2800 család kapott lakásfenntartási támogatást (amibe beleértendő néhány száz család adósságkezelése is). Az átlagos összeg havi 6-7 ezer forint. Idén már eddig több mint 2500-an váltak jogosulttá: az alpolgármester a szám további jelentős emelkedésére számít. Az új szabályok szerint idén több ember kevesebb, havi mintegy 3-3,5 ezer forint támogatáshoz juthat.

Áramra is jár

A rendszer átalakítása kétségtelenül kiszélesítette a támogatható energiafajták körét. Ugyanakkor a helyhatóságoktól kapott adatok alapján a gázon és a távhőn kívül az áram lehet még számottevő. Az E.ON-nál számításunk szerint 40 ezerre tehető az áramkedvezményben részesülők aránya. Az EDF Démásznak átlag havi 18 ezer ügyfele kapott a villamosenergia-számlán keresztül az önkormányzattól lakhatási támogatást – közölték a cégnél. A fogyasztók áramszámláját az önkormányzatoktól beérkezett összegekkel csökkentik – tették hozzá. Boross Norbert, az Elmű-Émász szóvivője csoportjuknál több tízezerre becsülte a lakásfenntartási támogatásban részesülők számát, de feltételezik, hogy az ő ügyfeleik nagy része szintén kézbe kapja a támogatást, amiről így nem értesülnek.

Csökkentenék a terheket

A jogosultsági kör megtartása mellett a tervek között szerepel a támogatási összeg növelésének lehetősége – szögezte le a várakozásoknál kevesebb szociálisan támogatott kapcsán a Nefmi szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága. Közlésük szerint különböző változatokat dolgoznak ki azok terheinek enyhítésére is, akik már felhalmozták a hátralékot. Az államtitkárság várhatóan május 31. után rendelkezik pontos adatokkal arra nézve, hogy a lakásfenntartási támogatást az abban részesülő háztartások mely lakásfenntartással kapcsolatos kiadás mérsékléséhez kapják – közölték. Év elején a megyei kormányhivatalok közreműködésével kértek statisztikai kimutatásokat a települési önkormányzatoktól; az adatszolgáltatás, illetve -feldolgozás jelenleg is folyik.

Sokaknak kerül többe
Sokaknak kerül többe
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér