Száz nap káderpolitikája: akiket kirúgtak, akiket kineveztek

Az MTI-Sajtóadatbank összeállítása a kormányzati hatáskörbe tartozó állami intézmények, gazdasági szervezetek élén történt lemondásokról, leváltásokról és kinevezésekről a Fidesz-KDNP kormány 2010. május 29-i megalakulása óta. (A felsoroltak közül az Állami Számvevőszék vezetőinek megválasztása országgyűlési hatáskörbe tartozik.)

Június 1. - Hende Csaba honvédelmi miniszter felmentette Hazuga Károlyt, a vezérkari főnök helyettesét, Hamar Ferenc és Tarján István dandártábornokokat, a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) főigazgató-helyetteseit és Szilvásy Istvánt, a HM Állami Egészségügyi Központ főigazgatóját. A vezérkari főnök új helyettese orosz Zoltán vezérőrnagy, a KBH főigazgató-helyettese Domján László dandártábornok lett, Négyesi József ezredest pedig a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-helyettesének nevezték ki. Szintén június 1-jei hatállyal nevezte ki a honvédelmi miniszter Kovács József vezérőrnagyot a MH Összhaderőnemi Parancsnoksága (MH ÖHP) parancsnokává, Huszár János dandártábornokot parancsnokhelyettessé, Fucsku Sándor ezredest az MH ÖHP törzsfőnökévé.

Június 1. - Visszavonták Lukács Lászlónak, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnökének vezetői megbízását. Utóda Bognár Lajos, a Hivatal addigi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elnökhelyettese lett.

Június 3. - Visszavonták Vági Márton, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének vezetői megbízatását. Utóda Petykó Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke lett.

Június 4. - Palkovics Pétert nevezték ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökévé. A Hivatal addigi vezetője, Margittai Miklós nyugdíjba vonult.

Június 6. - Hende Csaba honvédelmi miniszter előterjesztésére Sólyom László köztársasági elnök Benkő Tibor altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökének, elődjét, Tömböl László vezérezredest előző napi hatállyal mentették fel megbízatásából. Madarász Károly altábornagynak, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának utóda Tóth András vezérőrnagy, Kovácsics Ferenc altábornagynak, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának utóda Domján László dandártábornok lett.

Június 10. - Lemondott Belyó Pál, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke. Június 11-től utóda - hat évre - Vukovich Gabriella, a KSH korábbi alelnöke lett.

Június 10. - Matos Zoltán, a Magyar Energia Hivatal elnöke közös megegyezéssel június 30-i hatállyal lemondott tisztségéről. Utóda július 1-jétől Horváth Péter, a MOL Nyrt. korábbi üzletfejlesztésért felelős vezetője lett.

Június 11. - Közös megegyezéssel megszűnt Kamarás Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatójának munkaviszonya, az MNV élére Horváth Gergelyt, a Betonút Zrt. és a Keler Zrt. volt vezérigazgatóját nevezték ki.

Június 11. - Gaál Szabolcs Barnát nevezték ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökévé. (A szervezetnek korábban nem volt elnöke, azt Hegedűsné Dani Erika, az elnöki jogokat gyakorló vezető irányította.) Szeptember 2-án felmentették a Hivatal három elnökhelyettesét.

Június 15. - Sárdi Erikát, a Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának korábbi osztályvezetőjét nevezték ki a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökévé. Az előző elnök, Horváth Zsolt Csaba munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt.

Június 15. - Lemondott Rozgonyi Krisztina, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) elnöke, a miniszterelnök a lemondást június 30-i hatállyal elfogadta.

Június 15. - Kis Norbert lett a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ vezetője. Elődje, Teplán István a kormányzati közigazgatás más területén folytatja tevékenységét.

Június 17. - Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkára bejelentette, hogy meneszti Filotás Ildikót, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőség vezetőjét és mindazokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Sajó árterében, Felsőzsolca és Miskolc között bevásárlóközpontok épülhessenek.

Június 17. - Baranyay Lászlót nevezte ki a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójává Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, a bank tulajdonosi jogainak gyakorlója. Erős János, a bank korábbi vezérigazgatója közös megegyezéssel távozott.

Június 18. - Völgyesi Zsolt lett a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatója. Elődje, Kerékgyártó Attila munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt.

Június 22. - Visszavonták Kárpáti Zsuzsanna, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatójának megbízatását. Feladatkörével ideiglenesen Nagy Árpád gazdasági igazgatót bízták meg.

