A szabad kapcsolatok mellett

Más gyereke születhet élettársi kapcsolatból, de az én unokám inkább ne. A magyar társadalom egyre toleránsabb, de még nem igazán elfogadó - ez derül ki egy, a lapunk megbízására készített felmérésből. A törvényhozói akarat ezúttal találkozni látszik a társadalmi elvárásokkal.

Elfogadta a hétfő esti maratoni szavazás során az Országgyűlés a kormány, pontosabban az igazságügyi és rendészeti miniszter által benyújtott törvényjavaslatot, amely a bejegyzett élettársi kapcsolat kérdését rendezi. A kormánypártiak támogatták a csomagot, az ellenzék azonban már korábban jelezte: nemmel fognak szavazni, miután a baloldali frakciók nem támogatták a törvényhez benyújtott módosító javaslataikat.

A most elfogadott és 2009. január elsejétől életbe lépő törvény a korábbinál több lehetőséget és jogot ad az élettársi kapcsolatban élő pároknak, legyenek azok akár egyneműek is. A törvény szerint a jövőben anyakönyvvezető előtt jelenthetik ki a párok, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatban akarnak élni. Ez a viszony a házassággal azonos vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár, vagyis a két fél között vagyonközösség alakul ki. Fontos azonban, hogy a törvény értelmében az így regisztrált párok nem fogadhatnak örökbe gyermeket. Legalábbis közösen nem tehetik ezt meg, ahogyan arra sincs mód, hogy az egyik fél a bejegyzett élettársa gyermekét örökbe fogadhassa. Az élettársi viszony az egyik partner elhalálozásával vagy a kapcsolat hivatalos felbontásával érhet véget, illetve abban az esetben is automatikus a törlés, ha a két fél házasságot köt egymással.

Az Országgyűlés - legalábbis ebben az esetben úgy tűnik - ezúttal olyan törvényt fogadott el, amely találkozik a társadalmi elvárásokkal. Legalábbis ez derül ki egy a lapunk kérésére készített fölmérésből, amit a MASMI Hungary Piackutató Intézet készített. Ebből - egyebek mellett - kiderül, hogy toleranciaszintünk nagyot javult, abból a szempontból legalábbis, hogy már nem utasítjuk el élből az élettársi kapcsolatokat, és nem tartjuk páriáknak a házasságon kívül született gyermekeket.

Sőt, azt is elfogadjuk, hogy az élettársakat ugyanolyan jogok illessék meg, mint a házasságban élőket. Akár még örökölhetik is egymás vagyonát. Csak homoszexuálisok ne legyenek!

A MASMI kutatása során a főváros és 67 vidéki település lakóit faggatták házasságról, együttélésről, illetve a homoszexuális kapcsolatokról alkotott véleményükről. A 18-67 év közöttiek többsége továbbra is házasságpárti, a megkérdezettek 62 százaléka többre tartja a papírral megerősített kapcsolatot az élettársinál. A legkevésbé a hajadonok/nőtlenek, a budapestiek és az elváltak tartják fontosnak a házasság szentségét. Ezek után aligha meglepő, hogy a válaszadók alig 37 százaléka választaná a "mezei" együttélést a gyűrűs kapcsolattal szemben. A házassághoz azonban - a közhiedelemmel ellentétben - nem csupán az ifjú hölgyek ragaszkodnak, hanem a fiatalemberek is. A házasság nélküli együttélésre inkább a fővárosiak, a 24-35 év közötti fiatalok, a még házasság előtt, illetve az ezen legalább már egyszer átesettek hajlanak.

Az élettársi kapcsolatot a felnőtt lakosság kétharmada elfogadja. A megkérdezettek 71 százaléka még ennél is tovább megy, úgy véli, hogy az élettársakat ugyanolyan jogoknak kellene megilletni, mint a házastársakat. Az idősebb korosztály elutasító véleménye mögé - meglehetősen furcsa módon - a diplomások egy része is felsorakozik. A leginkább vitatott élettársi jogok közül az öröklést kiemelten vizsgálta a felmérés, ám ennek megítélése nem sokban különbözött a korábbi kérdésektől: a válaszolók 70 százaléka számára természetes, hogy az élettársak örökölhessenek egymás után. Még ennél is elfogadottabb az élettársi kapcsolatból született gyermek. A társadalom kétharmada teljesen nyitottan viszonyul ehhez a kérdéshez.

Ez a korábbinál szebbnek tűnő összkép kissé sötétebb tónust ölt, ha a saját családjáról faggatják a válaszadót. A megkérdezetteknek ugyanis csak 63 százalékát nem zavarná, ha gyermeke, unokája házasságon kívül születne. Ez 13 százalékkal kevesebb, mintha más családban történne ugyanez. A diplomások közül még kevesebben - 53 százalék - fogadná szívesen, ha a családjában házasságon kívüli gyermek születne.

A kép tovább sötétedik, ha az élettársi kapcsolat egyneműek között köttetik. A felnőtt társadalom közel harminc százaléka teljes mértékben elítéli a homoszexuális kapcsolatokat. További hatvan százalékuk lenézi a saját nemükhöz vonzódókat, kapcsolatukat természetellenesnek tartja. Az emberek alig 12 százaléka tartja mindezt normálisnak. Az előítélet-mentesek részaránya a hajadonok/nőtlenek körében a legnagyobb, míg a kirekesztők között a férfiak, a 45 év felettiek és az alacsony iskolai végzettséggel bírók aránya a legmagasabb.

A többség elutasítja a homoszexuálisok házasságkötését is, amit csak a válaszadók alig harmada engedélyezne. Ennél is szigorúbbak gyermeknevelés tekintetében. Csupán minden negyedik válaszadó tenné lehetővé a meleg párok számára az örökbefogadást és még ennél is kevesebben - 18 százalék - engedné meg ugyanezt a tartósan együtt élő férfiaknak. A tiltást szorgalmazók hangadói 45 év feletti elvált munkanélküliek. Ám ennek ellenére tény, hogy a melegeket valamennyi társadalmi csoport döntő hányada megfosztaná az örökbefogadás lehetőségétől. Ebben a kérdésben nincs - mérhető - liberális társadalmi csoport. Még azok körében is tetten érhető a tiltás kényszere, akik egyébként normálisnak tartják a homoszexuális kapcsolatot. A homoszexuális párok házasságkötését pártolók ötöde gyermek örökbefogadását már nem engedélyezné. Férfiak együttélése esetén még rosszabb az arány - a korábbi támogatók csaknem fele tiltaná ezt a lehetőséget.

A homoszexuálisok élettársi kapcsolatát, házasságkötését és örökbefogadási törekvéseit támogató abszolút toleránsak tábora a magyar társadalomnak alig hat százalékát teszi ki. A korlátozottan engedékenyek aránya 30 százalék, akárcsak az ilyen kapcsolatot lenéző, de nem tiltóké. Az egyneműek bárminemű kapcsolatát elutasító, őket mindenféle jogtól megfosztó tábor az engedélyezők számának többszörösét, a társadalom harmadát teszi ki.Együttélés és homoszexualitás

Vélekedés a homoszexualitásról

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér