Ki itt az őrült? Meggyes Tamás válása és gyerekelhelyezési ügye

A gyermek, áldás. Nem birtokolható – mondja Kui Rózsa, Meggyes Tamás két gyermekének édesanyja, aki tizenegyedik hónapja a legkevésbé sem birtokolja a kicsiket. Egy ideiglenes intézkedés a „felperes” édesapánál helyezte el őket. Az ideiglenes intézkedés tizenegyedik hónapja hatályos. Ezen belül idén március óta nem történik a bíróságon semmi az immár négy és hétévessé cseperedett gyermekek ügyében. Időközben az apa, Meggyes Tamás elvesztette polgármesteri székét az októberi önkormányzati választásokon.

Az asszonnyal sétálunk át a Széchenyi téren, alig van forgalom, de messziről rámosolyognak, ráköszönnek – korábban ilyesmit nem mertek tenni. Szerinte most kezdődik valami Esztergomban. Ez a remény. Biztos abban, hogy egyszer meglesz az ítélet, s visszakerülnek hozzá gyermekei. De nem mindegy, hogy mikor, milyen állapotban.

Az ideiglenes intézkedés előtt a gyerekek úgy maradtak az apánál, hogy bár a bíróság megszabta a kapcsolattartás idejét, az apa nem vitte vissza őket az édesanyjukhoz. Ez az önkényes cselekedet ágyazott meg a bíróság döntésének. Az asszony kérte a rendőrséget, hogy intézkedjenek, de a polgármesterrel szemben ezt nem tették meg. A szakértői vizsgálat szerint – amit a család mind a négy tagján elvégeztek októberben – a gyerekek nem voltak veszélyben, semmi erre utaló jelet nem találtak az ő, illetve édesanyjuk vizsgálata alapján.

A bírói gyakorlat az elhelyezés tekintetében kisgyerekeknél az állandóságot preferálja, vagyis azt a számukra otthont jelentő helyet, ahol a döntésig voltak. Ez a hat nap ezek szerint felülírhatta a hat, illetve három évet, amit születésüktől az anyjukkal töltöttek, aki főállású anyaként éjjel-nappal velük volt.

De vajon miért az apa mellett döntött a bíróság 2009. december 14-én az igazságügyi pszichológus szakértői vélemény ismeretében – amely pedig nem talált semmi kórosat az anya elmeállapotában –, és azt állapította meg, hogy a gyermekek egyformán kötődnek mindkét szülőhöz, akik közül egyik sem neveli őket a másik ellen.

Tény, hogy csatolt a felperes édesapa két olyan szakértői véleményt is – amit a feleség ismerete és személyes vizsgálata nélkül –, az ország két különböző pontján készítettek egy hét különbséggel, 2009 nyarán. A leletek a válófélben lévő férj elmondása, és a férj által „rendelkezésre bocsátott” SMS-ek alapján készültek. E szakvélemények egymásnak ellentmondóak, ám képesnek mondták magukat arra, hogy előrevetítsék a „beteg” állapotának jövőbeli változásait.

A budapesti orvos borúlátó, a kelet-magyarországiak arról írnak, hogy az asszony feltétlen kezelésre szorul. A vidéki orvosok – akik aznap küldtek bocsánatkérő levelet az édesanyának, amikor karácsony előtt éppen az ő szakvéleményükre hivatkozva szakította el a bíróság tőle a gyerekeket – állításuk szerint nem tudták, kitől származnak az SMS-ek, és azt is megírták, hogy az ezek alapján készült leletük hivatalos felhasználásra alkalmatlan.

Végül azonban a bíróság az apánál hagyta a gyerekeket, s kikötötte, hogy az anya a továbbiakban csak kéthetente négy órára, felügyelet mellett találkozhat velük a távoli gyermekvédelmi szolgálatnál. Így telt a tavalyi karácsony, további három hónapban pedig minden szombaton találkozhatott velük ugyanott, ugyanúgy négy órára. Telefonon minden nap beszélhetett volna a kicsikkel, ezt azonban csak ritkán tették számára lehetővé. A gyerekeknek azt mondta az édesapjuk, hogy a mamájuk beteg. Visszatérő gyermeki kérdés lett: ugye anya, nem fogsz meghalni?

Felvétel készült az anya láthatásáról – ezt az édesapa tette le a bíróság asztalára. Nem árulta el, hogy az miként született, bár a bíróság kíváncsi volt rá. A gyerekekre szereltek vagy a komáromi gyermekvédelmi szolgálatnál helyeztek el hozzáértők erre alkalmas berendezést, nem tudni.

