Etikátlansággal vádolják Kósa Lajost a debreceni civilek

Tavaly azt ígérte Debrecen vezetése, hogy a nagyerdei fürdőbővítés részleteiről a város és az érintett civil szervezetek között folyamatos egyeztetések lesznek, ennek ellenére egy év alatt egyetlen megbeszélést sem hívtak össze - közölték sajtótájékoztatójukon a civilek. Szerintük Kósa Lajos és a városvezetés ejárása etikátlan, az pedig elfogadhatatlan, hogy az országos hírű Nagyerdőn éppen azt a vízesést és ligetes dombot akarják lezárni, amely a park egyik legizgalmasabb területe.

 Hatalmas felháborodást keltett debreceni civil szervezetek körében, hogy a fideszes többségű debreceni önkormányzat a május 31-i közgyűlés napirendjére tűzte azt a javaslatot, miszerint a Nagyerdőből elkerítenek egy 1,8 hektáros területet, mert azt a Debreceni Gyógyfürdő Kft. ingyenes hasznosításába kívánják adni (a határozati javaslatot lásd a cikk végén). A több helyi civil szervezetet tömörítő Összefogás Nagyerdőért nevű tömörülés egyik vezetője, Párkányiné Molnár Ibolya csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: Kósa Lajos polgármester tavaly júniusban azt ígérte egy fórumon, hogy a fürdőbővítés részleteiről a város és az érintett civil szervezetek között folyamatos egyeztetések lesznek, ennek ellenére egy év alatt egyetlen megbeszélést sem hívtak össze. Hozzátette: Kósa Lajos és a debreceni városvezetés eljárása etikátlan, az pedig elfogadhatatlan, hogy az országos hírű Nagyerdőn éppen azt a vízesést és ligetes dombot akarják lezárni, amely a park egyik legizgalmasabb területe. Mint mondta, nincs pozitív üzenete egy olyan beruházásnak, amely a természeti látványosságokban amúgy is szegény Debrecenben éppen egy kis dombot és egy vízesést akar kerítéssel körbe venni.

Az ügy már tavaly is komoly felzúdulást keltett. Mint 2009 májusában beszámoltunk róla: amikor kiderült, hogy a fürdőhöz újabb területeket akarnak csatolni a nagyerdei Parkerdőből, a tiltakozáshoz összesen tizenhárom civil szervezet és több magánszemély csatlakozott, így pár nap alatt - a szervezők számításai szerint - mintegy kétezer embert sikerült a természetvédelmi oltalom alatt álló erdő védelmére fölsorakoztatni. Kósa Lajos a tiltakozás hatására 2009 júniusában fórumot hívott össze, amelyen közölte, hogy nem akarják elvenni a területet a debreceniektől, azt nappal ingyenesen lehetne használni, és csak éjszakára zárnák le, hogy az őrzése és a tisztán tartása biztosítható legyen. Az ott készült emlékeztető szerint közölte azt is: "a jelen megbeszélés célja az egyeztetés menetrendjének meghatározása, s annak felmérése, hogy az egyeztetéseken mely szervezetek kívánnak részt venni". Mint mondta, az egyeztetéseknek Kováts Ákos főépítész lesz a felelőse. Az önkormányzat és a civilek párbeszédéről Kovács Zoltán kommunikációs tanácsnok, fideszes önkormányzati képviselő - aki az új Orbán-kormányban a kommunikációért felelős államtitkári poszt várományosa - tavaly azt mondta: a városvezetés nyitott az egyeztetésre, annál is inkább, mert a vita még csak "a tervek tervéről" szól, ebben az ügyben ugyanis még semmi sem dőlt el.

Erről az Összefogás Nagyerdőért  egyik szervezője, Párkányiné Molnár Ibolya csütörtöki tájékoztatóján azt mondta: semmi sem valósult meg az egyeztetésekre vonatkozó igéretekből, ezért jövő hétfőn úgy kerül a közgyűlés elé az értékes természetvédelmi terület körbekerítésének ügye, hogy azt nem előzte meg széles helyi társadalmi vita. Kérdésünkre, miszerint mi a véleményük arról, hogy a terület csak éjszakára lenne lezárva, nappal szabadon lehetne látogatni, Párkányiné Molnár Ibolya azt válaszolta: nem kerítés kell egy parkba, hanem önkéntesekből, természetvédőkből vagy közterület-felügyelőkből álló járőszolgálat, amely gondoskodna az őrzésről. A civil vezető elmondta azt is: a Nagyerdő a debrecenieké, a park a közvagyon része, ezért nem helyeselhető, hogy a lehetséges anyagi haszon többet számít ebben a magántőke által is érdekelt ügyben, mint a helyiek érdeke.

