galéria megtekintése

Úr nem ír

Az írás a Népszabadság
2015. 01. 10. számában
jelent meg.


Bárkay Tamás
Népszabadság

2016 őszétől nem tanítanak kézírást a finn iskolákban – lepte meg a hír nemrég a nagyvilágot. Eljöhet egy új analfabetizmus kora.

A Családháló által citált cikk szerint a finn oktatásügy immár úgy ítéli meg, hogy nincs értelme papírral, ceruzával vesződni egy olyan korban, amelyben minden a kommunikációs elektronikus eszközökről szól. „A jó gépírási készség ma már alapvető” – vallott a finn Nemzeti Oktatási Bizottság egyik tagja a Helsinki Timesnak. A grémium most simítja az utolsókat a jövő írásoktatási programján – tette hozzá. Elismerik ugyan, hogy a kézírásoktatás megszüntetése hatalmas kulturális átalakulást eredményez majd, de hozzátették azt is, hogy az iskoláknak meg kell teremteniük a teret a kézírást nélkülöző oktatáshoz. Nem lesz rövid futam – jegyzik meg ugyanott –, az ország oktatási intézményeiben ugyanis igen nagyok az eltérések a számítógéppel történő tanítás arányait illetően. Vannak helyek, ahol minden gyerek saját tablettel tanul, míg máshol teljes iskoláknak is csak egyetlen számítástechnika-teremre futja.

Akik nem tanultak meg rendesen írni, felnőttkorukban sem képesek annyi mindent megjegyezni és megtanulni
Akik nem tanultak meg rendesen írni, felnőttkorukban sem képesek annyi mindent megjegyezni és megtanulni
Reviczky Zsolt / Népszabadság

A turkui egyetem professzora, az anyanyelvi oktatás első számú helyi szakértője, Katri Karasma érdeklődésünkre közölte: az oktatási döntnökök úgy találták, hogy a gyerekeket túlságosan megterhelné, ha háromféle írásformát kellene egyszerre bebiflázniuk – vagyis a folyó kézírást, a kis- és nagybetűs kézírást és a gépírást –, és a hagyományos kézírást dobták ki a készletből. (Kézzel tehát írnak a gyerekek, csak afféle „nyomtatott” betűket.) A program élénk társadalmi vitát váltott ki az országban, sok volt az ellenzője, és ő sem tartja helyes lépésnek. Megjegyezte: a maga részéről jó megoldásnak tartaná, ha az elsősökkel a jövőben olyan gyakorlatokat végeztetnének, amelyek révén a kézírást is el tudnák sajátítani.

 

Az írás-olvasás tanításában Európához képest a mindig is különutasnak számító USA-ban jóval előrébb (más perspektívákból hátrébb) tartanak. Az Index már három éve negyvenkét olyan államot összesített, ahol az általános iskolákban a folyó kézírás helyett a tízujjas gépelést okították. Más források szerint kifejezetten elismert amerikai pszichológusoktól is elhangzott, hogy bőven elég, ha a gyerek le tudja írni a saját nevét, minden más nyugodtan mehet mobilon, tableten, PC-n. Mindent egybevetve: noha még mindig vannak olyan tanárok az Államokban, akik szerint fontos lenne a folyóírás tanítása, esélyük sincs arra, hogy ezt gyakoroltassák a gyerekekkel, hiszen a legtöbb tanterv arra összpontosít, hogy „felkészítse a gyerekeket a XXI. századra”. Márpedig a jelek szerint a toll és ceruza használata nem része a mozgalomnak. A gépírást viszont minden kisdiáknak el kell sajátítania, hiszen mire felsőbe kerülnek, kizárólag gépelt formában fogadják el a házi feladataikat.

Ami hazánkat illeti, vannak hozzáértők, akik szerint tizenöt-húsz év múlva Magyarországra is eljuthat az amerikai módszer. A pedagógusok legtöbbje azonban rossz döntésnek tartaná a váltást. A finn törekvéssel (általunk) szembesített nyelvészt, az ELTE tanárát és professor emeritusát, számos írással-olvasással foglalkozó könyv szerzőjét egyenesen megrökönyítette a hír. „Pedig a finnek mindig annyira normálisak voltak” – hangzott Adamikné Jászó Anna első reakciója, aki ezzel arra utalt, hogy északi nyelvrokonaink egészen kimagasló írásbeli kultúrával rendelkeznek, amit két tény is remekül illusztrál. A regula szerint a papok már a XIX. században is csak írástudó párokat voltak hajlandók összeboronálni, valamint, hogy rendre finn diákok nyerik a nemzetközi olvasó-szövegértő világversenyeket. Most még.

