galéria megtekintése

Fizetesemeles2015.hu

Az írás a Népszabadság
2015. 10. 26. számában
jelent meg.

Dr. Dávid Ferenc
Népszabadság

Az MSZP azonnali fizetésemelést követel! A honlapján részletesen le is írja, hogy mekkorát: „1. egyetlen közalkalmazott sem kaphat havonta nettó 150 ezer forintnál kevesebb fizetést; 2. minden közalkalmazott fizetését legalább 50 százalékkal meg kell emelni; 3. csökkenteni kell a fizetések közötti egyenlőtlenségeket. Meg kell szüntetni, hogy a versenyszférában dolgozók átlagbére magasabb legyen, mint a közalkalmazottak bére. Az MSZP eddigi bérminimumprogramjaiban is nettó 100 ezer forintos minimálbérre tett javaslatot a versenyszféra számára, ahol a középfokú végzettséget igénylő szakmákban nettó 125 ezer forintban határozza meg a bérminimumot. Az MSZP fizetésemelési követelése szerint a legalább három éve közalkalmazottként dolgozók nettó fizetése minimum 150 000 forint lenne havonta. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél a minimális fizetés 175 ezer forintra, az egyetemi végzettséggel rendelkezőknél 200 ezer forintra nőne.” A követelés életszerűségét (aktualitását) gyengíti, hogy a 2016-ra érvényes adótörvényeket és a jövő évre vonatkozó állami költségvetést a Magyarország Országgyűlése már régen elfogadta.

A honlap egy másik oldalán azt is olvastam, hogy az öregségi nyugdíj minimális összegét (ami persze régóta szégyellnivalóan alacsony: 28 500 Ft) hipp-hopp 50 000 forintra akarják emelni. Némi malíciával kérdezem: a teljesen megalapozatlan „férfi 40” nyugdíjprogram gyors bukása után azonnal be kellett vetni – bármiféle szakmai elemzés nélkül – csodafegyverként az ötvenezres minimálnyugdíjat? De ha már a rendszerszemléletet ismét félredobva előveszik az (egyébként bonyolult és korrekcióra szoruló nyugdíjrendszer) egyik elemét és „vakra” bemondják az összeget, miért érik be 50 000 forinttal, amikor a 75 000 sokkal jobban hangzik, és ráadásul sokkal közelebb van az egy főre jutó létminimum összegéhez?

 

Számoljunk egy kicsit a bérekkel. A 2015-ben érvényes adó- és járulékszabályok szerint a megcélzott nettó 100 000 forintos minimális bérhez 152 672 forintos bruttó bér tartozna, ami a munkáltatónak 196 183 forintjába kerülne. Az idei bruttó 105 000 forintos minimális bért (amelynek nettója: 68 775 Ft) azonnal 45,4 százalékkal (!) kellene növelni ahhoz, hogy az MSZP által kitűzött nettó cél megvalósuljon. A 45,4 százalékos bruttó béremelés azt eredményezné, hogy a jelenlegi 134 925 forintos teljes munkáltatói bérteher egy pillanat alatt felemelkedne 196 183 forintra, így a vállalkozói többletköltség havonta és dolgozónként 61 258 forinttal nőne. Jövőre – alig érzékelhetően – annyit változik a helyzet, hogy a 16 százalékos szja-kulcs 15-re csökken, a munkavállalói nettó pozíció kismértékben, de automatikusan javul, a munkáltatók helyzete viszont az erőteljes bérnyomás miatt akár romolhat is.

Az MSZP közleményében felsorolt egyéb bértételekre már nem végeztem el a fenti számításhoz hasonló műveletet, hiszen az eddigiekből is jól érzékelhető, hogy a szocialisták által megfogalmazott bérigények rapid teljesítése a mostani gazdasági és politikai környezetben irreális. Ellenzékből persze nyugodtan elő lehet állni bármivel, de minden józanul gondolkodó ember tudja, hogy a most meghirdetett jelszavaknak és követeléseknek semmi közük a realitásokhoz, nincs mögöttük értelmezhető közgazdasági megfontolás, tehát nem kell „félni” gyors valóra válásuktól.

Hibának tartom, hogy a nagy léptékű béremelési javaslathoz nem csatoltak teljes körű és koherens adó- és járulékkoncepciót. Egy több alkalommal kormányzó pártnak már illene tudnia, hogyha reformértékű elképzeléssel rukkol elő, akkor nem spórolhatja meg az intézkedéstervezet komplex hatásvizsgálatát és annak ismertetését. Csak címszavakban: szükséges a versenyképességi analízis, a munkaerő-piaci prognózis, a közfoglalkoztatási díjazás és a minimális bér jövőbeni viszonyának, a jövőbeli szja-rendszernek a meghatározása, az ágazati, regionális és költségvetési hatások elemzése stb. Elnagyolt és felületes megközelítés, hogy a vázolt béremelés forrásául a költségvetés jövő évre várható extra bevételét (400 milliárd forint), a feketegazdaság tisztításából származó 200 milliárdot, a NAV által nyilvántartott köztartozások behajtásából származó összeget (1000 milliárd forint) és egyéb költségvetési megtakarításokból származó tételeket (200 milliárd) jelöltek meg a szocialisták, összesen 1800 milliárd forintot. Ez az összeg a magyar GDP 4,5-5,0 százaléka, és az állami költségvetés kiadási főösszegének 10,9 százalékát teszi ki. Ilyen arányú és méretű átrendezést indokolt lenne jól megalapozni, már csak azért is, mert a bérfejlesztés az MSZP szándéka szerint rögtön „ketyegne”, a forrásául szolgáló fedezet pedig a későbbiekben vagy bejön, vagy nem. Ha nem, akkor mi van? Utánuk a vízözön?

