galéria megtekintése

A felesleges tantárgy

9 komment

Fenyődi Andrea

Az oktatás rohamos átalakítását és az új rendszer működését érő kritikák egyik célpontja az erkölcstan tantárgy bevezetése és gyakorlata. A Civil Közoktatási Platform 12 pontjának egyike szerint a tanulók terheit­ többek között és hit- és erkölcstanórák azonnali eltörlésével lehetne csökkenteni. Palkovics László államtitkár a Népszabadságnak adott interjújában (április 14.) már felveti a tantárgy megszüntetésének lehetőségét is.

A Civil Közoktatási Platform a tantárgy eltörlésének szükségességét többek között így indokolja: „Az erkölcstan gyors bevezetéséhez nem voltak meg sem a személyi feltételek, sem a tankönyvek. A tanárokat gyorstalpalókon képezték ki a tantárgy oktatására, az elkészült tankönyvek színvonalát és szellemiségét is sok kritika érte.” A CKP állásfoglalása végén megemlíti: „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szükség sok helyen erényt szült: vannak iskolák, ahol éppen az erkölcstanórák adnak lehetőséget arra, hogy korszerű – pl. drámapedagógiai – módszerekkel tananyagátadás helyett kompetenciafejlesztés folyjon a tanórán.” Ebből a megfogalmazásból úgy tűnik, mintha az elkapkodott bevezetés, hiányos tanárképzés, szakmaiatlan segédletek ellenére, egyéni pedagógiai erőfeszítéseknek köszönhetően itt-ott sikeressé vált volna a tantárgy.

Itt, a Népszabadság hasábjain két évvel ezelőtt, 2014. április 16-án írtam az erkölcstanról azért, hogy árnyaltabb képet adjak a tantárgyról, árnyaltabbat annál, amilyet a média egy-egy kiemelt eset alapján fest. Megpróbáltam megvilágítani, hogy a tantárgynak a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben lefektetett pedagógiai koncepciója nem egy meghatározott erkölcsi rend kötelező oktatását alapozza meg, hanem egy szocializációs-személyiségfejlesztő (önismereti) programot, az ehhez illeszkedő színes módszertani eszköztárral. A két dokumentum a párbeszéd, a vita, a többféle nézőpont fontosságát, az egyéni vélemény tiszteletét hangsúlyozza. Megfogalmazódik bennük, hogy a tantárgy célja nem erkölcsi kinyilatkoztatások megtanítása, hanem a gyermekek aktív bevonása a közös gondolkodásba sokféle pedagógiai módszer segítségével. A pedagógus szerepe a tananyag közvetítése helyett az állásfoglalás bátorítása, a beszélgetések, viták moderálása. A tantárgynak minimális az ismeretanyag-tartalma, hiszen a kerettanterv is kérdéseket tartalmaz, olyanokat, amelyeket bármelyik hétköznapi vagy kiélezett helyzet kapcsán feltehetnek a gyerekek – ha találnak olyan felnőttet, aki éppen tud velük foglalkozni. Az ilyen kérdések nagy részére nincsenek jó válaszok, ahogy rosszak sincsenek.

 

Látható talán mindezekből, hogy az erkölcstan kissé eltér a megszokott iskolai oktatási formától. A „tananyag” – bár vannak meghatározott témakörök – valójában az, hogyan értelmezik a gyerekek a világot, amelyet látnak, amelyben élnek. E témák egy-egy részét be lehet illeszteni más tantárgyakba – irodalomba, történelembe, természetismeretbe –, de ezekben szűkösebbek a lehetőségek, főként a megtanítandó ismeretek miatt. Hiába szeretné a pedagógus meghallgatni minden tanuló gondolatát egy olvasmányról, vitát nyitni a benne felmerülő (erkölcsi) kérdésekről, eljátszatni jeleneteket belőle, ha mihamarabb tovább kell lépni a következő író műveire. És bizonyára a legtöbb kolléga tapasztalta, hogy sok, a gyermekek számára fontos témának „nincs helye” a tantárgyakban, csak akkor tudunk foglalkozni velük, ha „elvesszük az időt” az értékes angoltól, fizikától, matematikától stb. Az erkölcstan – a szerencsétlen elnevezés álcája alatt – erre ad még lehetőséget az iskolában: meghallgatni a gyerekeket, hagyni és segíteni őket, hogy a világról és önmagukról töprengjenek. Most annak a tantárgynak az eltörlését kérik, amelyik erre keretet biztosít. Az egyik érv a tanulói terhek csökkentése. Értelemszerűen először a felesleges dolgoktól kell megszabadulni. De csak­ugyan felesleges-e, hogy a gyerekek megtapasztalják ezt a másfajta iskolai tanulást, azt, hogy helyi szinten szerepük lehet a tananyag összeállításában, hogy a tanulás róluk is szólhat, hogy a tanárukat másfajta szerepben is láthatják, hogy a felnőtteket és társaikat érdeklik az ő gondolataik, hogy kevesebb kötöttség van, viszont több felelősség kerül rájuk? Azt, hogy maguk a módszerek, a munkaformák milyen mértékben fejlesztőek, itt nincs is helyem taglalni. Végül pedig – mivel ezt utoljára szoktuk hagyni – a gyerekek még jól is érezhetik magukat ezeken az órákon.

Nem új ez a lehetőség: részben erre való az osztályfőnöki óra (részben persze az aktuális teendőkre), korábban pedig az etika, az emberismeret modul, gyermekfilozófia, a szociális kompetenciák fejlesztése, a drámaóra. Furcsa módon ezek a tantárgyak sorban tűnnek el az iskolai gyakorlatból, csak néhány helyen maradnak meg. Az erkölcstannak is idő kellene ahhoz, hogy ez a gyakorlat gyökeret verjen, és a tanítók, tanárok megbizonyosodjanak arról, hogy így is tudnak fejleszteni (még ha ez nem is mérhető olyan könnyen, mint a szorzótábla megtanulása), hogy az élményszerű tanulás erősebb hatású lehet, mint a számonkérés, hogy az „ismeretátadó” szerepet a tanulást támogató szerepre cserélhetik fel, hogy a rugalmasság nem gyengeség, hanem a szakmai tudás jele stb.

Mindezt számomra alátámasztja az a sok visszajelzés, amelyet a tantárgy gondozása során a kollégáktól kaptam. Tisztában vagyok a sok-sok nehézséggel és bizonytalansággal, amelyet a jogosan kritizált gyors bevezetés okozott, de a visszajelzések legnagyobb része arról a pozitív csalódásról, rácsodálkozásról szól, amelyet a pedagógusok megéltek. Arról, mennyire megnyílnak a gyerekek, milyen érdekesen, okosan gondolkodnak, mennyi kérdésük van és mennyire örülnek, ha meghallgatják őket. És néha arról is, miben változtak maguk a pedagógusok ennek a tantárgynak a tanítása során. „Részemről köszönet, hogy taníthatom” – mondta egyikőjük. Remélem, hogy nem veszítjük el ezt a lehetőséget a gyerekek megismerésére.

A szerző pedagógus, tankönyvíró

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.