Adamikné Jászó Anna persze érti a kor szavát – maga is nyomtatott formában kéri hallgatóitól a dolgozatokat –, de eltökélten vallja, hogy a pedagógusoknak mindenképpen a kézírás elsajátíttatásával kell kezdeniük, a gépírástanításnak csak ez után, negyedik vagy ötödik osztályban szabadna nekiugraniuk.

Érvei számosak.

A Magyarországon honos, úgynevezett párhuzamos olvasástanítás mindenekelőtt mindjárt az elején összekapcsolja az írást és az olvasást – a két tevékenység támogatja egymást –, emellett alapvetően járul hozzá az analitikus gondolkodás kialakulásához is; nem véletlenül hívják analitikus-szintetikus módszernek. A folyóírás segíti a kéz finommozgásának kialakulását, egyes idegpályák kifejlődését és a memória alakulására is rendkívül jó hatással van. Utóbbi megállapítása egyébként tökéletesen egybecseng az ismert katalán írásszakértő-szociológus, Joaqium Valls egyik könyvében foglaltakkal. Valls felhívja a figyelmet: az Egyesült Államokban elvégzett felmérések megállapították, hogy nem fejlődött kellőképpen azon gyerekek emlékezőtehetsége, akik számítógéppel készítették órai jegyzeteiket. Akik nem tanultak meg rendesen írni – értsd ehelyt: nem dolgoztatták meg az agyukat –, felnőttkorukban sem képesek annyi mindent megjegyezni és megtanulni – vonta le a tanulságot a szakértő.

Pedig nemrég fedezték fel, hogy az alkotókészség a memóriától is függ. Aki nem tornáztatja meg az „emlékezőizmokat” kellő időben és ideig, nem képes felvenni a versenyt sem a kreativitás, sem az újítások terén – állítja Valls. Adamikné szerint a kézírás a gépi írásnál tudatosabb mondatszerkesztésre sarkall és a helyesírás elsajátítására is alkalmasabb, hiszen a szövegellenőrző programok automatikusan, gyakorlatilag észrevétlenül, indoklás nélkül javítják a hibákat.

A magyar írástanítás százötven éve bizonyít

Az analitikus-szintetikus szisztémán alapuló intézményesített írás-olvasás tanítás – egy kellemetlen vargabetűt leszámítva – százötven éve bizonyít. Az Eötvös Józsefnek köszönhető 1868-as népoktatási törvénnyel egyidejűleg vezették be.

Eleinte az írva olvastatást forszírozták, kicsit később az olvasva íratást. A tanítók először a kisbetűs folyóírást ismertették meg a gyerekekkel, és csak aztán a nyomtatottat. A lendületesebb szövegképzés érdekében dőlt, egészen pontosan 75 fokban dőlő betűket használtak. Bizonyos Tomcsányiné Czukrász Róza kezdeményezése nyomán a párhuzamos olvasástanítás alapjain a századforduló táján elkezdték az úgynevezett fonomimikus oktatást, amelynek veleje, hogy minden egyes hanghoz egy odaillő kifejezést, egy hozzá tartozó kézmozdulatot, valamint egy hangot rendeltek a még hatékonyabb bevésés érdekében. A szisztéma a harmincas évek végéig élt, és rendkívül sikeres volt, a legnehezebb fejű gyereket is írástudóvá faragták vele.

A dőltükből felálló betűket és a zsinórírást az 1930-as évek végén tették szabvánnyá, melynek lényege az volt, hogy a szó befejezéséig nem volt szabad felemelni a tollat, bizonyos betűket (o, b) tehát áthúzva kellett összekötni. A ma oktatott írás – az átkötések mellőzésével – ebből alakult ki. Az idők során sajnos egy zsákutcába is belefutottunk. 1978-ban, amerikai mintára bevezették a szóképes olvasást (komplett szavak jelentését kellett kitalálni), ehhez kapcsolva pedig a néma olvasást, amelynek köszönhetően a tanítók nem tudták nyomon követni, aktuálisan hogy áll a tanítvány a hangok és a betűk összekapcsolásával. A módszer, amely súlyos károkat okozott, a nyolcvanas években kopott ki az iskolákból.

