Tamás Gáspár Miklós a NOL-vitafórumán

"Ne játsszanak velünk. Ne hazudozzanak már nekünk. (...) Ne keltsék a politika látszatát. A fene fog szavazni rátok, akárkik vagytok" -írta Tamás Gáspár Miklós a Népszabadság szombati számában. Hétfőn 14 és 16 óra között a NOL fórumán vitatkozhattak a szerzővel a december 5-i népszavazásról.

TGM: Szívélyesen üdvözlöm a részvevőket. Megtisztel, hogy írásomat figyelmükre méltatják. Érdeklődéssel várom a hozzászólásokat.

TGM a NOL-ban   - balra Léderer Pál
TGM a NOL-ban - balra Léderer Pál

Spectator04

Tamás Gáspár Miklós
Tamás Gáspár Miklós

- Az egészségügyet nem lehet a piaci versengésnek kiszolgáltatni... azért, mert a piac amorális és aszociális." Mi "amorális" és mi "aszociális"? A verseny? A kényszer, amely hajnalban kelti a péket, hogy jó kenyeret süssön? Az emberek, fogyasztók joga, amellyel elutasíthatják a rossz árut, szolgáltatást? Az emberek napi - és nem csak négyévenkénti - választási lehetősége, amely az alkalmatlan, vagy csak hanyag, felületes szállítót arra kényszeríti, hogy embertársai számára hasznosabb foglalatosság után nézzen? A "piac amorális és aszociális" tételnek pont annyi az értelme, mint annak, hogy "az állami, közösségi tulajdonlás amorális és aszociális". Az utóbbi állítás legalább annyi logikus érvvel és gyakorlati tapasztalattal támasztható alá, mint az előbbi. Szeretettel üdvözöl: Iványi György

TGM: Kedves Gyuri, ha figyelmesebben olvastad volna a cikket, láthatnád, hogy nem azt írtam, hogy "immorális" és "antiszociális", hanem azt, hogy amorális és aszociális. Nem tartom rendkívüli ötletnek a kapitalizmus ellenőrzését, mint ahogy semmilyen morális és szociális ellenőrzés nem abszurd. Miért éppen a piac legyen a kivétel? Szia, TGM

mrozek 3.

- Miert van az hogy azokban az orszagokban ahol az egeszsegugyet "privatizaltak".. vagy legalabbis reszlegesen privatizaltak... az emberek atlageletkora magasabb, a gyermekhalandosag alacsonyabb, a gyogyszerfogyasztas hatekonyabb az orvosok/apolonok termelekenyebbek es jobban keresnek?Miert van az hogy az USA gatlastalan kapitalizmusaban szenvedo ferfi ma atlagosan 75 evig el, mig a jelenlegi magyar ferfi aki a privatizalatlan magyar egeszsegugyet elvezi mar 66 eves koraban eltavozik az elok sorabol.

TGM: Tisztelt uram, észrevehette, hogy nem az "igen" szavazatra agitálok. Kérdése ez esetben volna indokolt. Egyébként nem Magyarországot kell összehasonlítani az Egyesült Államokkal, hanem Kanadát, amelynek az adatai mindenestül jobbak, mint az USÁ-éi, mert ott szociális egészségügy van, a társadalombiztosítás társadalmi kontroll alatt. Ezt tartanám ideálisnak, nem a Munkáspárt/Fidesz teljesen negatív ötletét. Köszönettel, tisztelettel TGM

buvarkund

- A rendszerváltozás kezdete óta, azaz 1988-89-től olvasom, hallgatom és figyelem érveit, véleményét a világról, politikai és gazdasági nézeteiről.Úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben -kb. négy éve- szögesen megváltozott a korábbi álláspontja arról, ami a rendszerváltozással összefügg. Mire gondolok?Pl: a privatizációhoz való viszonya vagy a politikai világnézete.Mostanában egyre többször mondja, hogy nem jó dolog a magánosítás. Aki korábban a privatizáció ellen volt azt egyszerűen nem tekintette komoly vitapartnernek, vagy a marxi gondolatokat tartotta idejét múltnak. Most úgy tűnik, mintha önrevíziót tartana és meghátrálna saját korábbi Önmaga elől. Vagy csak rosszul értelmezem korábbi nézeteit?
Kérdésem: a mai Tamás Gáspár Miklós az igazi, vagy az 1989-es? Tisztelettel buvarkund

TGM: Kedves Búvárkund, a nézeteim 1994 óta (vö. "Búcsú a jobboldaltól?", Világosság) folyamatosan csúsznak balra. ASz ellenkező irányú változást senki se szokta kifogásolni. Ami engem illet, kénytelen voltam belátni, hogy tévedtem. Amúgy nem az államosítás az eszményem, az csak a kisebbik rossz, ez csak a szociáldemokrácia (közelebbről a Szocialista Internacionálé) gondolata az ún. "globális közjavakról", amelyeket sokak szerint meg kell őriznünk a piac "teremtő rombolása" elől. Üdvözli TGM

Farkas János

- Kedves Gazsi! Mindig nagyra becsültem publicisztikádat, az utóbbi időben azonban mind nagyobb aggodalommal figyelem, hogy írásaidban egyre kevésbé vagy tekintettel az érvelő beszéd egyszerű szabályaira. Azt írod most, hogy "bizonyos, hogy a privatizálás megdrágítaná a szolgáltatásokat, és nem biztos, hogy véget vetne az intézményesült, hivatalos, rendszeres és nyilvános korrupciónak". Tegyük föl, hogy így van. Mindjárt utána szükségesnek tartod leszögezni: "Ez nem pénzkérdés". Fogadjuk el, hogy ez is igaz. Akkor viszont a szolgáltatások megdrágulása nyilván nem lehet szempont a privatizálás hatásainak mérlegelésében. Marad az a kérdés, hogy a privatizálás véget vetne-e az intézményesült stb. korrupciónak. Ez ugyan nem biztos, mondod, de ami nem biztos, az nem okvetlenül kizárt. Valami esélyt ad rá. De akkor mi szól a privatizálás ellen? Mért ne próbáljuk megragadni az esélyt, bármily bizonytalan? Kerül, amibe kerül -- elvégre ez nem pénzkérdés. Legalábbis ez sül ki, ha komolyan veszem, amit leírsz: épp az ellenkezője annak, amit mondani akarsz. Vagy ne vegyem komolyan? Sajnálnám, ha erre a belátásra kellene jutnom, bár -- vagy éppen azért, mert -- akkor is barátsággal gondolnék Rád. Üdvözlettel Jani

TGM: Kedves Jani, a "nem pénzkérdés" a társadalomra vonatkozik, amelynek áldozatok árán is védenie kell bizonyos szolgáltatások hozzáférhetőségét. Üdvözöl TGM

