MGP: Négy színész

Négy színész Szabadkáról. Négyen a Kosztolányi Dezső Színházból. Négyen az Urbán András társulatából. Négyen a pesti Király utcában, a Sirályban. Urbi et orbi címmel állnak a közönség elé. Eredetileg Pilinszky János színműve, de azt színlapjuk leszögezi, hogy „fokozatosan mellőzve” fordultak elrugaszkodásért Pilinszkyhez.
Négy színész: Béres Márta, Erdély Andrea, Mikes Imre Elek és Mészáros Árpád vendég játszanak Pesten, mielőtt Pécsre mennének, ahová beválogattattak.

Pilinszky drámájának négy szereplője van – leszámítva a tömegből beszóló hangokat. Urbán drámai előadását is négyen játsszák. Pilinszkynél fekete trónon ül a haldokló Fehér pápa, szemben vele fehér trónon utóda, a Fekete pápa. Urbánnál Móni, Zsuzsi, Zoltán és Tibor. Nincs közük Pilinszkyhez. Csupán szellemi értelemben.
Az utolsó négy évtizedben négy költő ajánlott a magyar színháznak kiutat a földszintes realizmusból: Weöres, Juhász Ferenc, Pilinszky és Nádas. Weöres vérátömlesztése mostanában mutatkozik gyógyerejűnek. Juhász Aranyszeplős leveli békája nyomtalanul keresztülsuhant. Nádas darabjaiba többnyire beletört a bicska. Felhagytak megfejtésével. Félretolták. Pilinszkynek sem sikerült életre kelnie színpadjainkon. Néhány próbálkozás után pirulva félrefordították a rendezők arcukat.

Pilinszky mini-drámája „Urbi et orbi” a testi szenvedésről címmel 1973-ban készült el Párizsban. Profanizálja az egyházat. Urbán rendezése – nagyrészt szövegrögtönzésekből áll – megcsúfolja Pilinszkyt és a színház szentségét.

Egyik szereplő kiül a játéktérre. Három társa a nézők közül mikrofonon vallatja. Kihallgatása folyik eltagadott testi bűneiről, amikről Béres Márta kacér ártatlansággal vallomást tesz. Mészáros Árpád megingathatatlan önbizalommal takargatja elbukásait. Mikes Imre Elek 29 éves házasember tanárként nyíltan gyónja ki tizenegy éves leánytanítványával folytatott testi kapcsolatát. Erdélyi Andrea higgadt, tapintatos, de elháríthatatlanul kitartó nyomozása után kikerül középre a vallató-székre. Fokozatosan tör fel belőle az elfojtott vágy. Eljut a hisztérikus eksztázisig. Nem lép túl a valószerűségen. Nem színházias dörömbölés, hanem önkívületig fokozódó vadsággal beszél.

Tudják, mit mondanak. Tudják, miért mondják. Tudják, mint kell mondaniuk.

Urbán András rendező nyilatkozata szerint a célok és az állomások tisztázása birtokában előadásonként rögtönözi a négy színész a szöveget, a fordulatokat, a helyzetekbe lemerülést. Rögtönöznek vagy sem: úgy viselkednek, mintha élnének. Hitelesek. Igazak. Elhitetik a nézőkkel magukat.

Az előadásból szöveg szerint nem hallani ki Pilinszkyt. Folyó mosta kavicsok lassú természeti munkájával formálta véglegesre verssorait. Robert Wilson A süket pillantása és benne Sheryl Sutton erős jelenléte váltotta ki belőle egy sor színházi ajánlat megírását, de Csehov lassú drámái hatottak legerősebben. A szabadkaiak Pilinszkytlenített Pilinszkyje kiszabadította előadását a teátrális anekdotázásból, a kanonizált történet elbeszélésből. Szabad és tiszta színpadi fogalmazással hat ránk négy színész.

Négy erős képességű, fiatal színész.

Négy jó színész kényszerít arra, hogy érdeklődéssel figyeljük őket.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.