A radikális bérkövetelés mindig jól hangzik, és a sok százezer érintett munkavállaló bizonyára örülne neki, de. Fölösleges, mi több, káros az alacsony keresetű embereket azzal szédíteni, hogy akár a közszolgálati szférában, akár az üzleti szektorban reális esélye lehet annak, hogy a munkabérek konkrét fordulónappal 40-50 százalékkal meglóduljanak. Az évi 2-3 százalékos növekedési potenciállal rendelkező Magyarországon ez azért is lehetetlen, mert az állami jövedelemkoncentráció és az élőmunkateher rendkívül magas, a vállalkozások tőkeszegények és túladóztatottak (csak különadóból 14 van). A vállalkozói/munkavállalói befizetéseket a központi költségvetés rosszul rangsorolva, pazarló módon emészti fel. Az állam működtetése drága, költekezése sokszor ésszerűtlen, egyes területeken alulfoglalkoztatás, máshol viszont létszámfelesleg tapasztalható. Köztudott az is, hogy a központi és önkormányzati irányítás rengeteg indokolatlan adminisztrációs terhet ró a munkáltatókra és az ország polgáraira, ami szintén költségnövelő tényező. A közszféra bérhelyzetét az is rontja, hogy a különféle életpályamodellek és a merev táblázatos bérstruktúrák alig-alig fogadják be a teljesítményarányos bérezés elemeit, így a közszolgálati szektorban a bér ösztönző ereje és differenciáló hatása nem érvényesül.

Természetesen értem és érzem, hogy mindenki számára elfogadhatatlan a dolgozói elszegényedés, és az is nehezen tolerálható, hogy – elsősorban az alacsony kereseti lehetőségek miatt – „kitántorgott” Európába félmillió emberünk. De a jogos bérérzékenység hangos kinyilatkoztatása során se feledjük: az osztrák és a német gazdaság hatékonysága sokszorosa a magyarnak. Eltérő teljesítmények, eltérő munkajövedelmek. A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) egy hónapja közzétett versenyképességi rangsorában Németország a 4., Ausztria a 23., Magyarország a 63. helyet foglalja el. (Egy évvel ezelőtt a 60. volt.) És azt is érdemes tudni, hogy a 8,5 milliós Ausztria háromszor annyi GDP-t „termel”, mint a 9,8 milliós Magyarország. Ezért (is) lehetséges az, hogy német és osztrák barátainknál egy targoncás bruttó bére 1380, a műszaki rajzoló bére 1600, az asztalosé 2500 euró.

Életerős, kreatív és képzett fiataljaink már jól érzékelhetően hiányoznak a hazai munkaerőpiacról, a járulékbefizetéseik pedig a nyugdíj- és egészségügyi kasszából. Csak remélni lehet, hogy az itthoni, nagy hozzáadott értékű produktumot előállító cégek – jó példát mutatva – már a közeli jövőben is méltányos bérrel honorálják a színvonalas teljesítményeket, és Magyarországon tartják a feltörekvő generációt. De az évtizedek óta vágyott általános érvényű „bérreform” egy valódi piacgazdaságban nem működik központi vezényszóra, és főként nem érvényesülhet egyik napról a másikra. (Emlékezzenek az „elvárt béremelés” halva született ötletére, nem is beszélve a dicstelen „bérkommandó” létrehozására, majd gyors visszavonulására.) A végrehajtó hatalomnak nem az feladata, hogy a vállalkozói szektor béreinek megállapítását szigorú korlátok közé szorítsa, hanem az, hogy olyan gazdasági-társadalmi klímát biztosítson és olyan szabályozórendszert alkosson, amelynek keretei között dolgozók milliói és vállalkozások százezrei számára lehetséges a fejlődés, az előrelépés.

Hamarosan megkezdődnek a 2016-ot érintő makroszintű bértárgyalások. A kötelező bértarifaként funkcionáló minimális bér és garantált bérminimum, valamint a nemzetgazdasági szintű átlagkeresetajánlás meghatározása a kormány, a szakszervezetek és a munkaadók közös feladata és felelőssége. A szakmai alapokon nyugvó bérvita soha nem zárja ki a szociális megfontolásokat, és ezzel mindhárom tárgyaló fél képviselői tisztában vannak. A hirtelenjében kitalált és irreális „telefonszámok” harsány bemondására nem vállalkozhatunk. Ezt meghagyjuk másoknak.

A szerző a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.