- Ezt írja:"A megoldás nyilván a társadalombiztosítás egésze fölötti népi ellenőrzés megszerzése volna, ez viszont a jelenlegi kapitalizmus körülményei között nem valószínű." Kíváncsivá tett. Tud mondani olyan társadalmi formát, ahol ez megvalósult.A szocializmusban esteleg? Vagy nem ott lett olyan az egész rendszer amilyenné sikerült? Ne haragudjon, de nekem olyan ATTAC-os a hozzáállása az elvárandó lépéseket illetően. Az ami van az nem jó "ezt felismeri- kimondja, hogy mi lenne a jó (népi ellenőrzés megszervezése), de úgy egyébként semmi, ami meggondolható, megrágható, felfogható. A mai problémákat csak a mai körülményekhez igazítva lehet formálni, s nem elméleti exhas kinyilatkozásokkal! Hozna olyan lehetőségeket, melyek ma Magyarországon élhetően mintegy harmadik utas megoldásként kezelnék a problémát az EÜ ügyében?Öntől idézek:
"Ha van vasút, olcsó, tiszta, pontos és gyors állami vasút, akkor a honpolgár nincs annyira kiszolgáltatva a gépkocsigyártó és olajcégeknek. Nem kell - környezetet és szabadidőt gyilkolva - autóznia, ha nem akar. És ebben a saját állama segít."

Felhívnám a figyelmét, hogy a vasút a rendszerváltás óta is állami kézben van, és száguld lefelé.Önmagában az állami tulajdonlás egy dologra garancia.Mindig a bürokrácia fogja eldönteni, hogy menjen a vasút vagy ne menjen.Egyszerű számzsonglőrködés, hogy kap, vagy mennyit kap fejlesztésre/pazarlásra a cég.

TGM: Kedves BP, mivel az ATTAC Magyarország alelnöke volnék, a dolog árnyalata aligha meglepő. Írásom nem pártprogram. De: a társadalombiztosítás népi ellenőrzésére rögtön mód nyílnék, ha a nép képviselve volna a parlamentben. Harmadik út EU-ügyben. Hát hogyne. Nagy-Britanniának pl. sikerült. Olyan is van, hogy az ember viszolyogva elfogad valamit, mert pillanatnyilag nincs jobb. Ettől a fönntartásait még nem kell félretennie. Üdv. TGM

-Tisztelt TGM! Cikkében irtak túlnyomó részével nagyon egyetértek, végkövetkeztetése azonban szerintem helytelen, amikor azt irja, bojkottálja a népszavazást. Szerintem ugyanis, aki nem megy el szavazni, annak a távolmaradását utólag mindenki meg fogja magyarázni, de azt az indokot, amit Ön emlit, nem fogja emlegetni senki. Ez azonban csak az egyik oka annak, hogy én elmegyek, és nemmel szavazok. A másik, súlyosabbik oka az, hogy ha most az igenek lesznek többségben, olyan dolgokra adunk / a távolmaradással/ felhatalmazást, amit a mi nevünkben, de véleményünk ellenében fognak elkövetni. Ha azonban a nem kerül túlsúlyba, az nem jelenti azt, hogy megfelelő előkészités után, a realitások mentén ne születhetne jó döntés bármelyik feltett kérdésben. Kicsi erre az esély, de talán nem nulla! Mihályi Vilma

TGM: Mindenkinek, aki stratégiai szempontokat vet föl: én nem valamelyik "oldal" sikeréért szurkolok itt. Ugyanakkor van politikai álláspontom: szeretném, ha a magyarországi közvélemény elutasítaná a kérdésföltevés demagóg, félrevezető, üres voltát. Nem lehet lelkiismeretesen "nem"-mel szavazni, mert mindkét kérdés tartalmaz helyeselhető elemeket, ugyanakkor porhintés az egész, szemkiszúrás. Mit szólna ehhöz: népszavazás a hazudozás ellen? Köszönti TGM

- Tisztelt TGM, cikkével sokban egyetértek, bennem is megfogalmazódott, hogy valóban annyi minden szól az "igen" és a "nem" mellett is, hogy lehetetlen jól dönteni. A bojkottal kapcsolatban azonban van egy másik dilemmám: a rendszerváltás óta eddig még - egy kivételével - minden népszavazási kezdeményt érvénytelenített a parlament (legyen szó fontos vagy kevésbé fontos kérdésekről), ha most elenyésző lesz a részvétel, nem teremt-e az alapot a népszavazás intézményének további bagatellizására. Ön szerint az is teljesen lényegtelen, hogy fennáll-e népakarat megnyilvánulásának ez a lehetősége? Vagy nem érdemes-e - akár szándékosan érvénytelen - szavazással, legalább az intézmény mellett kiállni? Üdvözlettel: Heé Veronika

TGM: Egyetértek, ez a veszély fönnáll. Egyébként is, a kérdések föltevői semmi konkrétumot nem ígérnek az "igen"-nel szavazóknak, a parlament pedig csakugyan tovább fogja gyöngíteni ezeket, föltéve, hogy az "igenek" kerekednek fölül. A népszavazást nem a tartózkodók, távolmaradók, érvénytelen szavazólapot leadók járatják le, hanem azok, akik visszaélnek a közvetlen demokráciának evvel az értékes intézményével. Köszönöm. Üdv. TGM

- Azt hiszem, egy picit még tisztelt tgm (a kisbetű szándékos!) egy írástudó filozófusnak nagyobb felelőségérzettel kellene hozzányúlni ezekhez a fontos témákhoz. Megjegyzésem, hogy a kérdések vizsgálata helyett miért a kérdés feltevőivel foglalkozik? Sándor György

TGM: Ha kis betűvel írja a nevemet, tehát - a "pál utcai fiúk"-ból ítélve - nem tart méltónak a társadalom tagságára, akkor miért kérdez? De azért udvariasságból válaszolok. Igenis fontos dolog, hogy ki teszi föl a kérdést. Mussolini annak idején béremelést és munkásjogokat ígért, én mégse szavaztam volna rá. A politikában a szándékok fontosak. Ennek ellenére, mint láthatta, ez csak az egyik megfontolás volt, és nem is javasoltam "nem"-et csak azért, hogy Thürmer, Orbán és Patrubány pajtásoknak bemázoljak egyet. Van, amiben igazuk van. Üdv. TGM

