Döntik a tőkét

Nemrég egy televíziós műsorban a különleges sportágak kerültek szóba, és valamelyik résztvevő a favágóversenyeket a mézbirkózáshoz hasonlította.

Elfogadni az elfogadhatatlant

Az idős házaspár több mint két évig volt unokájuk gyámja. Hosszas huzavona és pereskedés után azonban nemrégiben a bíróság, a gyerek kérését is figyelembe véve, úgy döntött: a szomszédos megyében élő nagynénjénél, apja húgánál helyezi el a fiút.

Kitűzöm a kokárdámat március 15-én

A nemzeti színekből készített kokárda már a XVIII.

Hankiss Elemér: Mi történt velünk?

Milyen gazdasági, társadalmi, mentális okai vannak lendületünk keserű s tartós megtörésének?

Lengyel László: Mondd, van-e ott haza még...

Érdeke-e a „többségnek”, hogy a tudás, a hozzáértés, a minőség helyét a tudatlanság, a hozzá nem értés és a silányság vegye át? Azt akartuk-e, hogy az emelt fejű tisztesség helyébe a hajbókoló politikai lojalitás, a teljesítmény helyébe a kapcsolat, az érték helyébe az értéktelenség lépjen?ég helyét a tudatlanság, a silányság vegye át?