Meggyes Tamás csúfosan megbukott polgármester az esztergomi közgyűlésen

Az ideiglenes bírósági döntést az anya fellebbezésére 2010. március 24-én hatályon kívül helyezték. A határozat azonban továbbra is az apánál tartja a gyerekeket, de a hét közepén egyszer már az édesanyjuk mehet értük az óvodába, olyankor nála is alhatnak a kicsik, valamint kéthetente a hét végét is ott tölthetik. Március óta azonban a bíróságon nem történt semmi, a folytatásról nincs hír.

Az asszony korábban a Hír Televízióból értesült arról, hogy ő elmebeteg, de sajnos betegségtudat nélküli, pedig mindenképpen orvosi segítségre szorul – a férje ezt egy színpadon mondta el 2009. október 16-án, biztosítva közönségét, őt magát, és a médiát arról, hogy a legjobb kezelést szeretné megfizetni gyermekei édesanyjának gyógyulása érdekében. Ennek azóta semmi jele.

A feleség viszont amint csak tehette, fölkereste a városi kórház pszichiátriáját, vizsgálnák meg, normális-e? Még az első válóperes tárgyalás, 2009. július 3-a után a bíró elrendelte mind a négyük igazságügyi elmeorvosi vizsgálatát. De erre még várnia kellett – az a férj nyilvános bejelentése után 11 nappal történt meg. A helyi kórház orvosa és pszichológusa az anyánál pszichiátriai betegséget nem állapított meg, annak fennállását kizárta.

Bő egy évvel korábban, 2008 augusztusára dőlt el, hogy külön folytatják az életüket, és a gyerekek az édesanyjukkal maradnak. Nem foglalták írásba az apai láthatás idejét, de nem is volt erre szükség, működött az spontán módon, normálisan az akkor kétéves kisfiúval és ötéves kislánynyal. Igaz, férje nem állt, s azóta sem áll szóba vele. Kollégák, barátok hívták, s közölték, mikor jönnek a gyerekekért, hogy vigyék őket az édesapához. 2008 decemberében férje leírta, hogyan képzeli a vagyonmegosztást, a tartásdíjat. A következő év márciusában azonban már jogi képviselőjét küldte azzal az üzenettel, hogy magához szeretné venni a gyerekeket. Az anya máig nem tudja, hogy augusztustól márciusig mi történhetett.

Védtelennek érezte magát, de bízott a nyilvánosság erejében. Áprilisban interjút adott a helyi hírportálnak, a szeretgom.hu-nak, ám csak akkor járult hozzá annak közléséhez, amikor megérkezett a hivatalos irat arról, hogy férje el akarja venni a gyerekeket. Az interjúban korábbi, súlyos bántalmazásáról is beszélt. Később további tettlegességről is szó esett.

Az interjúval a pár háborúja a város nyilvánossága elé került. A bántalmazás férje pártjában, a Fideszben is ismert volt, néhány embernek elmesélte az egykori sörözőtulajdonos, a 2000-ben (házasságkötésük évében) pedig polgármesterré választott politikus. A bíróságon tanúk bizonyították, hogy az asszony nem hazudott.

Mostanra, a gyerekek távollétében a családi pótlékot és a főállású anyaságból származó jövedelmet elveszítette a feleség. Ez év nyarán bezárt a munkahelye is, ahol addig négy órában dolgozott. Az önkormányzat jogutód nélkül megszüntette a nevelési tanácsadót, ahol asszisztens volt. Újabb önkormányzati munkahellyel nem próbálkozott. A vállalkozók, akiknél munkát keresett, rendre csak széttárták a karjukat.

A férj sikeresen építette új életét. A házaspár búbánatvölgyi házát a városszépítési osztályvezetőjének a férje tervezte, még 2002-ben. Az osztályvezető azóta elvált, tavaly tavasz óta pedig a polgármester barátnője, a 2009. évi vagyonnyilatkozata szerint az élettársa.

Az új társ, Búzásné Zimon Andrea egy polgármesteri, jegyzői együttes utasítás alapján külön juttatást kap, ha a város vesz, avagy elad ingatlant. (Ha hihetünk a számoknak, akkor csak az egyébként vitatott, másfél milliárdos mélygarázsvásárlás után csaknem egymillió forint jutalékot vehetett fel.)

Meggyes Tamás felesége az óvónőktől értesült arról, hogy férje barátnőjének gyerekét is abba az óvodába íratták be, ahová övéik járnak. Mivel férje elköltözése óta nem beszél vele, a feszült viszonyra tekintettel el szerette volna vinni másik óvodába gyermekeiket. Ez nem volt lehetséges. A város óvodáival körlevélben tudatta a polgármester, nem járul hozzá, hogy gyermekeik más óvodába járjanak. Azóta megvolt a kisfiú keresztelője is – a kislányt még férjével együtt tartották szenteltvíz alá –, ám erre nem hívták meg a gyermek édesanyját, másoktól értesült róla.

– 2009 októberében a szakma szabályai szerint elvégzett pszichológusi szakvizsgálattal kiegészített pszichiátriai vizsgálatok során az asszonynál pszichiátriai betegséget nem találtunk – mondja Arató Géza, a városi kórház pszichiáter főorvosa. 2010. február 16-án előzmények nélkül, munkahelyi felettesem útján hívattak a polgármesteri hivatalba, ahol a város akkori alpolgármesterei, Knapp János és Németh József elém tették a polgármester válóperes irathalmazát. Biztosítottak róla, hogy ha ezt átnézem, meg fog változni a véleményem a polgármester feleségéről adott korábbi leletemhez képest, és ezt majd foglaljam írásba. Közben a két alpolgármester őrzött a hivatali szobában az iratköteggel – mondták, nézzem át a tanúvallomásokat is.

Teljesen ledöbbentett az a két felülre helyezett „szakvélemény”, amellyel valószínűleg befolyásolni kívántak a megfelelő diagnózis felismerése érdekében. Ezek vizsgálat nélkül készültek, SMS-ek, és a polgármester által a „vizsgálónak” elmondottak alapján. Ennek a két fantomleletnek az eljárásba fogadása vezetett ahhoz, hogy az anyát saját gyermekeire nézve veszélyeztető állapotúnak minősítették.

A láthatóan szerepzavarral küszködő alpolgármesterek kínlódtak, izzadtak, győzködtek, hogy elvégeztessék velem a rájuk, illetve rám kirótt feladatot, annak ellenére, hogy az első pillanattól határozottan visszautasítottam otromba kérésüket. Elmondták, hogy feladatom teljesítése után a polgármester is szeretne velem beszélni.

Írásos megbízást kértem, amit rafinált módon úgy oldottak meg, hogy munkahelyi felettesemtől szereztek be egy faxot, amely szerint az önkormányzat által elém tárt „szakmai anyagot” az adott napon tanulmányozzam, és véleményezzem. Ezután a faxot magamhoz vettem, és viszszatértem munkahelyemre, folytattam a rendelést. Utána még volt néhány telefon, sőt személyesen a kórházban is megkeresett a polgármester egy küldötte, aki egy kicsit meg is fenyegetett a bírósággal, de aztán beletörődtek, hogy szakmai alfákat nem szegek meg. Annyira gyalázatosnak tartottam az eljárást és a feleséget ért jogsértést, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaságot és magas pozícióban lévő jobboldali politikusokat tájékoztattam az ötvenes évekbe illő történetről. Nem volt célom a botránykeltés, ráadásul azt gondoltam, hogy a dolgot súlyához mérten kezelik, s hogy észreveszik a benne rejlő veszélyt – sajnos, nem ez történt. 2009 decembere óta több szakértői vélemény készült az anyáról, ami Arató doktor orvosi véleményét támasztja alá.

Hogy ki ütött először, vagy nagyobbat, ma már mindegy. A gyerekek erről nem tehetnek. S arról sem, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás malmai még három- és hatéves gyermekek elhelyezési ügyében is mérhetetlenül lassan őrölnek.

Megkérdeztük a Győri Ítélőtáblát, hogy kijelölték-e már az új bíróságot a válás és gyermekelhelyezési per lefolytatására. Majd a feleket értesítik – hangzott a válasz, ám eddig ez nem történt meg. Az utolsó tárgyalás ez év március 24-én volt. Nincs törvény, amely kötelezné az ítélőtáblát, hogy soron kívül jelöljön ki új bíróságot. Erre pedig azért van szükség, mert még polgármesterként az apa beperelte a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot, amely így elfogultnak minősül, s emiatt nem tárgyalhatja ügyét.

Szerettük volna megszólaltatni az apát, de nem kívánt nyilatkozni. Azt kérdeztük, hogy előállhat-e olyan helyzet, amelyben változtat a jelenlegi, ideiglenes elhelyezésen, nem várva meg a bíróság intézkedéseit, s hogy szerinte jót tesz-e a gyerekeknek ez a helyzet?

Kisgyerekek számára tizenegy hónap végtelenül hosszú idő. Az anya azt mondja, hogy az igazságügyi orvos szakértő egy hónapja mindkét szülőnek jelezte a gyerekek bíróság által még márciusban elrendelt vizsgálatának eredményét: baj van.

Meggyes Tamás csúfosan megbukott polgármester az esztergomi közgyűlésen
Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.