- Kedves TGM, kedves Gazsi! A kettős állampolgárság ügyében vívódok a nem szavazás és a nem szavazat között. NEM-el szavazni bizonyos meggondolásból nekem logikusabb lenne, de nehezemre esne, mégpedig azért, mert az érintettek, a határon túli magyarjaink félreértenék. Tehát lehet, hogy mégis csak a nem szavazás mellett döntök. Egyébként úgy látom, hogy a népszavazás sikere esetén is kettős nyomás alá kerülne a kinti magyarok ma is legnehezebb sorban élő része. Az egyik fele, aki idejönne, tőlünk kapná meg a magáét. És mi vár a kinn maradókra? Például Szerbiában, esetleg Kárpátalján? Amikor majd az ott maradónak mondják a helybéliek, hogy te mit keresel még itt, van hazád, magyar állampolgár vagy. Kedves Gazsi, osztod a víziómat, vagy túlzásba estem? Hogy látod? Barátsággal, Palotás Imre

TGM: Kedves Imre, tekintettel arra, hogy a kettős állampolgárság (2xá) ügyében a győzelemre még esélyes Orbán SEMMIT sem ígér egy fajta "európai útlevélen" kívül, amire semmi szükség (román útlevéllel is lehet vízummentesen utazni), ezért a kinti magyaroktól NEM LESZ MIT IRIGYELNI. Szemfényvesztés az egész. Ugyanakkor csakugyan nem kéne azt üzenni, hogy nem akarunk segíteni a kárpát-medencei magyar kisebbségeken. Ha nincs mondanivalónk, akkor ne üzenjünk semmit. Barátsággal üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! Ön a "Tartózkodunk a szavazástól" cikkében föltesz egy kérdést, amit meg is válaszol. A "Mi a célunk?" kérdés teljesen helyénvaló, de a válasz nagyon szűk és leegyszerűsített. Válaszában kifelejti, hogy az EU-csatlakozás után kialakult helyzetben az etnikai kisebbségek még sokkal távolabb kerültek az anyaországtól, mint eddig. Romániában élő közgazdászok egyáltalán nem látják Románia EU-csatlakozását biztosítva. Így egy magyar útlevél nem csak rövid, hanem hosszú távra is megkönnyítené az erdélyi magyarok és egyéb kisebbségek Magyarországra való utazását. Ezt tőlük elvenni és Románia gyors EU-csatlakozására hivatkozni történelmi hiba lenne. Kérédésem a következő: Ha Románia csak 10 év után csatlakozna Európához, akkor fennt tarja azt a nézetét, hogy nem fog elmenni szavazni?

TGM: T. Uram, a Magyarországra való utazás azért nehéz, mert a ROMÁN állam (nyugati kérésre) pár száz euró fölmutatását követeli meg a nyugati irányba kiutazóktól. Ez magyar útlevéllel csakugyan elhárulhatna (bár csak egy román belügyminiszteri rendeletbe kerülne, hogy mégse). Ma egyébként közel két millió (!) romániai állampolgár dolgozik Nyugaton és Izraelben. Kiutazásuk láthatólag sima. Itt Magyarországon csak a letelepedés, munkavállalás és - valóban! - az állampolgársághoz férés föltételeit kellene megkönnyíteni. Ez a népszavazás sikere, eredményessége, igenlése ellenére se változhat automatikusan, ám változhat nélküle is. Ehhöz az egészhez a népszavazásra nincs szükség. Kösz. Üdv. TGM

- Előzetes kérdésem Tamás Gáspár Miklóshoz: A szélsőjobboldal egyik különös gyülekezetének aposztrofálta a "Magyarok Világszövetsége" szervezetet. Kik ők? Hol működnek? Kik a tagjaik? Miért e súlyos vád? Szabó László Zalaegerszegről

TGM: Valamelyest igaza van a kérdésébe rejtett állítással, nyilván nem minden tag szélsőjobboldali. Gondoljon azonban arra, hogy az MVSZ még Orbán Viktornak is túl szélsőséges volt, ezért próbálta az élére megválasztatni Boross Pétert, aztán pedig megvonatta tőle a magyar állam anyagi támogatását. A "Magyar Demokrata" c. hetilap közölt a legutóbbi MVSZ-dzsemboriról egy fantasztikus beszámolót, amelyben az összes szittya és sumér fősámánok fölléptek... stb. stb. A dolog közismert, de vigasztalja önt, hogy az MVSZ mindmostanáig nem sokat számított. ÜDv. TGM

- Tisztelt Szerkesztőség, tisztelt Tamás Gáspár Miklós! Számomra abszolút világos, hogy nem tartózkodom a szavazástól. Elmegyek december 5-én szavazni és mindkét kérdésre NEM-mel válaszolok. Felmerül azonban a következő három kérdés, melyekre szeretnék választ kapni:
- Hány évvel halasztaná későbbre a kettős állampolgárság az euró magyarországi bevezetését?
- Hogyan érintik a kettős állampolgárság miatti költségvetési többlet kifizetések a 2005. évi állami költségvetést?
- Mik a kettős állampolgárság kritériumai, követelményei? Tehát milyen alapon kerülne eldöntésre, hogy ki lehet kettős állampolgár, ki kaphatná meg a magyar állampolgárságot?

TGM: Euró: nem tudom. Költségvetési többlet: az útlevelek kiállítási költsége és a szenvedélyes pártharcok miatti pszichiátriai ártalmakra szánt orvosi költségek. Ki lehet kettős... állampolgár? A megadott kritériumok bizonytalanok, hiszen a kérdés arról szól, hogy az igénylő személyeknek "igazolniuk" kell magyarságukat. Hogyan? Nem tudom. Üdv. TGM

- Én azért nyomatékal fölhívnám a figylemet arra , hogy talán érdmees lenne TGM-től választ várni arra, hogy tervezi-e valamiféle meggondolható társadalmi alternatíva papírra vetését, vagy marad továbbra is az exhas bírálatoknál? Önmagában az , hogy szociáldemokrácia felé hajlik, ez nem mond semmit. Azért igyekeztem feszegetni TGM-nél a kérdést, mert konkrétan kellene megpendítenie, hogy ma és itt mit, hogyan kéne másképp csinálni, és ehhez Ő milyen elvi megoldásokat csatol.
Nem szabad hagyni, hogy megússza a válaszadást! Érdekel a nem sablonos, véleménye. bartospeter

TGM: Szó sincs róla, hogy a bírálónak kötelssége lenne a mag személyében minden kifogásolt jelenséggel szemben alternatívát kínálni. Mi egy színikritika "alternatívája"? No ugye. Viszlát, TGM

- Kedves Gazsi, mindössze azért tennék a piaccal aprócska kivételt, mert az (ha a társadalom - itt valóban van helye a társadalmi ellenőrzésnek - féken atartja a monopóliumokat, azaz betartatja a versenyszabályokat) maga az ellenőrzési rendszer. A közösség intézményei, ezzel szeben, mással sem voltak elfoglalva felnőtt életem során, mint monopóliumok-oligopóliumok létrehozásával - a legnagyobb közülük, ma, a szóban forgó egészségügyi rendszer. Ami persze, a liberális közgazdászok egyikének képe a törött csavarról az egyensúlyok és fékek bonyolult rendszerében. Üdv Iványi György

TGM: Kedves Iványi György, a piacon kívüli ellenőrzés nem a piaci rendszer része, a piacon kívül pedig a monopólium versus verseny kontrasztja nem értelmezhető. De kösz. Üdv. TGM

- Tisztelt TGM! Egyetértek azzal, amit a kettős állampolgárságról írt, az állami javak privatizálásával kapcsolatban viszont van két megjegyzésem:
1. Ön azt írja: "Ha van vasút, olcsó, tiszta, pontos és gyors állami vasút, akkor a honpolgár nincs annyira kiszolgáltatva a gépkocsigyártó és olajcégeknek." Ez szép és szimpatikus állítás, de sajnos nincs olcsó, tiszta, pontos és gyors állami vasút Magyarországon. (Vagy nem olcsó, vagy nem tiszta, gyors stb.) Azt hiszem, az állami tulajdonú szolgáltatások többségére ez a jellemző: rossz minőségűek, néha már-már működésképtelenek, az a kevés pedig, ami magas színvonalú - éppen az állami tulajdonlásra jellemző... khm... pazarló gazdálkodás miatt -, megfizethetetlen, a szegény polgárok számára mindenképpen.
2. Bár a médiumok nyilvánvalóan nem tárták fel teljesen, hova és milyen célokból tűntek el ("csoportosultak át") állami cégek borzasztó százmilliói, az tudható, hogy az effélék a korrupció és a nepotizmus dagonyái Magyarországon.
Ön szerint ezek mennyire súlyos ellenérvek (melyek persze még bővíthetők)? Ha ezekkel együtt is a privatizációstop tűnik jó megoldásnak, mit kezdhetnénk a fentiekkel? Tisztelettel: Nagy Sebestyén

TGM: Azt hiszem, hogy nem a Magyar Államvasutak MAI állapotából kell kiindulnunk. A vasút egyébként társadalmi szignatúőrája a szociális államnak. Francia- és Németországban van olcsó, tiszta, gyors vasút, az Egyesült Államokban nincs, Nagy-Britanniában Blair tönkretette a PPP (public-private part6nership) erőltetésével, amelynek a rengeteg balesetet köszönhetjük.A társadalomnak kell alternatívát nyújtania a fosszilis nyersanyagok civilizációs és természeti katasztrófája ellenében. A korrupció, ameddig az állami szektor érintkezik magánérdekekkel, és ez vegyes gazdaságban elkerüléhetetlen - meg fog maradni. Sorry. Üdv. TGM

- Hogy oldja fel TGM a következő ellentmondást?
TGM szerint bizonyos közjavakat nem szabad államosítani. Ugyanakkor TGM tudja, hogy mind a magántőke hatalma, mind az állam hatalma kizsákmányoló jellegű, s ha a kettő egyesül, a kizsákmányolás nem csökken, hanem nő. Ezt bizonyították a létezett szocialista (kommunista irányítású) rendszerek, sőt sokkal korábban ezt a tételt igazolta számos pre-kapitalista állam. A szerző ugyan ír valamiféle valódi közösségi kontroll lehetőségéről a közvagyon felett, de nem is hisz abban, hogy ez egy kapitalista gazdaságban lehetséges. Arról sem ír,hogy szerinte elvileg hogyan, milyen feltételek mellett lehetséges ez a közösségi kontroll? Márpedig, ha ezek a feltetelek írásából nem derülnek ki, akkor mi alapján javasolja azt TGM, hogy ne privatizáljuk a közvagyont? Utalok az első mondatomra: a magántőke hatalma + állami hatalom = kétszeres kizsákmányolás. A kapitalizmusban legalább ez a kétféle hatalom némi ellensúlyt képez egymással szemben. Jakab

TGM: Hát ebben sok igazság van, bár nem hiszem, hogy a tőkés kizsákmányolás és az állami elnyomás csak úgy(simpliciter) összeadódnék. A kettő egymással is szembefordítható, mindkettő gyöngítése végett, legalábbis a szocuiáldemokrácia hagyományos reményei szerint. Én azonban persze nem vagyok szociáldemokrata. Ilyen a "kisebbik rossz" típusú írások sorsa: tele vannak ellentmondásokkal. De ameddig a heléyzet ilyen, én nem vagyok a forradalmi stratégia (ami ez esetben csak forradalmi retorika volna) nagy híve. Majd. Üdv. TGM

- 1. Miért olyan fontos a bal- és jobboldaliság? Valóban akkora a különbség? 2. Van-e elképzelése arról, hogy a jelenleg betegeskedő képviseleti rendszert hogyan lehetne megváltoztatni. Hogyan lehtne elérni azt, hogy ne csak arról essen szó, amit egy parlamenti párt felvet, hanem arról is, ami a választók számára fontos. Hogy a témákat ne a politikusok, hanem a választók diktálják. demosthenes

TGM: 1. A bal- és jobboldal között VAN különbség. A baloldal (ha csakugyan az) a társadalom "alsóbb", vagyontalan osztályainak a képviselője kell hogy legyen, minden hagyományos hierarchia (klérus és világiak, nemesek és nemtelenek, férfiak és nők stb.) ellensége. Ám van egyenlőséghívő ("polgári" vagy szocdem) baloldal és van forradalmi (kizsákmányolásellenes) baloldal. Hasonlítsa össze ezt a néhány egyszerű ismérvet a valósággal.
2. A parlamenti rendszeren BELÜL nem lehet a választóknak KÖZVETLENÜL szavuk, a rendszer szerkezete ezt lehetetlenné teszi. Lehet a népszavazásoknak nagyobb szerepet adni - mint pl. Svájcban évszázadok óta - , de ehhöz persze a honpolgárok fölvilágosultsáága, tájékozottsága kellene, s ez még Svájcban sem áll rendelkezésre, gondoljon a xenofób, bevándorlásellenes népszavazásokra. A tőkés rendszeren belül a valódi népképvislet illúzió. Ám ezen javítani lehetne, ha csakugyan baloldali párt (a) léteznék, (b) mozgósítani tudná az érdekelteket. Ez egyelőre nem látszik közeli eseménynek. De kösz. Üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Úr! Kérdésem a következő nyúlfarknyi részletre vonatkozik: "ha a kormány nem tesz kötelező erejű ígéretet arra ...". Árulja el, hogy hol lehet kapni ilyen "kötelező erejű ígéretet", az eszméknek melyik szatócsboltjában!? Gondolom ugyan itt kapható a békeharc, a nemzetpolgársággal és a fábólvaskarikával egy polcon. Miért nem elég Önnek a puszta ígéret? Becsületes emberek számára az is kötelező. Ha a kormány, vagy annak egy újabb fattyúkormánya mégis megszegné ezt a "kötelező erejű ígéretet", mi tévő lenne Ön akkor? Dühösködne? Bojkottálna? Nagyon demokrata Tamás Úr! Engem nem nyugtat meg egyetlen kormány "kötelező erejű ígerete" sem. Kormányok jönnek, mennek. Azonban a népszavazás eredménye köti a mostani és a leendő prédáló, jött-ment kormányok kezét egyaránt. Ládenfi Sámuel

