Így lett államfő Áder Jánosból

A múltat le kell zárni és el kell számolni tévedéseinkkel, mondta az eskütétel utáni első államfői beszédében Áder János, aki a nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta. Ígéretet tett, hogy mindig és mindenhol a magyar érdekek és értékek szószólója. "A Sándor-palota díszes falai sem fogják eltakarni előlem hazámat!"

11:55 Az új elnök a díszpáholyban fogadta a gratulációkat (többek között Medgyessy Péterét), a fideszes politikusok lassú, némi tétova reakció után felállva tapsolták tovább Áder Jánost. Az ellenzéki képviselők ülve maradtak. Lezsák megköszönte az új elnök beszédét, majd a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésére kérte a T. Házat. Megtették, majd a történelmi zászlók is kivonultak a megfelelő koreográfia szerint.

Áder János államfői esküje
Budapest, 2012. május 2. Áder János megválasztott köztársasági elnök leteszi esküjét az Országgyűlés plenáris ülésén. A Fidesz-KDNP államfőjelöltjét az Országgyűlés 262 igen szavazattal választotta meg Magyarország államfőjévé.

11:35 A frissen megválasztott köztársasági elnök a pulpitusra lépett és elmondta első államfői beszédét. Ebben többek között azt mondta: "amikor az ember elfogadja a felkérést, mielőtt igent mondana, önmagával és honfitársaival szemben is kötelessége önvizsgálatot tartani". Hangsúlyozta, hogy sohasem ijedt meg a feladatoktól, az államfői felkérés elvállalása előtt mégis komoly önvizsgálatra és gondolkodásra volt szüksége.

Köszönetét fejezte ki támogatóinak és a jelölését kritizálóknak is. Áder szerint a nemzet egysége olyan, mint zenében az összhang. Egyetlen dologra kell figyelni és vigyázni: nem szabad megfeledkezni arról, hogy mi a demokrácia. A viták lehetnek élesek és kemények, de sohasem hiányozhat belőle egymás, a magyarságunk, az európaiságunk, alkotmányos jogintézményeink tisztelete – szögezte le.

Beszédében azt is elmondta: a magyarok azzal bizonyíthatják életrevalóságukat, hogy a tisztelet hangján beszélik meg közös dolgaikat. Áder hangsúlyozta, hogy kevesen érezhetik úgy: az elmúlt években súlyos sebeket, sérelmeket szenvedtek. Szerinte azonban inkább arról kell szólnia a jelennek, hogy miként koronázhatja siker a törekvéseket. Áder egyúttal József Attilát idézte, amikor azt mondta: a múltat le kell zárni, el kell számolni tévedéseinkkel.

Az új elnök szerint kettős mércével, egymás lekicsinylésével nem jutunk semmire. "Egy országunk van, egy nemzetet alkotunk, egyetlen államalkotó közösség tagjai vagyunk (...) Lehet különböző a hitünk, de a mi hazánk: Magyarország" – fogalmazott.

Áder ezt követően Göncz Árpád, Mádl Ferenc, Sólyom László és Schmitt Pál első államfői beszédeiből idézett, kiemelve a legfontosabb üzeneteket.

Áder János a beszédében elmondta még, hogy a XXI. század kérdéseire adandó válaszokat nekünk kell megtalálni. Szilárd és legitim fundamentumnak nevezte az új alaptörvényt, amely szerinte megfelelő módon védi a közös értékeket és hagyományokat. Szerinte az új alaptörvény új korszakhatárt is jelez a magyar állam történetében, amely megfelelő kapaszkodót és iránymutatást jelent mindenki számára.

A megválasztott elnök ígéretet tett arra, hogy mindig és mindenhol a magyar érdekek és értékek szószólója, illetve védője lesz. "A Sándor-palota díszes falai sem fogják eltakarni előlem hazámat!" – fogalmazott.