Az ügyben csütörtökön sajtótájékoztatót tartott Gondola Zsolt, a Civil Fórum Egyesület elnöke, és Karácsonyi György, a helyi városvédő és városszépítő szervezet vezetője. Gondola Zsolt föltette a kérdést: hogyan akar a Fidesz országos szinten nemzeti egységre, nemzeti együttműködésre és nemzeti konzultációra biztatni, ha éppen a fideszes fellegvárban, Debrecenben veszik semmibe a helyi lakosság véleményét egy ilyen, mindenkit érintő közügyben? Karácsonyi György pedig úgy fogalmazott: a városvezetés a nagyerdei beruházásról az elmúlt egy évben ötször nyilatkozott, de sosem sikerült egyforma adatokat, számokat, tényeket közölni.

A bírálatokról a debreceni városháza részéről Kováts Ákos főépítész nyilatkozott, aki közölte: az egyeztetésekkel kapcsolatban tavaly elhangzott ígéret nem a gyógyfürdő fejlesztésére, hanem a szabályozási terv módosítására vonatkozott, így ha a tervmódosítás a megfelelő fázisba jut, az elképzeléseket megosztják az érdeklődőkkel. Hozzátette: a tervezett elkerítésre azért van szükség, mert a területnek nincsen gazdája. Közbevetésemre, miszerint a Parkerdőnek az önkormányzat a tulajdonosa, Kováts Ákos azt felelte: úgy értette, hogy területnek karbantartója, üzemeltetője nincsen, de ha a gyógyfürdő megkapja az ingatlant, akkor megoldható lesz a gondozása, tisztán tartása is. A főépítész hozzátette: Európa nagyvárosaiban bevett gyakorlat, hogy a kerítéssel körbevett közparkok csak nappal látogathatók, éjszakára pedig le vannak zárva. Kérdésemre, miszerint mit szól a civilek által fölvetett járőrszolgálat ötletéhez, Kováts Ákos azt mondta: csak azt lehet őrizni, ami le van zárva.

Részlet a kifogásolt közgyűlési előterjesztésből:

"A fejlesztések által az Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont létesítményei egy olyan multifunkcionális rendszert alkotnak majd, ahol egy helyen, de mégis elkülönülten minden szolgáltatást megkapnának a vendégek. A kialakítandó egységek jól szeparálhatóak lennének, a gyógyulni és pihenni, valamint a szórakozni vágyó vendégek nem zavarnák majd egymást, ugyanakkor a terület könnyen és jól átjárható lenne, a vendégek mindannyian megtalálnák az egyedi igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat. A jelenleg fákkal, bokrokkal borított 1,84 ha nagyságú területet a Kft. bekerítené, parkosítaná és rendszeresen gondozná. A területet kizárólag pihenési és szórakoztatási célra hasznosítaná, figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben valamint a Rendeletben szabályozott természetvédelmi kezelési módokra, korlátozások és tilalmak betartására, az élőhelyek általános és különös védelmére."

A határozati javaslat szövege:

"A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése valamint a 25/1997.(VI.20.) Kr. számú rendelet 11.§ (1) bekezdésének b.) pontja és 16.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 24/2006.(VIII.14.) Kr. rendeletre, valamint az 1996. évi LIII. törvényre

1./ ingyenesen hasznosításba adja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Debrecen, Medgyessy sétány mentén lévő 22324 hrsz-ú, helyi jelentőségű természetvédelmi területként nyilvántartott ingatlanból - a mellékelt helyszínrajzon jelölt - 1,84 ha nagyságú ingatlanrészt a Debreceni Gyógyfürdő Kft. (4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.sz.)  részére 2010. június 15. napjától határozatlan időre az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- a jogosult köteles a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII.14.) Kr. rendeletben, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben szabályozott természetvédelmi kezelési módok alkalmazásáról, a korlátozások és tilalmak betartásáról, valamint az élőhelyek általános és különös védelméről folyamatosan gondoskodni,

- a hasznosításba adásról szóló megállapodás hatályba lépésének feltétele a természetvédelemért felelős miniszter engedélye,

- a jogosult köteles az ingatlanon lévő fúrott kút megközelítését biztosítani,

- az ingatlanrész hasznosításával és fenntartásával kapcsolatos minden költség a jogosultat terheli,

- a jogosult köteles az ingatlan piaci bérleti díjának 51%-ára vetített ÁFA összegét  havonta egyösszegben megfizetni az Önkormányzat részére,

- a megállapodásban rögzítésre kerül, hogy amennyiben a jogosult az ingatlanrészt nem az általa vállalt feladatok céljára használja, úgy a megállapodás a felek között megszűnik.

2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontban meghatározott megállapodás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.