TGM: Uram, a népszavazás eredménye nem köti az országgyűlési többség ( = kormány) kezét, pl. a kettős állampolg. kérdésében az országgyűlés törvényt alkot, amelyben szabadon, lazán fogja értelmezni az ön "igen" szavazatát (és jól kitol önnel), sőt: Orbán Viktor és az MSZP még a népszavazás ELŐTT értelmezni óhajtja az esetleges "igen" jelentését, mégpedig a szűkítés és eljelentéktelenítés irányában, megejtő harmóniában egymással. Több szkepszist! Üdv. TGM

- Tisztelt TGM! Szombati írása felettébb kétoldalú. Noha a "kettős állampolgárság" anomáliáját remekül foglalta össze, a kórház privatizációt boncolgató részekben kivételesen - már csak azért is kivételesen, mert egyébként írásaival többé-kevésbé célba szokott találni - nagy bakot lőtt. Nem igazán értem, hogy hogyan gondolhatja azt, hogy dicső hazánkban nyomorúságos évtizedek beidegződéseit magánviselő, velejéig beteg egészségügy "az állam és a közösség" segítségével egy varázsütésre meggyógyulhat, amikor "az állam és a közösség" előreláthatólag jövő húsvétig olyan komoly, nagy horderejű kérdésekben sem képes közös nevezőre jutni, minthogy adjanak-e a jegyet a testnevelő tanárok, avagy ne? üdvözlettel, Szeghalmi Balázs

TGM: Uram, emlékeztetem: nem szavazok "igen"-nel az első kérdésre (kórházprivatizáció-stop) sem. Éppen ezért. Üdv. TGM

pontifex_maximus 2.

- "A Fidesz - MPSZ ráadásul parlamenti párt. Parlamenti párthoz nem illik a népszavazásos közvetlen demokrácia, hiszen a képviseleti demokrácia része. Ezt meg kell hagynia azoknak, akik - pénz és tévé híján - nem tudják hallatni szavukat az Országházban." Ugy latszik, a szerzo figyelmet elkerulte az a teny, hogy az mszp-szdsz 10 fos parlamenti tobbsege birtokaban azt csinal az orszagban, amit akar. Igaz, hogy k.b. 1.15%-kal kaptak csak tobb szavaztot, megis tokeletesen ignoraljak azokat, akik a masik oldalra szaqvaztak. Ami legalabbis nem szerencses ilyen " infinitezimalis" tobbseg mellett, nem igaz ?
Azt szeretnem kerdezni, hogy ha nem nepszavazassal , polgari korokkel es alairas-gyujtessel, akkor hogy tudna a fidesz elerni azt, hogy a "masik Magyarorszag" velemenye is vetessen tekintetbe - legalabb az igazan fontos dolgokban u.m. orszag elprivatizalasa es a hataron tuliakkal valo kapcsolattartas. Ha TGM epeszu otlettel all elo, akkor talan meg a fideswz is megfontolja. Long Theta

Tisztelt Tamás Gáspár Miklós!

Köszönöm a Népszabadságban megjelent cikkét a népszavazásról, mely további racionális érvekkel segített eldöntenem, hogyan szavazzak december 5-én. Nagyon pontosan leírta jelenlegi helyzetünket, a mindkét politikai oldalon felismerhető őszintétlenséget. Egyetértek azzal a következtetésével, hogy egyik kérdésre sem lehet nemmel válaszolni (szemben egyes kormánypártiak sugalmazásával), ezért mindkét kérdésre igennel fogok szavazni. Remélem, hogy mindazok, akik nem éreznek eleve engesztelhetetlen rosszindulatot az ?igen? ajánlóival szemben, hasonló elhatározásra jutnak és ebben az Ön érvelése is megerősíti őket.
Kérdésem az lenne, hogyan juttathat a zsigeri ellenszenv egy egyébként becsületes embert, éles megfigyelőt, átfogó ismeretekkel rendelkező kiváló gondolkodót odáig, hogy egy pontos elemző munka végén azt a hazug látszatot keltse, mintha a szavazástól való tartózkodás nem lenne azonos a ?nem?-mel való szavazással, a cikkben felsorakoztatott érvek ellenére a jelenlegi hatalom elvtelen támogatásával?

Köszönettel az értékes gondolatokért:
Figyelő2

TGM: Uram, a népszavazás lehetősége nyitva áll a parlamenti pártok előtt is. Igaz, a parlamenti többség (akármekkora) sok mindenben azt teszi, amit akar, de képvisleti demokráciábvan a (talán helytelen, de alkotmányos) konvenció az, hogy megteheti, sőt: meg kell tennie. Ezt nevezik kormányzásnak. A parlamenti ellenzék szerepe a vita - a parlamenti rendszer lényege a döntések nyilvánossága, nem az ellenzék "együttkormányzása". Evvel a rendszerrel szemben nekem is kételyeim vannak, de a Fidesz (se senki más) hatalmi helyzetben elégedett szokott lenni evvel a fölállással, most nem. Tökéletlen világ, uram, ebben egyetértünk. Minden jót. Nyugi. Üdv. TGM

- Kedves Tamás Gáspár Miklós! A Kárpát-medence lakói a 20. századi békekötések során erőszakkal, akaratuk ellenére veszítették el magyar állampolgárságukat. Az elmúlt évszázad diktatúráinak sodrásában Magyarország vajmi keveset tehetett elvesztett polgáraiért. Véleményem szerint a szabad, demokratikus Magyar Köztársaságnak meg kellene adni a visszatérés lehetőségét mindenkinek, akinek felmenői, vagy azk többsége 1914-ben magyar állampolgár volt, nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül. Aki egy kicsit is tisztában van az Európát sújtó demográfiai folyamatokkal, az pontosan tudja, hogy közép- és hosszútávon mindenképp nyereség a bevándorlás. Legfeljebb nem zárnak be az óvodák és az iskolák és lesz aki kitermelje az egyre szaporodó számú idő korosztály nyugdíjait. Magyarország a szakadék szélén táncol, a 18 év alattiak a lakosság kevesebb, mint 20 százalékát adják. (Ugyanez a mutató pl. a palesztin lakosság körében 50 százalék feletti.) Üdvözli Oross Krisztián