Áder – miután másodszor is kortyolt a neki kikészített vízből – emlékeztetett, hogy amikor Széchenyi felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét az MTA megalapításához, akkor naplójában azt írta: ezzel ellenségé tette minden honfitársát. Mert a tehetséget és a teljesítményt nem megfelelően becsüljük meg. Áder arra kért, hogy mindenki vegyen egy nagy levegőt, és fújjon ki minden rossz beidegződést és rossz szokást. Az új elnök a teljesítmény és a tehetség elismerését nevezte egyik legfontosabb céljának.

"Szólítom az édesanyákat! (...) Szólítom a tisztességben megőszülteket! (...) Szólítom a fiatal, feltörekvő nemzetek tagjait! (...) Szólítom a magyar vállalkozókat! (...) Szólítom a fogyatékkal élő honfitársaimat! (...) Szólítom a megalázottakat! (...) Szólítom a hívőket és nem hívőket (...) a nemzeti kisebbségeink tagjait (...) a határon túli honfitársainkat!" – folytatta többek között Áder, mindenkit közös cselekvésre buzdítva és támogatást ígérve nekik.

Áder barátságot és tiszteletet ígért és várt el a szomszédos országok nemzeteitől és Magyarország szövetségeseitől.

Végül Kölcseyvel zárt: "A haza minden előtt!". Vastaps.

11:33 Elsőként Orbán Viktor gratulált neki, majd Kövér László, Semjén Zsolt, Jávor Benedek, Vona Gábor, Lázár János és Harrach Péter következett. Közben vastaps.

11:31 Áder János már le is tette az esküt:

"Én, Dr. Áder János fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. A jogszabályait megtartom és másokkal megtartatom. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!"

Ezután aláírta az esküokmányokat.

11:25 Lezsák bejelenti, hogy a titkos szavazáson 307 szavazólapot vettek fel, ebből 305-öt adtak le, 3 érvénytelen szavazat volt, 302 érvényes. Az igen szavazatok száma 262. Vastaps a kormánypárti oldalról. A nem szavazatok száma 40. Lezsák megállapítja, hogy a köztársasági elnökválasztás érvényes és eredményes volt.

Az új államfő: Áder János. Az elnök felállt és meghajolt, fogadta a tapsot. Lezsák bejelenti, hogy az új köztársasági elnök 2012. május 10-én lép hivatalba.  Ezt követően a T. Ház felállva fogadta a történelmi zászlók bevonulását, majd elénekelték a Himnuszt.

11:24 Folytatódik az ülés, Lezsák Sándor köszönti a páholyban helyet foglaló Schmitt Pált. Hosszas taps kormányoldalról.

11:21 Lassan folytatódik a procedúra. Lezsák Sándor már a helyén, a fideszes padsorok szinte tele, az ellenzékiek is kezdenek visszaszivárogni. Az eskütételhez szükséges mikforon bekészítve, a díszzászlók és a díszőrség már az ajtóban várakozik. Ezek szerint megvan a szükséges kétharmad.

10:58 Megválasztás esetén Áder Jánosnak hatvan napon belül le kell mondania európai parlamenti mandátumáról (már ha a köztársasági elnökséget választja). A törvény szerint ugyanis a két poszt összeférhetetlen.

10:43 Nagy a nyüzsgés a folyosókon, a képviselők többsége szavazás után büfézik, vagy a folyosón társalog. Szili Katalin épp az edelényi polgármester Molnár Oszkárral vonul át a Szent Korona mellett, a színművész Reviczky Gábor pedig fideszes képviselők kézfogásait fogadja a piros társalgóban. Az LMP-sek eközben frakcióülést tartanak, kihasználják az időt.

A szocialisták csak a televízión keresztül követik az eseményeket, többen a Facebook-oldalaikon viszont aktívan kommentálják a történteket. Egyikük azt írta: kiváncsi, mikor bukkanak fel most is "vakondokok" a szavazás során.

