galéria megtekintése

Az értelemig és tovább!

1 komment

Dr. Weltner János

Március 12-én jelent meg Hargitai Miklós érdekes írása Nyugdíjba küldött ész és értelem címmel. A cikk égető gondról ír, ami a kormányt látszólag nem izgatja. E szerint a kormány akkor is célnak tekinti a rendszerváltás előtt felnőtt nemzedék eltakarítását, ha a pótlás feltételei nem adottak. A célhoz rendelt eszköz, a tévesen kényszernyugdíjazásnak nevezett lépés azonban hamis. Ugyanis az, amit a közvélekedésnek megfelelően Hargitai Miklós is leír, miszerint: „a nyugdíjkort elérő pedagógusoktól azonnal meg kell válniuk", nem igaz. Ilyen jogszabály nincs. Van egy kormányhatározat, mely a kormánytagokat utasítja bizonyos lépésekre, de mivel a kormányhatározat az alaptörvény szerint nem jogszabály, ezért a munkáltatókra és a munkavállalókra nem vonatkozik. A kormányhatározat kizárólag a kormánytagokra nézve hatályos, és nem tévesztendő össze egy kormányrendelettel, ami viszont jogszabály.

E kormányhatározat szerint „A Kormány... felhívja a minisztereket..., hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a ...közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték". A kormány tett néhány kivételt, és – ami a jelen helyzettel kapcsolatban fontos – elrendelte, hogy „ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet a ...közalkalmazott... továbbfoglalkoztatásáról..."

Tehát a Klik mint munkáltató köteles lett volna tájékozódni arról, hogy a tanárok és segítőik kirúgása milyen hatással van mindarra, ami az iskoláiban alaptevékenységnek minősül, és csak annyi közalkalmazottat rúghatott volna ki – ha egyáltalán –, hogy a megmaradók szakterületenként elegen legyenek az alaptevékenység ellátásához.

 

Azt írják, hogy a nyugdíjképes oktatókat „a jelenlegi szabályok alapján automatikusan nyugdíjazzák". No, ilyen sincs. A munkáltató nem nyugdíjaz, a nyugdíjhoz annyi a köze, hogy fizeti a járulékot. A jogosult polgár viszont kérheti nyugdíjának megállapítását, illetve folyósítását. Ő, és senki más. A munkáltató bárkit bármikor kirúghat – több-kevesebb indokkal. Az egyik lehetséges indok, ha a kirúgandó nyugdíjképes. De nincs olyan jogszabály (a kormányhatározat nem jogszabály!), mely szerint a nyugdíjképeseket ki kell rúgni. (A felsőoktatási törvény a felháborító és szabályerősítő kivétel: életkor szerint rendeli el az oktatói jogviszony megszüntetését, függetlenül a képességektől, munkabírástól, utódlási lehetőségektől.)

Élő jogszabály viszont, hogy a közszolga elesik a nyugdíjától, ha a közért dolgozik. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról: „83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását... szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban" áll. Ez tehát vonatkozik a pedagógusok többségére, de az alapítványi és egyházi fenntartású iskolák oktatóira nem.

Miután e szabály megszületett, kezdeményezésünkre az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés az állampolgári jogok biztosához fordult, mivel álláspontunk szerint ez a bekezdés jogszabályellenes, hátrányos megkülönböztetéseket tartalmaz. Az ombudsman ennek nyomán a nyugdíjhoz való vagyoni értékű jog sérelme miatt az Alkotmánybírósághoz fordult, és AJB–726/2013 számú beadványát a következő összegzéssel zárta: „megállapítható, hogy a Társadalombiztosítási Nyugellátásról szóló törvény 83/C. §-a, valamint 102/1-102/K. §-ai ellentétesek az Alaptörvény XIII. cikkében rögzített joggal, mivel az alkotmányos tulajdonvédelem korlátozására vonatkozó szabályokat sértő módon korlátozza az érintettek öregségi nyugdíjához való hozzáférését. Erre tekintettel kérem az Alkotmánybíróságot, hogy a támadott rendelkezéseket semmisítse meg. Budapest, 2013. május 16. Prof. Dr. Szabó Máté". Az Alkotmánybíróság azonban még nem döntött, az Országgyűlés pedig Szabó Tímea (LMP) hasonló célú ellenzéki törvényjavaslatát nem hajlandó tárgyalni.

Dr. Weltner János
orvos

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.