TGM: Uram, hajlom arra, hogy egyetértsek önnel, ám a népszavazás ezt a kérdést nem teszi föl, sőt: meghirdetőinek nyilvánosságra hozott szándékai szerint épp ezt akarják (szemkiszúrással) elkerülni, máskor meg összevissza beszélnek. Az ön javaslatával egyébként szerintem Csonka-Magyarország lakosságának öt százaléka sem értene egyet. Sajnos... Üdv. TGM

- Tisztelt TGM! Ön egyetért Eörsi Mátyás azon kijelentésével, mely szerint "Dec. 5-e Trianonról fog szólni?" Ön szerint is akik igent mondanak a könnyített módon megszerezhető külhoni állampolgárságra, azok XIX. századi eszközökkel akarják lekezelni ezt a be nem heggedt - szerintem prométeuszi - sebet?
Nem gondolja, hogy történelmi türelmetlenség ott elvárni egy kívánatos XXI. századi kisebbségi felfogást, ahol még a XX. századi kisebbségi normák sem tudtak érvényesülni?Üdvözlettel: Szelei István

TGM: Uram, én önnel, nem pedig Eörsi Mátyás képviselővel értek egyet. Üdv. TGM

- Kedves Tamás Gáspár Miklós! Az a kétségem van, hogy ha nem megyünk el szavazni, azzal valóban azt érjük-e el, amit szeretnél. A népszavazáson érvényességi küszöb nincs, akárhányan szavaznak is, a szavazók többsége dönt, ha az összes szavazásra jogosult minimum 25%-a egyféle választ ad. Lévén, hogy az igennel szavazól elég aktívak a felmérések szerint, a bojkottal épp azt segítenénk elő, hogy a népszavazás a rosszul feltett kérdésekre igen választ adjon, ezzel felhatalmazást a politikusoknak nem tudjuk, mire. A nem szavazattal egyszerűen ezt a felhatalmazást akadályozhatjuk meg. Üdvözlettel, Kende Ágnes

TGM: A népszavazáson van érvényességi küszöb, ez éppen az "igen"-nel válaszolók 25%-a. De ez csak terminológia. A lényeg: írásom javallata nem pragmatikus-taktikai, hanem politikai. Nem lehet "nem"-mel szavazni valamire, ami részben (félig?) helyes. Az volna kívánatos, ha azok, akik "igen"-nel akarnak szavazni (gondolom, a legnemesebb szándékkal) ráébrednének, hogy becsapták/ják őket. Nem erkölcsös meggyőződésünkkel ellentétesen szavazni csak azért, hogy "lenyomjuk" a Fideszt, az MVSZ-t meg a Munkáspártot. Nem. Nem megyünk el. De kösz. Üdv. TGM

- Mit szólna ahhoz a javaslathoz, hogy menjünk el szavazni, de érvénytelen szavazatot adjunk. Ezzel elkerülhető a jobboldali demagóg kritika a "nem" szavazat miatt. Egyúttal kifejezésre lehetne juttatni, hogy értelmetlennek tartjuk a kérdés(eke)t. Harmadrészt ellensúlyozni lehete az "igen" válaszokat. (Tényleg, mi történik, ha pl. 2 millió "igen", 1 millió "nem", és 1 millió érvénytelen szavazat lenne? Hiszen ekkor érvényes a szavazás, de nincs 50%-a egyik válasznak sem.)Tisztelettel: Németh László

TGM: Uram, lelkesen egyetértek önnel. Én magam pl. így fogok eljárni. Így cselekedtem az európai választásokkor is, amikor közhírré tettem, hogy az iraki háborúban részt vevő kormánytábor képviselőjelöltjeire nem tudok - hiába szeretnék talán - szavazni. Igen: mindenki menjen el, és adjon le érvénytelen szavazólapot. De ha lusta, maradjon otthon. Én megbocsátok. Üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! Köszönöm a Népszabadságban megjelent cikkét a népszavazásról, mely további racionális érvekkel segített eldöntenem, hogyan szavazzak december 5-én. Nagyon pontosan leírta jelenlegi helyzetünket, a mindkét politikai oldalon felismerhető őszintétlenséget. Egyetértek azzal a következtetésével, hogy egyik kérdésre sem lehet nemmel válaszolni (szemben egyes kormánypártiak sugalmazásával), ezért mindkét kérdésre igennel fogok szavazni. Remélem, hogy mindazok, akik nem éreznek eleve engesztelhetetlen rosszindulatot az "igen" ajánlóival szemben, hasonló elhatározásra jutnak és ebben az Ön érvelése is megerősíti őket. Kérdésem az lenne, hogyan juttathat a zsigeri ellenszenv egy egyébként becsületes embert, éles megfigyelőt, átfogó ismeretekkel rendelkező kiváló gondolkodót odáig, hogy egy pontos elemző munka végén azt a hazug látszatot keltse, mintha a szavazástól való tartózkodás nem lenne azonos a "nem"-mel való szavazással, a cikkben felsorakoztatott érvek ellenére a jelenlegi hatalom elvtelen támogatásával? Köszönettel az értékes gondolatokért: Figyelő2

TGM: Uram, ön azt hiszi, a "nem"-ek táborát erősítem. Itt, ebben a vitában már többen állították ennek a pontos ellenkezőjét (baloldali ismerőseim telefonon közölték velem tegnap és ma, hogy "objektíve" a Fidesz, jobboldali ismerőseim pedig, hogy "objektíve" az MSZP szövetségese vagyok). Egyik sem igaz ebben az esetben. A lelkiismeretmere próbálok hallgatni. Igaz, már megesett, hogy tévedtem. Mással is megeshet. De nincs harag, uram. Üdv. TGM

- Én csak abban az esetben szavaznék a kettős állampolgárságra, ha ez kétoldalú lenne: automatikusan mi, magyarok is megkapnánk a kettős állampolgárságot az érintett országokban. Pokorny Valéria

TGM: Right on!