10:29 Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció képviselője a szünetben sajtótájékoztatót tartott az újságíróknak fenntartott teremben. A Demokratikus Koalíció politikusa hangsúlyozta: nincs kétségük afelől, hogy Ádert már az első körben meg fogják választani, a DK viszont nem kíván részt venni a színjátékban, és ezért a szavazólapokat sem veszik fel. 

Vadai hangsúlyozta, hogy Áder Jánosnak, mint EU-képviselőnek elsőként kellene, illetve kellett volna elhatárolódnia a Jobbik május elsejei akciójától, amikor eltávolították az uniós zászlót a Képviselői Irodaház homlokzatáról. Vadai rámutatott, hogy a Fidesz azóta sem gondoskodott az uniós lobogó visszahelyezéséről, ami botrányos. A DK-képviselő szerint Áder alkalmatlanságát nemcsak ez bizonyítja, hanem a néhány évvel ezelőtti "vakondokozás", illetve a Velencei Bizottság által is kritizált bírósági átalakítás. Vadait a sajtótájékoztatón Áderről nem, Gyurcsány Ferencről és plágiumgyanús szakdolgozatáról viszont többen is kérdezték. A DK-politikus szerint valós bizonyítékot egyelőre még nem látnak az ügyben, helyette csak egy korábban már elmarasztalt televíziót, "egy sértett családot" és egy "fideszes oktatási igazgatót".

Miután a tévéstábok ez idő alatt épp Áder Jánost kergették a parlamenti folyosókon, ezért Vadai a sajtótájékoztatón kénytelen volt megismételni az államfőválasztással kapcsolatos DK-álláspontot, hogy "mindenkinek meglegyen".

10:24 Áder János sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója lesz Altorjai Anita. Az Országgyűlés, illetve Kövér László házelnök jelenlegi sajtófőnöke a Sándor-palotába költözik május 10-én, az államfő beiktatásakor – tudtuk meg. Munkatársunkat arról tájékoztatták, az új államfő átszervezi a Köztársasági Elnöki Hivatalt, más struktúrában fognak dolgozni, mint Schmitt Pál elnöksége alatt.

10:18 A jegyzők ismertetik a titkos szavazás menetét és szabályait. Ezek szerint a képviselőknek a Duna-parti folyosón kell átvenniük a szavazólapokat, a voksolásra negyven percük van. Lezsák bejelenti, hogy a szavazólapok leadására 11 óráig van lehetőség, az ülést 11:20-kor folytatják, addig összeszámolják a leadott voksokat. Lezsák elrendelte a voksolást és az ehhez szükséges szünetet. A képviselők kivonulnak a teremből, a sajtó mozgását ezúttal korlátozták a szavazás miatt lezárt folyosókon.

10:10 A levezető elnök ismerteti, hogy a Fidesz-KDNP a fideszes politikus Áder Jánost jelölte államfőnek, a Házbizottság pedig megállapította, hogy a jelölés érvényesnek tekinthető. Lezsák ezt követően ismertette Áder János életrajzát. "Áder János története egy magyar ember története" – kezdte a jelölt bemutatását Lezsák Sándor. Tamási Áron-i fordulattal azt mondta: "Áder János bejárta a rengeteget". Hangsúlyozta: bármilyen kihívás elé állította is az élet, egyenes ember tudott maradni.

Lezsák ezután Áder János tanulmányait és eredményeit sorolta, kiemelve, hogy az egyetemi évei alatt a fiatal Áder János még éjszakai munkát is kénytelen volt vállalni a család szerény körülményei miatt. Felidézte az Ellenzéki Kerekasztalban vállalt szerepét is, majd fideszes frakcióvezetői munkáját úgy jellemezte: mindig nyitott volt, és nem riadt meg a vitától. Házelnöki tevékenysége a nemzetközi színtéren is erősítette hazánk megítélését – közli Lezsák.

