galéria megtekintése

Júdás második evangéliuma

Az írás a Népszabadság
2014. 07. 12. számában
jelent meg.


Vári György
Népszabadság

Esterházy Péter prózájának köz ponti kérdése mindig (de a Harmonia caelestistől fogva bizonyosan) az volt, hogy igazolhatja-e az irodalom Isten művét, a teremtett világot, és poétikája, az, amit csinált, végig határozott igennel felelt a kérdésre, még ha a végső igenig vezető út egyre nehezebbnek tűnt is minden újabb könyvben, a jobbakban és rosszabbakban egyaránt.

A variációkból, a mellérendelés logikája szerint felépülő szövegek, a nyelv által megteremtett és egymás mellé állított lehetséges világok a mindig töredékes teljességet tudták felmutatni (nem véletlenül használom ennyit: a minden Esterházy alapszava).

A teremtett világ kompozíciójában összekapcsolódik tragédia és komédia, öröm és gyász, szépség és fájdalom, mindez együtt adja ki a földön, a siralomnak völgyében egyáltalán elérhető Harmonia caelestist (mennyei harmóniát), ez válik olvasási tapasztalattá Esterházy könyveiben. „Tündérváltozatok műhelye a világ” – ez az önkényesen kiragadott Berzsenyi-sor lehetne az életmű mottója. Ez pedig – bár részleteiben nagyon sokrétű és bonyolult – összességében valóban végtelenül „egyszerű történet”, ahogy a friss regénysorozat címe is mondja: olyan egyszerű történet, amely különféle változatokból áll össze egyszerűvé.

Legújabb könyvének közvetlenül válik tárgyává a teodicea problémája, az a kérdés tehát, hogy mi magyarázza a világ tengernyi szenvedését, ha Isten jó és mindenható, és talán éppen ezért itt megy legmesszebbre a szerző.

 

A teremtés rendjén kívüli lehetőségek világában nő fel a könyv magát siketnémának tettető elbeszélője: nagyanyjai mindketten túlélték a háborúban odaveszett gyermekeiket (ne feledjük: a teremtés igazolhatatlanságának ebben a határhelyzetében van maga Mária, Jézus anyja is).

A történeti idő az ötvenes évek: közvetlenül a háború és a holokauszt után, a kitelepítésben, üldözött kulákokhoz beszállásolva. A könyvbe beköltözik a némaság – a lehetséges mondatok és párhuzamos világok létrehozójának, a nyelvnek a központi pozíciója most kérdőjeleződik meg talán a legélesebben az Esterházy-univerzumban, noha már pályája elejétől kísérti a szerzőt Wittgenstein mondata a beszéd és a hallgatás határáról.

Maga a beszéd forrása, az elbeszélő tűnik jó ideig siketnémának saját történetében, aztán –szélütése következtében – a nagymama válik azzá, az a nagymama, aki Istenről mesélt folyton, akinek minden mozdulata imádkozás volt.

Ő gondolta azt is, hogy „Isten siketnéma lett”, mikor a fia meghalt. Az apa, újfent „a semmi grófja” szintén nem saját életét éli, amelyből kivetette a történelem és egy másik, halott férfi, az első, az igazi férj kísértő árnya. Az anya arról hallgat majdnem végig, hogy első férje zsidóként halt meg 1944-ben.

Isten híres csendje (amelyet ismeretesen a mélyen katolikus Esterházyt kísértő nagy protestáns szellem, Ingmar Bergman tett szóvá) itt a trauma némaságát és Isten magányát éppen úgy jelenti, mint az ember megfosztottságát az üres ég alatt (az életműben vissza-visszatérő Pilinszky-utalás sem marad el).

A nagymama elnémulását követően a látszólag néma elbeszélő írónak készülő bátyja veszi át a könyvön végigfutó evangéliumi történet (a legnagyobb hatású „egyszerű történet”) elbeszélését (a Márk-evangéliumét), de amíg a nagymama a nagycsütörtök éjszakájára és a megfeszíttetésre nem akart kitérni, ő éppen erre fókuszál: Isten teljes elnémulására.

Esterházy Péter
Esterházy Péter
Fotó: Földi Imre

És a történet, amelyet elbeszél, saját áldozattörténete is lesz egyúttal,mivel bátyja, a mi elsődleges elbeszélőnk, váratlanul és motiválatlanul megöli hirtelen (itt a szöveg felvillantja a világirodalom leghíresebb ok nélküli gyilkosságát Camus közönyéből), olyan „sükebóka” Júdásként, aki valóban nem tudja, mit és miért cselekszik.

A fiúk halála elvezet a Fiú halálához. Az Isten szenvedése és halála válik néma válasszá a szövegben szenvedés és mindenhatóság együttállásának kérdésére, nem mindenható, együtt szenvedő. A feltámadásig nem jutunk el. Egyelőre.

A lényegi kérdés, amely mintha mostanában Esterházyt foglalkoztatná, az, hogy az általa kivívott mennyei harmónia, annak belátása, hogy minden lehetséges világ együtt lehet csak minden lehetséges világok legjobbika, hogy ez a nyelvi-irodalmi konstrukció mit tud kezdeni a csenddel, Isten csendjével. Erre felel megkomponált hallgatással új könyve, egyfajta Márk evangéliumán alapuló Júdás evangéliumként. Ez a könyv – az ókori eredeti mellett – Júdás második evangéliuma.

Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat. Magvető, 124 oldal, 2490 forint

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.