galéria megtekintése

Az elbutított jövő

Az írás a Népszabadság
2015. 08. 06. számában
jelent meg.

Horn Gábor
Népszabadság

A magyar közoktatás rombolásának különböző stációiról részletesen írtam ezeken a hasábokon. Írt erről itt számos oktatáskutató és Ónody-Molnár Dóra, a lap kitűnő szakújságírója is. Most ennek a folyamatnak egy szeletét, az elbutítás félelmetes folyamatát mutatnám be tömören.

A legutóbbi PISA-felmérés újra szembesített minket azzal, hogy a honi közoktatás eredményei drámaian romlottak tovább. A központosítás, a XIX. századi oktatási modell preferálása, az esélykiegyenlítés nyílt megtagadása, a digitális készségek ignorálása meghozta az eredményt. Pósán László fideszes oktatási (!) szakember nemrég közölte, azért nem kell többféle tankönyv, mert kovalens kötésből is csak egyféle van. Részletkérdés, hogy abból történetesen több is akad. Ha nem akadna, ebből a mondatból akkor is sugározna a butaság.

– Ez az új legókészlet, fiatalurak! Maholnap iskolások lesztek, hozzá kell szoknotok ahhoz, hogy mindennek egyformának kell lennie!
Marabu rajza

 

Kezdjük talán onnan, hogy mit kéne adnia egy XXI. századi iskolának.

Először is, meg kéne tanítania tanulni. Ehhez arra van szükség, hogy a pedagógusoknak legyen módja és kedve minden egyéniség, azaz minden gyermek felé egyéni figyelemmel is fordulni, arra törekedni, hogy ki-ki legjobb képességeit megemelje, felerősítse, s olyan ismeretek elsajátításának a képességét is elősegítse, amely az adott gyerek számára nagyobb nehézségeket okoz. Ehhez nem a központi tantervre, hanem a gyermekre kell összpontosítani. Nem a tankönyvet akarjuk megtanítani, hanem a gyermeket – valamire.

Másodszor, egy mai iskolának biztosítania kell, hogy a gyerekek elsajátítsák az angol nyelvet és a digitálisírás-tudást, az utóbbit úgy, hogy a technológiai fejlődést követve megőrizzék kedvüket és képességüket az élethossziglani tanulásra.

Ez a két dolog elengedhetetlen feltétele a munkaerő-piaci versenyképességnek, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a gyerek egy összeszerelő műhely gépsorát irányítja, avagy halbiológus lesz.

A sikerhez persze szükségesek olyan innovatív képességfejlesztő programok, amelyek a tanárok tudását frissen tartják, olyan környezet, amely inspirálja a tanárokat az újszerű eszközhasználat és ismeretanyag elsajátítására, s jól képzett oktatók a tanárkollégák képzésére.

Mindehhez nélkülözhetetlen a nyugodt műhelymunka és az oktatási módszertanok közötti szabad választás az iskolákban.

Végül meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy miképp viseljék el a másik különbözőségét. Az iskolai évek alatt meg kell erősödniük a társas kapcsolatoknak, önbizalommal teli, szociálisan nyitott diákokká kell fejlődniük a gyerekeknek.

Ezt többek között az interakciót serkentő (szociopetális) terek és (a versenyfeladatoknál sokkal inkább) a tanulók együttműködését igénylő projektmunkák segíthetik elő. No és persze semmi sem helyettesítheti a pedagógus folyamatos, értő figyelmét, a mindennapok megbeszéléséhez kellő türelmét s a tanítványai felé irányuló bizalmát. (Évekkel ezelőtt, amikor az erkölcstanóráról először hallottam, azért döbbentem meg, mert valahai gyakorló tanárként pontosan tudom: egy pedagógus viselkedésével, reakcióival, minden hangsúlyával folyamatosan erkölcsi mintát ad. Csak az a kérdés, milyet.)

Ahhoz, hogy ez a modell működőképes legyen, még egy feltételnek teljesülnie kell: az iskolát az iskolapolgárok egyenrangú tereként kell felfogni. A diákok, tanárok, szülők az iskola polgárai, akik folyamatos dialógusban állnak egymással.

Ha pedig a jövő Magyarországára gondolunk, akkor belátható, milyen elementáris jelentősége van annak, hogy az ország tudástőke-megtartó, sőt vonzó képességgel bírjon. Most ezzel nem bír. A tudástőke tömegesen hagyja el az országot a kivándorlók fejében.

Az előző nyolc évről joggal elmondható sok rossz, de az nehezen tagadható, hogy a „magyarokat nem szerető” baloldal és a minden rosszat megtestesítő liberálisok az oktatás modernizációjáért s az esélykiegyenlítésért több-kevesebb sikerrel, ám folyamatosan küzdöttek.

Vannak országok Romániától Finnországon át Dániáig, ahol mind a kompetenciaalapú, színes és érzékeny oktatási modellek, mind a digitális írástudás elmélyült megismerésének és iskolán belüli folyamatos gyakorlásának kitűnő gyakorlata van. S van a dölyfös és buta magyar oktatáspolitika, amely mintha azért küzdene, hogy a gyerekek tömegének esélye se legyen eljutni a fent sorolt és a sikeres felnőttélethez elengedhetetlen kompetenciákhoz. Csakis azoknak, akik a társadalom felső tizedébe születtek bele, ahol van pénz megfizetni a világban versenyképes és élvezhető oktatást. (Így jár el egyébiránt a Fidesz vezérkara is. Zömében alapítványi iskolákba járatják fiaikat, lányaikat.)

A rendszerváltás óta nem kerültünk olyan messze a nyugatias, modern oktatástól, mint ma, és a rendszerváltás óta nem volt olyan gyenge az esélykiegyenlítési mutató, mint most.

A digitálisírás-tudás eszközei elavulnak az iskolákban, vagy kicsomagolatlanul porosodnak a szertárban, mert hozzáértés híján senki nem veszi őket elő.

A szülők azon izgulnak, hogy a memoritert jól tudja-e a gyerekük, vagy az évszámokat/függvénytáblát sikerült-e bebiflázniuk, mert mind kevésbé késztetik arra a tanárokat, hogy elmagyarázzák, nem erre van szükség ahhoz, hogy gyermekeik kibontakoztathassák képességeiket.

A svájci International Institute for Management Development egy olyan listát adott közre, amelyben a tehetséget állította az értékelés centrumába. Az országokat tehetségmegtartó és tehetségvonzó kvalitásai és az oktatásba fektetett közpénz mennyisége és hatékonysága szempontjából vizsgálta. A kutatás kiterjedt arra is, hogy az adott ország oktatási rendszere képes-e a magasan kvalifikált, jó képességű munkaerő iránti igény kielégítésére. A 60 országból álló lista élén Svájc, Dánia, Németország áll. Magyarország az 51. Tíz éve ugyanezen a listán a 16. helyen álltunk.

Ha minden úgy marad, ahogy van, hamarosan rá se férünk. A gyermekeink nem lettek tehetségtelenebbek. Nem rajtuk múlik. De az ő bőrükre megy.

A szerző a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.