A folytatás szerint Ádernek európai parlamenti képviselőként rövid idő alatt sikerült kivívnia politikustársai elismerését. "Sohasem a tisztségre jelentkezik, de mindig nagy körültekintéssel tesz eleget a vállalt feladatoknak (...) Ezen az úton mindig mellette áll felesége (...)" – fogalmazott többek között Lezsák, aki szerint Áder méltó a Szent István-i államiság XXI. századi képviseletére. 

10:05 Kövér László a köztársasági elnöknek fenntartott bársonyszéken ül a teremben, Lázár János frakcióvezető gyorsan kézfogással üdvözli az ideiglenes államfőt. Lezsák megkocogtatta a csengőt, kezdődik az ülés. A levezető elnök elsőként Kövér Lászlót, majd Áder Jánost és családját üdvözli. Vastaps jobbról. Lezsák folytatja a bemutatást: üdvözli Orbán Viktort, Sólyom Lászlót, Paczolay Pétert, Darák Péter Kúria-elnököt és a megjelent prominenseket. Mind vastapsot kapnak. Lezsák Sándor ismerteti a napirendet, amely a köztársasági elnök megválasztására korlátozódik, napirend előtti felszólalásokra, kérdésekre és válaszokra ma nincs lehetőség. A napirendet a jelen lévő képviselők kézfeltartással elfogadták.

10:00 Az LMP-sek időközben beültek a helyükre, így kezdésre csak a szocialisták székei maradtak üresen. A Jobbikból is csatlakoztak néhányan az üléshez, de az ellenzéki oldal így is meglehetősen foghíjas. Az ökopártiakhoz közel álló források arról beszélnek a büfében, hogy a fideszesek közül többen azon aggódnak, hogy – néhány retinens képviselő miatt – nem lesz meg első körben a kétharmados támogatottsága Áder Jánosnak, ezért állítólag azt az ukázt kapták a fideszesek, hogy mutassák meg egymásnak a kitöltött szavazólapjaikat. A pletyka hitelességét lehetetlen ellenőrizni, így megmarad büféasztali történetnek.

09:58 A kormány szinte minden tagja elfoglalta a helyét a patkóban kezdésre, tíz előtt két perccel megjelent a pulpituson a házelnöki jogokat ellátó Lezsák Sándor is. Az ellenzéki helyek újra teljesen kihaltak, Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő újra kiment az ülésteremből. Folyosói pletykák szerint Medgyessy Péter volt miniszterelnök is a Házban van.

9:50 A kormánypártiak majdnem mind a helyükön vannak, de az ellenzék padsorok üresek. Az MSZP, az LMP és a Jobbik más-más taktika alapján, de nem vesz részt Áder János megválasztásában. A szocialisták és az ökopártiak várhatóan fel sem veszik majd a szavazólapokat, a radikálisok pedig voksolnak majd ugyan, de – korábbi bejelentésüknek megfelelően – a „nem” rublikát fogják beikszelni.

9:46 Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő nem sokkal kilenc előtt, külön autóval, egy saját maga vezette fekete Audival érkezett, majd leparkolt az I. kapu előtt, nem messze a kormányfő autókonvojától. Zakóját és focis hátizsákját felkapva sietett be az épületbe.

9:30 Néhány fideszes viccelődött a liftben, hogy "bezzeg a békésiek időben felértek, Rogán meg késni fog, mert az V. kerület messze van a Parlamenttől". Néhány perc múlva kiderül, hogy az aggodalom alaptalan, Rogán Antal is megérkezett a Házba, és letette divatos aktatáskáját a székére.

9:27 Nagy a készülődés a Parlament környékén. Rengeteg a rendőr és sok a celeb. Sándor György humorista például az előbb érkezett. Az újságíróknak korábban kiküldött levélben előírták, hogy az "alkalomnak megfelelően" kell felöltözni. 

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.