Június 22. - Június 15-i hatállyal Kotán Attilát nevezték ki a Magyar Államkincstár elnökévé, Kis Ágnes addigi elnököt felmentették.

Június 23. - A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának új elnöke Halasi Tibor vagyonpolitikáért felelős államtitkár, a Felügyelő Bizottság elnöke Mészáros József lett. Megszűnt a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága.

Június 25. - A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. új igazgatósága első ülésén megszüntette Székely Gábornak, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatójának a munkaviszonyát, akinek utóda Szentpétery Kálmán lett, s visszahívták a játékszervező cég addigi igazgatósági tagjait is. A Magyar Posta Zrt. élén Szűts Ildikó vezérigazgatót Schmidt Pál követte, az igazgatóság elnöke Kalmár István korábbi elnök-vezérigazgató lett.

Június 25. - Leváltották a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő hét gazdasági társaság vezetőjét, helyükre új vezetőket neveztek ki.

Június 28. - Visszavonták Szikora Jánosnak, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnökének megbízatását. Utóda Vida Ildikó korábbi APEH-elnök lett, aki június 30-án Kalmár Istvánt nevezte ki az állami adóhatóság informatikai elnökhelyettesévé.

Június 28. - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetésével folytatott egyeztetés után közös megegyezéssel távozott Török Ottó, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUSI) főigazgatója. A NUSI irányítását július 1-jétől miniszteri megbízottként Vígh László, a Szolnoki Sportcentrum Kht. korábbi ügyvezető igazgatója látja el.

Június 29. - Farkas Ádám, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elnöke bejelentette lemondását.

Június 29. - Felmentését kérte Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke. Utóda augusztus 1-jétől Jankovics Marcell.

Július 1-jén Sólyom László köztársasági elnök - hat évre - kinevezte Szász Károlyt a PSZÁF elnökévé.

Július 1. - Hende Csaba honvédelmi miniszter megbízta Deák János nyugállományú vezérezredest, Honvédelmi Minisztérium miniszteri tanácsadó testületének elnökét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem miniszteri biztosi teendőinek ellátásával. (Szabó János rektori megbízása június 30-án megszűnt, illetve a honvédelmi miniszter elfogadta Nagy Kálmán okleveles mérnök ezredes kancellár lemondását.)

Július 1. - Hatala Józsefet nevezték ki országos rendőrfőkapitánnyá Bencze József utódaként. Távozott Házi István bűnügyi, Samu István közbiztonsági és Sipos Gyula gazdasági főigazgató is. A bűnügyi főigazgató Petőfi Attila dandártábornok, a Nemzeti Nyomozó Iroda addigi igazgatója, a közbiztonsági főigazgató Papp Károly dandártábornok, a Készenléti Rendőrség addigi parancsnoka, a gazdasági főigazgató Lajtár József lett. Tóth Gábor vezérőrnagyot, Budapest főkapitányát Tóth Tamás ezredes, a budapesti V. kerületi kapitány váltotta tisztségében. A Nemzeti Nyomozó Iroda új vezetője Csizner Zoltán, a Készenléti Rendőrségé Sándor Miklós lett.

Július 1. - A június 30-án felmentett Tatár Attila, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjének utóda Bakondi György lett. Felmentették Muhoray Árpádot, az OKF veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettesét, s távozott Kivágó Tamás gazdasági főigazgató-helyettes is, akinek utóda Tollár Tibor. Felmentették hatósági vezető-helyettesi tisztségéből Hoffmann Imre vezérőrnagyot, egyben kinevezték főigazgató-helyettesnek.

Július 2. - A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nyolc, tulajdonosi joggyakorlása alatt álló cég élére nevezett ki új vezetőt. Az Állami Autópálya-kezelő Zrt. vezérigazgatója Bakó Attila; a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-é Orosz Ferenc lett. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. élére Kovács Ákos került; a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója Horváth Gergely lett; a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt. - vezetését Bartha E. Gyula kapta meg. A Magyar Követeléskezelő Zrt.-t Kalocsai Attila; az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-t Ormándi Sándor; a Magyar Export-import Bank Zrt.-t Adamecz Péter vezeti.

Július 7. - Megszüntették Falus Ferenc országos tiszti főorvos határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszonyát, az új országos tiszti főorvos Paller Judit lett.

Július 7. Felmentették Barát Gábort, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetőjét, a posztra Mészáros Józsefet nevezték ki.

Július 9. - Felmentették Lauter Évát, a Balassi Intézet főigazgatóját és helyére Hatos Pált miniszteri biztosként nevezték ki július 31-ig, majd augusztus 1-jétől főigazgató.

