galéria megtekintése

Mögötte a semmi

Kovács András Ferenc: York napsütése zengő tombolás. Magvető, 184 oldal, 2690 forint

Az írás a Népszabadság
2014. 06. 28. számában
jelent meg.

Svébis Bence
Népszabadság

Kovács András Ferenc furcsa helyet tölt be a kortárs magyar irodalomban. Egyszerre előkelő és elérhetetlen. Legújabb, „Kettős verseskönyvként” definiált kötete ugyanazt a gesztust viszi tovább, amely mindig is jellemezte, és amely lassacskán maga alá temette a szerzőt.

A kötet első része, a York napsütése Shakespeare születésének 450. évfordulójára készült alapos merítés a szerző színházi tárgyú vagy épp Shakespeare-rel kapcsolatos költeményeiből, melyekből világosan látszik az az alapállás, amelyből minden verse kiindul. Egy olyan mesterséges versvilágot tart fent, amelyben a költő előkelő helyet foglal el a társadalomban, és azt várja el olvasójától, hogy ő is így gondolkozzon.

Ekképp az amúgy is szűk és egyre szűkebb kör által olvasott versek egy még ennél is szűkebb kör számára válnak érthetőkké csupán. Művei tele vannak allúziókkal, parafrázisokkal és reminiszcenciákkal. Jelen kötetben is számtalan tetemrehívást találunk.

Többek közt Babitstól („Csak én írok, versemnek hőse: semmi”), de a legtöbb természetesen Shakespeare műveiből való: „York napsütése rosszkedvünk levét / Sündörgő sárrá párolgatta át”. A kötet második, újabb verseket tartalmazó része (Zengő tombolás) sem kivétel ez alól: „Égiekkel játszó / Földi tűnemény! /Mennyi könyvbe zárt szó, / Földicsült regény, / S jőnek versek, esszék, / Jó gyerekmesék, / Hogy mennybe menesszék / Szók szerelmesét!” Ezen sorok megértéséhez és befogadásához elengedhetetlen az eredeti művek ismerete, az utalások önmagukban nem működnek, csak ha az olvasó olyan széles körű kultúrtörténeti ismerettel rendelkezik, mint maga a szerző.

 

Ezt azonban nem lehet elvárni senkitől. A másik probléma, hogy KAF folytonosan szerepekbe bújik, ami mindenképp izgalmas költői vállalkozás, de hosszú távon egyre frusztrálóbb lesz, és a befogadó egyre kíváncsibbá válik a szerzőre magára, aki az idők folyamán már egyre kevésbé látszik ki a maszkok alól. Rákérgesedtek az álarcok. Az álarcok, amelyekre azért van szüksége, hogy ezt a mesterséges költői pozíciót fenn tudja tartani, mert valószínűleg, ahogy Peer Gynt hagymahéjai alatt, nincs mögöttük semmi.

Üres a nyelv, mert nem lakja senki. Igaz, előfordul, hogy éppen e gesztusra, az alaköltésre reflektál. „Mert Jackie Colé volt Jackie Colé /Hisz nemléttel határos / Vers volt csak elhagyott kopár / Lelki kísértetváros” – áll a Jack Colé gyászdala önmagáért című versben, de jelen kötetben is találunk rá példát: „Mindenki senki lesz, mert én lehettem / A legsenkibb, kaján, link, szervilis – / Hírnév fonákján sejlő névtelenben / Mindenki voltam, tán Will Shakespeare is, / Ki nem vagyok, s várom, hogy majd leintsen / Jelenvalóm – csak az van, ami nincsen.”

Talán ezek azok a kivételes pillanatok, amikor maga a szerző szólal meg. Ám róla ekkor sem tudunk meg semmit, csupán verseiről beszél. Mintha más nem volna, csak a költészet. Tágabb értelemben olyan irodalmat alkot, amely magáról az irodalomról szól. És ezért lesz KAF költészete olyan grandiózus konstrukció, melyet végül túlzó pompája tesz jelentéktelenné.

Igaz, korábbi verseiben megcsillant a személyes hang, a saját sors, amelyet szintén allúziókkal tett játékossá. Ilyen például az identitás kérdése: KAF Szatmárnémetiben született, és határon túli magyarként él együtt zsidó származásával. „s szivében néha lezsidóz / az igric meg a szelid Óz” – olvasható a Póz, a homály homálya című József Attila átiratában.

Kovács András Ferenc
Kovács András Ferenc
Fekete Zsolt

Ugyanakkor épp ennek a korábban vázolt költői pozíciónak mond ellent a kötet szerkesztői szándéka. A két különböző versgyűjtemény egyetlen kiadványba zsúfolása sokat elárul a verseskötetek mai helyzetéről. A szerző személyét leszámítva ugyanis semmi sem köti össze a két különálló kötetet, egybegyúrásuk valószínűleg pusztán kiadói megfontolásból történt: mivel nem éri meg manapság verseket kiadni, egyszerűbb és ésszerűbb egyben letudni a kettőt.

KAF tehát képtelen megújulni, és ami a kezdetekkor még izgalmas és jóleső formai játék volt, az az idők folyamán modorosságba csapott át. A rengeteg kultúrtörténeti utalás és a széles formai tudás már inkább csak az intellektuális fölény fitogtatása, mintsem bravúr. Egy letűnt kor nosztalgikus és erőnek erejével fenntartott, idejétmúlt megszólalása, mely nem hajlandó észrevenni, hogy a világ változik, és eljárt felette az idő. Túl kéne lépni ezen, hagyni, hogy lehulljon a kultúra, „mint ruha / másról a boldog szerelemben”.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.