-Tisztelt Tamas Gaspar Miklos! Az nyilvan az on dontese, hogy elmegy-e szavazni vagy sem. Viszont, ha felelos allampolgarnak gondolja magat ki illene allnia a jobbik (kisebbik rossz:) akarmilyen valasztason, legyen az nepszavazas, EP, onkormanyzati vagy orszaggyulesi valasztas. Ket egyszeru okbol: 1. az alacsony reszvetel a politikusokat arrol gyozi meg folosleges viselkedniuk, mert nincs tarsadalmi kontroll, masreszt boven eleg a sajat hiveiket akarmilzen demagogiaval kicsit jobban mozgositani 2. a jobbik part, velemeny (vagy kisebbik rossz) tamogatasaval jobb (kevesbe rossz) vezetokhoz, vagy helyzethez segiti az orszagot. (Pl.: ha on nem megy el, viszont az orszag sorsanak megitelesehez alacsonyabb kepessegekkel rendelkezo igen, vagy csak siman szelsoseges ember igen annak nem lesz tul jo eredmenye.) Sosem volt, es sosem lesz olyan part amely az orszag (vilag) erdeket tokeletesen szolgalna (vagy ha igen arrol sokaknak nem az lenne a velemenye:), minden esetben a lehetesegekhez kepest kell valasztani. Vagy (eppen ez a szep a demokraciaban lehet uj mkegfelelo partot alapitani). Felelosseggel tartozunk, es szerintem nem illik nihilistakent keretni magunkat (meg akkor sem ha ehhez komoly tekintelyunk van). Szurkegandalf

TGM: Tisztelt uram/asszonyom, van abban igazság, amit ön mond. De: pl. országgyűlési választásokon el lehet dönteni (többnyire, nem mindig), hogy melyik a kisebbik rossz. Itt azonban népszavazásról van szó, ahol nem valamilyen mixtum compositumról (mint pl. valamely párt) kérik a véleményünket, hanem zavaros, rosszhiszeműen és/vagy bután megfogalmazott kérdésekről, amelyek egyetlen eredménye alegrosszabb fajta politikai szenvedélyek fölkeltése lehet. Az érvénytelen szavazat v. a részvétel megtagadáésa szavazat a hazudozás és a demagógia ellen, nem semleges. Szerintem. Tévednék? Lehet. Üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! A privatizáció, amely ellen Ön fellép, a lehető legrossszabb típus: az állami tulajdonnak mammut-tulajdonosok kezébe adása, gyakran monopolizált piacon, ahol a vásárlónak nincs lehetősége alternatívák keresésével korlátozni a kapitalistákat. Ha így fogalmaz, ezzel egyetértek. Az állammal szemben azonban nagyon erős védelemre van szükség, amelynek legkézenfekvőbb módja az elfogadhatatlan működés esetén azonnal LEVÁLTHATÓ magánszemélyek kezébe adása. Ez bizony nem más, mint a jól működő piac, és az értelmesen megtervezett privatizáció. Nem "a" privatizáció a probléma, hanem az esztelen privatizáció. Ennek eldöntésére pedig tökéletesen alkalmatlan egy népszavazás.

KÉRDÉSEM: ha ellenőrizhető, a társadalmi kontrollt biztosító garanciákkal megy végbe a privatizáció, támogathatónak tartja-e? Cselepet

TGM: Bevallom, ezen hosszabban kellene gondolkoznom. Fölvetése nagyon érdekes. Elnézést, nem akarok csak a sebesség kedvéért valami csacskaságot felelni. Kösz! Üdv. TGM

- Tisztelt tamas gaspar miklos! a vitat meddonek, kimenetelet barmely eredmeny eseteben szomorunak es elkeseritonek latom. a magyar politizalast, mind vezetoi, mind atlagpolgar szinten erosen erzelemteli, nem higgadt, gondolkodas dominalta politizalasnak erzem. ehhez nem kellett trianon, de nem segitett rajta. ennek vagyunk fuggoi, azonban ebbol a poziciobol nem lehet jo dontest hozni. a politikai es gazdasagpolitikai kerdesek nem erzelmi kerdesek. jelen esetben inkabb a kettos allampolgarsagra gondolok. de mar mindegy, erzelmi kerdes lett belole. azonban erdekelne, hogy az OV altal emlitett kulhonban is honos intezmenye a kettos allampolgarsagnak mekkora merteku, milyen reakciokat valtott ki az EU-bol? beengedett-e egy orszag 'onhatalmulag' nehany millio embert az EU-ba a kettos allampolgarsag intezmenyenek bevezetesevel? tisztelettel
Bost

TGM: Uram, az ön elkeseredett kérdései az enyémek is. EU: azt tudjuk (pl. Kecskés László jogászprofesszortól), hogy az így elnyert állampolgárságot az EU nem ismeri el, a kettős állampolgárság nem jelent európai polgárjogot (ehhez az Európai Unió és Románia, az EU és Szerbia, az Eu és UKrajna stb. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSÉRE volna szükség, ami gyakorlatilag kizárható. Kösz. Üdv. TGM

- Kedves TGM! Teljesen igaza van Önnek, amikor azt írja, hogy bármi is legyen a feltett kérdésekre a válasz, attól még nem változik semmi. Nem lesz sem jobb, sem rosszabb a kórházak helyzete és nem lesz sem könnyebb sem nehezebb Magyarországra áttelepülni. Azzal a következtetésével is messzemenően egyetértek, hogy az egész cirkusz OV karrierjét építi. Ezekután viszont számomra egy kérdésre redukálódik a referendumban szereplő kettő. Hogy tudniillik: Támogat-e Ön olyan kezdeményezést, amelyet Thürmer és Patrubány indított és amelyet a hiéna Fidesz magához rántott, mert valamilyen hasznot remél belőle? Vagy másszóval: Támogatja-e Ön Orbán és talpnyalói (Kövér, Pokorni, Mádl, Kondor, Polt, Járai stb. stb.) folytonos törtetését és sikerszomját? Szóval szó nincs itt semmi másról, mint ennek a kérdésnek a megválaszolásáról. És ezért nem tartom helyesnek azt az álláspontját, hogy legyinteni kell a hazug és sokszorosan manipulált kérdésekre és tartsuk távol magunkat a szavazástól. Szerintem inkább igenis menjünk el és válaszoljuk meg az igazi kérdést. Tisztelője és olvasója: Sándor Tamás

TGM: Uram, én kivételesen pragmatikusabb vagyok, mint ön. Tekintetbe veszem, hogy ki kezdeményez valaminő politikai akciót, de nem ez egyedül határozza meg a döntésemet, hanem a tárgy érdeme is. Csak a politikai jobboldallal (és a Munkáspárt nevű képződménnyel) szembeni fönntartásaim nem elegendők hozzá, hogy döntsek. Mindenkinek lehet olykor igaza, bármily meglepő. Köszönöm. Üdv. TGM

- Itt sokan tudjuk-sejtjük, milyen -szított- érzelmek és miféle politkai érdekek vannak a háttérben. A Fidesz, gondoljuk, jó eszköznek látja a szavazást hatalma visszahódítására, sőt, egyes hangok szerint az "igen" után új parlamenti választásokat kellene kiírni. Gondolom, ez nem könnyű dolog, de Orbán több ízben is harcias, radikális nyilatkozatokat tett. Lát Ön ebben veszélyt?