Mindemellett: ha a gyerekek nem tudnak kézzel írni, mások kézírását sem tudják majd elolvasni, kezdve a nagymama ötven évvel korábbi keltezésű leveleivel és folytatva bizonyos szakmákkal. Ha a világot tényleg ennyire átszabnák, az eszerint azzal járna, hogy ha (mondjuk) történészeket vagy levéltárosokat akarnak képezni – márpedig remélhetően a jövőben is akarnak –, ezeknek a hallgatóknak az egyetemen tanítanák meg a kézírást? Mi lesz az emberi lelket, motívumokat kutató grafológiával, a törvényszéki írásszakértéssel? Jászó Anna szerint az átállással az új analfabetizmus korszaka kezdődne el.

A gyakorló tanítót is erősen megrendítette a finn hír. Hegyi Ili szerint a folyó kézírás lényege és célja a lendületesség, a gyors közlés – a nyomtatott betűkkel ez veszne el először. Tény, hogy a mostani rendszerben a kis nyomtatott betűk olvasásával ismerkednek meg először az elsősök, ezzel párhuzamosan a betűelemek rajzolásával megkezdődik az írás előkészítése. De mindössze hat hét után már jön is a folyó kézírás. December végére az írás tanítása utoléri az olvasás tanítását, így egyszerre tanulják meg a gyerekek a nyomtatott kisbetűt és írott párját.

Az agárdi Chernel István Általános Iskola pedagógusa egyáltalán nem pártolná, hogy a gépírásoktatást már az alsó tagozatban elkezdjék, de úgy tűnik, a családok sem tartják fontosnak. 27 éves pályafutása alatt csupán egyetlen szülő hiányolta. A hat–tíz éves korosztály esetében a cél a lendületes, magabiztos betűvetés kialakítása, elfogadható írásképpel. Hozzátette: a folyóírás mindezen túl is fontos és hasznos hagyomány, a pedagógusi munka fontos kiindulópontja, hiszen rengeteg mindent elárul a gyerekről, például hogy milyen téren milyen fejlesztésre szorul.

Bőven elég, ha a gyeyrek le tudja írni a saját nevét?
Bőven elég, ha a gyerek le tudja írni a saját nevét?
Teknős Miklós / Népszabadság

„Remélem, nem Magyarország lesz, amely legelőször utánozni akarja ezt a metódust” – mondta lapunk érdeklődésére a grafológus-irodalomtanár. Papp Zsuzsanna úgy látja: azon túl, hogy a kézírás megszűnésével okafogyottá válna a pszichológia után a második legfontosabb emberismereti tudomány, a grafológia, nagy a veszélye az emberek „egyenemberré” válásának. A kézírás az egyedi embert, az egyéniséget mutatja meg, hiszen a hatéves korban elsajátított kötelező sztenderdet minden ember a saját egyéniségére szabja, formálja, míg a gépírásban ilyen lehetőség nincsen.

A kézírás olyan emberi jellemző, amely akarva-akaratlanul felveszi a személyiség jellemzőit, és megvan az a csodálatos tulajdonsága, hogy visszafelé is működik. Tehát ha valaki szembesül azzal, hogy agresszivitásra hajlamos, akkor a grafoterápiával változás érhető el nála, ha az agressziót jelző írásjellemzőket megváltoztatja.

Tehát szándékosan kerüli a szöges, szúrós formákat, helyükre a lágy, gördülékeny, gömbölyded formákat alkalmazza, és máris elérhető egy alapszintű változás a személyiségben. Papp Zsuzsanna mindenképpen ragaszkodna a hatéves korban megtanított írott betűkhöz, és 10-12 éves korban természetesen elsajátíttatná a gépírást is, a kor követelményeihez alkalmazkodva. E tudás birtokában pedig mindenkire rábízná, hogy melyiket alkalmazza később a saját, személyes kommunikációjában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.