Július 9. - Felmentették az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet főigazgatói tisztéből Juhász Ferencet. Helyére Pósfai Gábort nevezték ki.

Július 9. - A Magyar Fejlesztési Bank tulajdonosi joggyakorlása alatt álló újabb tizenegy cég élére nevezett ki új vezetőt.

Július 12. - Felmentették Dudás Katalint, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnökét. Az új elnök kinevezéséig a céget Groszmann Mária munkavédelmi elnökhelyettes vezeti.

Július 12. - Felmentették Wittich Tamást, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatóját. Utóda Pintér István lett.

Július 14. - Az MFB 25 tulajdonosi joggyakorlása alatt álló cég vezetését alakította át, a társaságok igazgatóságait megszüntette, tagjaikat visszahívta. Többek között az ITD Hungary Zrt. élére Denéné Tóth Mariann került, s változás történt az ország erdőgazdaságainak élén is.

Július 18., 19. - Lemondott az Országos Választási Iroda vezetője, Virág Rudolf, mivel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett. Helyére Sári Miklóst nevezték ki.

Július 20. - Felmentették beosztásából Göndöcs Zsigmondot, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. A kiírt pályázat elbírálásáig Gorove László általános főigazgató-helyettes irányítja a szervezetet.

Július 22. - Felmentették tisztségéből Mezős Tamást, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökét, és megbízott elnökként Tamási Juditot nevezték ki.

Július 28. - Az oktatási államtitkárral történt egyeztetés után távozott posztjáról Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke. Megbízott utódja Pósfai Péter.

Július 29. - Visszavonták az Agrármarketing Centrum (AMC) vezetőjének, Pál Józsefnek a megbízatását. Utóda szeptember 1-jétől Simon Péter.

Augusztus 1. - Kinevezték a MÁV Zrt. új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait. A cég új elnök-vezérigazgatója Szarvas Ferenc, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. addigi vezérigazgatója lett. Andrási Miklós, a MÁV addigi vezetője közös megegyezéssel távozott.

Augusztus 2. - Azonnali hatállyal felmentették az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) főigazgatóját, Pirisi Károlyt, valamint hat regionális munkaügyi központ főigazgatóját. Helyükre pályázatot írnak ki, addig a regionális munkaügyi központokat a főigazgató-helyettesek vezetik. A Szolgálat megbízott vezetője Soós Adrianna lett.

Augusztus 4. - Menesztették Szakács Tibort, a Mehib Zrt. vezérigazgatóját, és megszüntették a társaság igazgatóságát, visszahívták tagjait, így távozott Csillag István, az igazgatóság elnöke is. A Mehib vezérigazgatójának Roncz Gábort választották, aki az igazgatóság döntési jogkörét is gyakorolja.

Augusztus 4. - Felmentették Salamon Gábort, az Aggteleki, Márkus Ferencet, az Őrségi és Sándor Istvánt, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját.

Augusztus 10. - Orbán Viktor miniszterelnök Szalai Annamáriát nevezte ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. Az új szervezet a Nemzeti Hírközlési Hatóság jogutódja.

Augusztus 12. - Felmentették Csopaki Gyulát, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökét, s a posztra pályázatot írnak ki. A pályázat lezárásáig Vadász István elnökhelyettes irányítja a hivatal munkáját.

Augusztus 13. - A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium augusztus 14-i hatállyal Vereczkey Zoltánt nevezte ki a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává. Az előző vezető, Benedek János közös megegyezéssel távozott a társaság éléről.

Augusztus 16. - Felmentették az Információs Hivatal főigazgatóját, Hetesy Zsoltot érdemei elismerése mellett, más fontos megbízatása miatt. Helyére Pető Tibort nevezték ki a külügyminiszter előterjesztésére.

Augusztus 19. - A kormány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumi tagsági és egyben elnöki tisztségének ellátásával Lengyel Györgyit bízta meg. Karácsony Mihály, az alapítvány korábbi elnöke a kormányváltás után lemondott.

Augusztus 19. - Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal új vezetője a hivatal 19 megyei kirendeltsége közül 10 helyre új vezetőt nevezett ki.

Szeptember 1. - Megkezdték működésüket a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok, amelyek a regionális államigazgatási hivatalok helyett alakultak meg.

Szeptember 1. - Megalakult a Terrorelhárítási Központ, főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok lett.

Szeptember 1. - Megkezdte működését a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, amelynek elnökévé Sebestyén Róbertet nevezték ki.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.