TGM: Ebben nálunk a brit parlamentarizmus (és a régi magyar parlamenti hagyomány) uralkodik: csak a kormánytöbbség írhat, írathat ki új parlamenti választásokat. Ha a forradalomtól vagy ellenforradalomtól itt eltekintünk. Kösz. Üdv. TGM

- Kedves TGM! Örülök h. néha önt is engedik szóhoz jutni.
kérdés: Mit mondjunk azoknak akik azt mondják :
1.a tartózkodás gyáva megfutamodás.
2.aki nemmel szavaz az nem magyar és szégyelje magát, még akkor is ha az igennel a kis fizetésének a csökkenését kockáztatja.
3.az h.ha vmi szélsőjobbos azzal semmi baj nincs.

Testvériség

TGM: Uram,
1. a tartózkodás nem megfutamodás, hanem tiltakozás mindkét tábor hazugságai ellen,
2. aki "nem".-mel szavaz, az magyar, bár nem az ön meghatározása szerint; a kis fizetése pedig nem fog csökkenni, mert a népszavazás "igen"-jének esetleges győztesi SEMMI LÉNYEGESET nem akarnak adni a kisebbségi magyarságnak. Önt, uram, becsapták.
3. Avval, ami szélsőjobbos, gyakran van baj, t. uram, de ez nem baj. Majd meglátja.
Üdv. TGM

ipacstomi

miért baj az, ha az állampolgárság etnikaivá válik? A kettős állampolgárság is egy lépés lehetne az összmagyarság politikai-gazdasági egységesítésére, ami létérdeke a határon inneni és túli magyaroknak is. Pont ettől sajnálnánk az anyagiakat? Az ország jövőképében (már ha egyáltalán képes a kormány négy évnél is hosszabb távlatokban gondolkodni) hol szereplnek az elszakított magyarok?

TGM: Asszonyom/uram, anyagiakról itt nincs szó, mert úgy sem adnak a kisebbségi magyaroknak semmit, csak egy ótvaros, semmire se jó útlevelet, ha ugyan. Az etnikai alapú állampolgárság pedig azt jelentené, t. honfitársam, hogy a nem magyar etnikumú magyar állampolgárok hovatartozása megkérdőjelezhetővé válnék. Ez pedig helytelen volna - nem gondolja? De kösz. Üdv. TGM

vdg

- Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! Ön azt állítja, hogy a határon túli magyarok állampolgársághoz jutásának egyik burkolt célja, az, hogy OV-t megint hatalomra juttassák. Ezzel őn azt sugalja,hogy a külhoni állampolgároknak majd szavazati joga is lesz. Ez , mint bizonyára ön is tudja nem lehetséges, mert a szavazáshoz bejelentett lakhely, és személyi igazolvány is szükségeltetik. Ugye azt ön sem gondolja komolyan, hogy a szavazások miatt majd több millió ember fiktíven bejelentkezik magyarországra ?!
Továbbá miért gondolja ön, hogy a határon túli magyarok OV-re szavaznának? Ön is erdélyi, én is az vagyok, de egyikünk se szavazna rá!

TGM: T. uram/asszonyom, nem arra gondoltam, hogy az újonnan állampolgárrá váltak szavaznának Orbán Viktorra (én is tudom, hogy szemben némely tudatlan liberális állításokkal, ez nem így van), hanem arra, hogy evvel O. V. kezébe kaparintja a politikai kezdeményezést, és így megnő az esélye a győzelemre, amit nem óhajtok, bár új Mohácsnak vagy Trianonnak se érzek. Nyugi. Kedves földim, üdvözlöm. TGM

- Úgy gondolom, eléggé hipnotizált a szavazni nagyon akarók zöme ("nem"-mel is nagyon akarnak szavazni néhányan), tehát érvényes "igen" lesz a vége. Lesz még mód ennek a a csitítására Európa felé? Egyáltalán mi lesz Európa reakciója? Mi bajunk lehet ebből? Mi a helyzet ma Romániában? Hogyan reagálnak az egészre, és abból milyen következtetések vonhatók le? Köszönettel, Pretender

TGM:

Ha Isten őrizz, bejön ez a marhaság, akkor szerintem Romániában a többség közönnyel veszi majd tudomásul a dolgot, pláne, ha kitudódik, hogy az egész semmi különös előnyt nem jelent az erdélyi magyaroknak, mint ahogy nem is jelent persze. A magyarigazolvány is kutyakomédiává silányult. Az igazi baj nem a román többség reakciója lesz, hanem az erdélyi (és egyebünneni kisebbségi) magyaroké, akik egyre jobban utálják szép hazánkat, Csonka-Magyarországot. Nem csoda, ami azt illeti. Üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Gáspár ur! Arról senki nem tesz emlitést, hogy a legnagyobb hibát, a Köztársasági Elnök ur követte,el, amikor úgy irta ki a népszavazást, hogy annak nem voltak meg a törvényi feltételei, igy nem tudja ma sem senki, hogy az igen, és a nem szavazatok mivel járnak együtt. Először meg kellett volna teremteni a törvényt, és csak azután kiírni a népszavazást. Ezt sajnos elmulasztotta az Elnök ur, mert mindenáron a Fidesz szekerét akarja, tolni, de ha jól gondolom ő nem csak a jobboldal köztársasági elnöke, ugyanugy felelősséggel tartozik a magyar lakosság azon részének, akik más értékekeket képviselnek. Üdvözlettel Lantos Kálmáné

TGM: Tisztelt Asszonyom! A köztársasági elnök úr engem is halálosan fáraszt. Kezét csókolja TGM

vdg

- Ön azt is állította, hogy az állampolgárság birtokában rögtön százezrek költöznének át Magyarországra, ami irdatlan költségvetési pénzek azonnali kifizetését okozná.
Szeretném, ha konkrétan megnevezné,hogy milyen jogcímen és kinek kellene ezeket a pénzeket kifizetni?

TGM: Ha elolvasta a cikk következő mondatát, láthatta, hogy ez szerintem lehetetlen. Senkinek nem kerül semmiféle pénzébe ez a nagy semmi, csak önnek és nekem szívfájdalomba. Ilyen a keserű magyar sors. Üdv. TGM

- Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! Ön szerint miért volt oly fontos a kormánypártoknak, hogy a "két nem " mellett oly nagy mellénnyel és hirtelennel állást foglaljanak? Nem lett volna ésszerűbb várni kicsit, merre mennek a dolgok?

TGM: A kormánypártok, t. asszonyom/uram, olyan buták, mint a föld. Üdv. TGM

Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm. Isten önökkel. Isten óvja szerencsétlen, átvert hazánkat. Szeretettel üdvözöl minden fejét vakaró honfit és honleányt
Tamás Gáspár Miklós

TGM válaszol
TGM válaszol
Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.