AI: Európában hagyjanak föl a romák elkülönítésével

A Magyarországot elmarasztaló keddi, strasbourgi döntés nyomán az Amnesty International arra szólítja föl az európai államokat, hogy számolják fel a roma diákok iskolai elkülönítését.

- A Magyarországot elmarasztaló strasbourgi döntés után felszólítjuk az európai államokat, számolják fel a roma diákok iskolai elkülönítését. Az európai kormányoknak fel kell számolniuk a roma gyerekeket sújtó iskolai szegregációt és hátrányos megkülönböztetést - közölte az Amnesty International, miután pert nyert Magyarország ellen két roma származású volt diák, akit speciális nevelési igényű iskolába helyeztek.

Mint ismert, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) keddi döntésében megállapította, hogy a Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét, mikor a roma diákokat arra kötelezte, hogy kisegítő iskolába járjanak. Az ítélet egy hat éve tartó jogi eljárás végére tett pontot. A felpereseket a magyar Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány és az Európai Roma Jogok Központja képviselte.

A Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben az EJEB bizonyítottnak találta, hogy a két fiút helytelenül helyezték olyan iskolába, amelyet „szellemi fogyatékkal élő” diákok számára alakítottak ki. A bíróság kimondta, hogy a diákokat ezáltal „elszigetelték a többi diáktól és a szélesebb közösségtől”, és a számukra nyújtott oktatás „súlyosbította tanulási nehézségeiket és hátráltatta őket későbbi személyes fejlődésükben, ahelyett, hogy segítette volna beilleszkedésüket az általános oktatási intézményekbe, vagy olyan készségekre tanította volna őket, amelyek megkönnyítik életüket a többségi társadalomban.”

A bíróság megjegyezte, hogy a roma gyerekek általában véve is túlreprezentáltak a speciális iskolákban Magyarországon, mivel szisztematikusan félrediagnosztizálják őket mint szellemi fogyatékkal élőket. Rámutatott arra, hogy Magyarországnak „kifejezett kötelessége, hogy megakadályozza a hátrányos megkülönböztetés folytatólagos elkövetését a semlegesség látszatát keltő, ámde diszkriminatív oktatási tesztek gyakorlatának felszámolásával.”

A bíróság megállapította azt is, hogy a roma gyerekek speciális iskolákba történő helytelen elhelyezésének egész Európában hosszú története van, és egyetértett „az Európa Tanács többi intézményével, amelyek aggályokat fogalmaztak meg a kisegítő iskolák alacsonyabb szintű tanrendjével, és különösen a rendszer által okozott szegregációval kapcsolatban.”

Az üggyel kapcsolatban Fotis Filippou, az Amnesty International Európáért és Közép-Ázsiáért felelős kampánykoordinátora, azt nyilatkozta: "azt gondolnánk, hogy 2013-ban, Európában elképzelhetetlen, hogy gyerekeket pusztán az etnikai hovatartozásuk miatt speciális iskolában helyezzenek el”. Mint mondta, „a valóság azonban az, hogy hasonló esetek gyakran megtörténnek, és a mostani messze nem az első ilyen bírósági ügy. A kisegítő oktatás egyszerűen egy zsákutca a roma diákok számára. A kormányoknak fel kell ismerniük, hogy amíg párhuzamos oktatási rendszerek működnek a gyerekeket etnikai hovatartozásuk alapján elkülönítve, addig a roma diákok számára lehetetlen az egyenlő lehetőségek biztosítása. Minden gyereknek, köztük a roma származásúaknak is, biztosítani kell a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, befogadó, főáramú oktatási intézményekben, minden szükséges támogatást megadva.”

Fotis Filippou közölte: „az iskolai szegregáció a széleskörű előítéletesség és a történelmi hátrányos megkülönböztetés eredménye. Ez a fajta oktatási apartheid nem csak a roma gyerekek jövőjére van katasztrofális hatással, de tovább szítja a romák és nem romák közti feszültséget, erősíti az intoleranciát és az előítéleteket. Az egész társadalomra rossz hatással van.” Szerinte az ítélet „újabb figyelmeztetés az európai kormányoknak: nincs több vesztegetni való idő. Fel kell számolni a roma gyerekek ezreit a kilátástalanságba, szegénységbe, kirekesztettségbe és a társadalom peremére taszító intézkedéseket.”

Az Amnesty International föltárta, hogy több európai ország – többek között a Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország és Szlovákia – esetében született már korábban hasonló elmarasztaló ítélet, amely egyértelművé teszi a helyzet komolyságát és az azonnali cselekvés szükségességét. Így a Sampanis és mások kontra Görögország ügyben hozott 2012. decemberi ítélet kimondta, hogy a görög hatóságok diszkrimináltak azzal, hogy nem integrálták a roma gyerekeket az általános oktatási rendszerbe Aspropyrgos Psarri körzetében. 2008 után ez már a második alkalom volt, hogy a bíróság elmarasztalta Görögországot ebben az ügyben.

A jogvédő szervezet emlékeztetett rá: bár már öt éve megszületett a hasonló tartalmú ítélet a D.H. és mások kontra Csehország ügyben, a cseh kormány még mindig nem tett eleget az iskolai szegregáció felszámolására vonatkozó, az ítélettel kapcsolatos kötelezettségeinek. Csehországban is gyakran kisegítő vagy gyakorlati iskolákba helyezik a roma gyerekeket, amelyek sokkal alacsonyabb oktatási színvonalt nyújtanak, vagy pedig egyszerűen csak roma gyerekekből álló osztályokba különítik el őket.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.