A kutatás kiszolgáltatott tárgya

Nagyon sokféle orvosi kutatás létezik. Amióta azonban számítógépeken tárolnak egészségügyi adatokat, előtérbe kerültek az olyan kutatások, amelyek az évek alatt felhalmozódott személyes adatokat dolgozzák fel. Így van ez Magyarországon is, ahol a kutatási források és lehetőségek meglehetősen szűkösek.

Az utólagos adatfeldolgozás viszonylag olcsó, és különösebb beruházást nem igényel. Felmerül azonban az a kérdés, hogy vajon az orvosi titoktartást esküvel fogadó, a törvény szerint szigorú titoktartásra kötelezett kezelőorvos milyen jogi alapon fedheti fel betege bizalmas, egészségügyi adatait biológus, fizikus, matematikus, vegyészkutató, vagy akár egy másik orvos előtt, amikor a páciense úgy tudja, hogy ezek az információk szigorúan kettőjük között maradnak.

Az orvosi kutatások etikájára vonatkozóan az Orvosok Világszövetsége kiterjedt és aprólékos szabályozást alkotott 1964-ben. Ez a helsinki nyilatkozat. E dokumentum az orvosi kutatásokra nézve két alapvető kritériumot állított fel: az etikai engedélyezést és a résztvevők önkéntes beleegyezését. A helsinki nyilatkozatot 2000-ben kibővítették egy mondattal, miszerint az emberi szövetek vizsgálata és a személyes egészségügyi adatok feldolgozása is orvosi kutatásnak számít. A kiegészítésre főként az elmaradott afrikai országok és nem utolsósorban az egykori szocialista országok miatt volt szükség, hiszen a fejlett etikai érzékenységgel rendelkező társadalmakban ezt mindig is így gondolták. A különleges, személyes egészségügyi adatok (a szövetek is személyes adatnak számítanak) kutatási célú felhasználása elé az adatvédelmi jogszabályok is akadályt gördítenek, nevezetesen: ilyen adatokat kizárólag törvényi kényszer vagy önkéntes írásos beleegyezés alapján lehet feldolgozni.

Az Európai Unió hatodik keretprogramjának egyik kutatási projektje 2002 és 2005 között 27 ország részvételével felmérte a 95/46/EC, a tagállamok számára kötelező adatvédelmi direktíva betartásának helyzetét a tagállamok egészségügyi szektorában. A záródokumentumban elmarasztalták az újonnan csatlakozott országokat (Magyarországot is) a regionális kutatásetikai bizottságok működésének alacsony színvonala miatt. Kiderült ugyanis, hogy ezek a bizottságok nem adnak ki adatfeldolgozásra etikai engedélyt, mivel ilyet tőlük senki sem kér. Azaz a páciensek személyes adatai és szövetei szabad prédát jelentenek, ezeket mindenféle védelem nélkül tárolják, és kiki a maga érdeke szerint használja fel azokat.

Az 1998. január 1-jén hatályba lépett egészségügyi törvény részletesen szabályozta a kutatások végzésének feltételeit, és a résztvevők írásos beleegyezését követelte meg minden esetben, csak éppen azt nem határozta meg, hogy mi számít egyáltalán orvosi kutatásnak. Az egészségügyi miniszter 2002-ben rendeletet adott ki az orvosi kutatások végzésének szabályozásáról, de még ebből sem derült ki, hogy a személyes adatok feldolgozása kutatásnak számíte. Így azután 2005 végén az adatvédelmi biztos részben az én beadványom hatására felvette az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal a kapcsolatot, aminek eredményeként 2006 tavaszán az ETT egyértelmű állásfoglalásban szögezte le: a személyes adatok feldolgozása is orvosi kutatás. Azt is kinyilvánították, hogy az adatfeldolgozáshoz szükséges a páciensek előzetes tájékoztatása és beleegyezése. Ugyanis az a gyakorlat alakult ki, hogy a kutatók a munkájukhoz etikai engedélyt sem kértek. Így alkalmuk nyílhatott olyan adatfeldolgozásra, amelyhez soha sem kaptak volna etikai engedélyt, illetve amelybe a résztvevők egyike sem egyezett volna bele.

A gyógykezelést sok esetben meg lehet úgy szervezni, hogy a vizsgálatok valódi célját a páciensek elől eltitkolva biztosítsák egyegy kutatáshoz vagy publikációhoz a megfelelő adatokat.

Március 10-én lépett hatályba az egészségügyi miniszter egy korábbi rendeletének módosítása, amely az adatfeldolgozáson alapuló orvosi kutatásokkal foglalkozik. Ez a rendelet már kifejezetten előírja adatfeldolgozás esetén is az etikai engedély megszerzését. Ezzel talán megszűnhet az a példátlan helyzet, hogy éppen a minisztérium vagy különböző állami hivatalok végezhetnek az OEP adatbázisán etikai engedély nélkül kutatásokat a páciensek kényszerrel összegyűjtött bizalmas személyes adatainak feldolgozásával.

Most már csak az a kérdés, hogy a páciensek vajon beleegyezhetneke adataik kutatási célú felhasználásba. Sajnos a rendeletmódosítás nem vesz figyelembe sem európai uniós adatvédelmi kötelezettségeket, sem morális korlátokat, ugyanis a már meglévő adatok feldolgozásához (ez teszi ki a beavatkozás nélküli kutatások 90-95 százalékát) nem követeli meg sem az érintettek tájékoztatását, sem azok beleegyezését, még akkor sem, amikor ez megszerezhető lenne. Így a páciensek bizalmas adatainak sorsa egyedül a kutatásetikai bizottságokon múlik! Míg más országokban szigorúan ügyelnek arra, hogy az etikai bizottságok megjelenítsék a társadalmi elvárásokat, összetételük tükrözze a társadalom kulturális és világnézeti sokféleségét, addig ez nálunk nincs így. A magyar bizottságok jórészt vezető pozícióban lévő orvosokból állnak, így még arra sincs garancia, hogy kollégáikkal szemben egyáltalán megjelenítsék, nemhogy érvényesítsék személyes adataink védelméhez fűződő érdekeinket. Mivel a rendeletmódosítás ellentétben áll az adatvédelmi törvény előírásaival, s ezzel megsérti az Alkotmány 36.§-át, az Alkotmánybírósághoz fordultam megváltoztatás érdekében.

A szerző matematikus

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.