Nyelvi csapás

Ha Magyarország most bezárkózik, még mielőtt komoly lehetősége lett volna bekapcsolódni a világ vérkeringésébe, akkor ez a kormány évtizedekre gátolja meg az ország felzárkózását. És nem csak gazdaságilag.

Pécs A és Pécs B

Szeged és a Tisza a szerelem, de fejet hajtok Pécs előtt.

Politika és giccs

„Azt, hogy az ellenfél miképpen »fertőz«, jóllehet ez a politikai élet egyik leghatékonyabb jelensége, még jóformán alig vizsgálták” − írja Elias Canetti gondolatnaplójában.

Santos Globetrotters

Pelé a napokban azt mondta: „A futball történetében még legalább egy klubcsapat hasonlóképpen dominált a világon, mint a jelenlegi Barcelona.

Visegrád

Elmehet?, kérdezte az anya, az apa meg mondta, hogy hát persze, mintha mi sem lenne természetesebb, mint ez az engedély.

 

Szenes Hanna, az elfelejtett magyar vértanú

Hatvanhét évvel ezelőtt, 1944. november 7-én Szenes Hannát kivégezték a Margit körúti Hadik laktanyában. Egy nyilas katonai bíróság halálra ítélte, amiért zsidómentő brit tisztként visszatért az országba. Főbe lőtték, mindössze 23 évesen.

A magyar közvélemény azonban jószerivel ma sem tudja, ki ő, miért áldozta fel az életét. Miközben Izrael és Nagy-Britannia egyaránt hősként adózik emlékének, szülőhazájában immáron több mint fél évszázada süket csend borul emlékére. Pedig ő sem született katonának. Budapesten, 1921. július 17-én látta meg a napvilágot, jómódú értelmiségi családban, asszimiláns zsidó környezetben. Apja, Szenes Béla, sikeres humorista és színpadi szerző, a lány pedig örökölte a korán elhunyt apa írói vénáját. Hanna – eredeti keresztnevén Anikó – már zsenge gyermekkorában versel, haláláig vezetett naplójának első bejegyzésekor 13 éves. Ahogy sok százezren, ő is magyarnak vallotta magát.

Édesanyja feljegyzi, hogy ötévesen felmondja első elemista Gyuri bátyja iskolai ünnepi műsorának részleteit, Szent István megkeresztelésének históriáját, a kereszténység terjedését, évszámokkal, nevekkel. Eminens tanuló, olyannyira, hogy felveszik a református Baár-Madas leánygimnáziumba, ahol iskolaelső, s a zsidó származású növendékekre kirótt háromszoros tandíjat – kimagasló tanulmányi eredményeire tekintettel – a katolikus diákok szintjére, a reformátusok kétszeresére csökkentik.

Hanna azonban kegyetlen korban élt, saját bőrén tapasztalhatta a hátrányos megkülönböztetést. A kiváló érettségi után tanulni, szépírói stúdiumokra vágyott, de erre az 1920-ban, Európában elsőként Magyarországon életbe léptetett, a zsidók egyetemi bejutását korlátozó numerus clausus törvény nem adott sok esélyt. A diszkrimináció mindinkább tudatosítja zsidóságát. Leszámol a magyar nemzeti grandeur eszményével, mi több, öntudatos cionistaként, nemzetépítési érzelmektől fűtve, felkerekedik: irány Palesztina.

A negyvenes évek eleje egy ottani mezőgazdasági iskolában, utána pedig egy kibucban találja.Mindezt abban a hitben, hogy kétezer év után ismét létrejöhet a zsidó állam az akkor brit mandátum alatt álló területen. Ám jönnek az irtózatos hírek az európai zsidóság tragédiájáról, s Hanna szorongását felváltja az újabb acélos elhatározás: visszajön Magyarországra, segít kimenekíteni Hitler ördögi csapdájába került sorstársait. Tettvágya találkozik a britek érdekeivel. 1944 márciusában, immár a brit különleges alakulat (SOE) főhadnagyaként, kiképzett rádiós tisztként ejtőernyővel kiugrik Jugoszlávia felett.Horvát földet ér, ahonnét partizánok segítik át Magyarországra.

A balsors rögtön utoléri. Amikor 1944 júniusában a mindenre elszánt Hanna bajtársaival átjut a Dráván, egy csendőrjárőr elkapja őket. Egyesek árulást gyanítanak, mások a lány kísérőinek határozatlanságát kárhoztatják. Szerencsétlenségére megtalálják a rádióadóját is. Vallatói kegyetlen kínzásoknak vetik alá, hogy kiszedjék belőle a titkos kódot, bajtársai nevét, küldetésének részleteit. Véresre verik, kiütik a fogát, de nem árul el senkit, nem tudják megtörni. 1944 októberében, amikor már közel járnak a szovjet seregek, magyar katonai bíróság elé állítják, de az úgymond hűtlenségi per egyszerűen justizmord – tűnik ki a korabeli dokumentumokból. A tárgyalást vezető Simon Gyula hadbíró még a legelemibb eljárási szabályokat is figyelmen kívül hagyja, nem is részletezve az előítéletes (faj)gyűlöletet. Hanna bátran szembeszáll bíráival, határozott követelése, hogy lévén angol tiszt, a nemzetközi jog szabályai szerint járjanak el vele szemben. A főtárgyalást ítélet nélkül zárják, majd Simon néhány nap elteltével – a vádlott jelenléte s tárgyalás nélkül –, november 6-ánmeghozza a halálos verdiktet.

Ekkor már tombol a nyilas rémuralom. Feketehalmy-Czeydner Ferenc honvédelmi miniszterhelyettes – az a fanatikus náci, aki még a „hideg napok” idején, 1942 januárjában elrendelte a több mint háromezer áldozatot követelő újvidéki vérengzést, s háborús bűneiért később bitófán végezte – Hanna azonnali kivégzésére ad parancsot. Godó Ágnes hadtörténész szerint Simon november 7-én közli Hannával, hogy egy órán belül kivégzik, de azért folyamodhat kegyelemért. A lány azonban visszautasítja, mondván, gyilkosoktól nem kér kegyelmet. Pár perc múlva átszállítják a Margit körúti katonai fegyházba, ahol tíz órakor – „tekintettel tiszti mivoltára” – sortűz oltja ki az életét. Amikor Simon hadbírót a népbíróság 1947-ben háborús bűntettek vádjával hét év börtönbüntetésre ítéli, a per tanúimég drámaiabban vallanak a kivégzés részleteiről. Egy szemtanú szerint Hanna a sortűz előtt nem engedi bekötni a szemét. A börtönorvos szerint a kivégzőosztag rosszul célzott, a haláltusa hosszú és kegyetlen volt. Mindennek ellentmond azonban a háború utáni exhumáláskor elvégzett halotti szemle, amely arra utal, hogy Hannát tarkólövéssel egyszerűen meggyilkolták.

Bárhogyan történt is, Hanna a magyar fasizmus áldozata. Azon kevesek egyike, aki brit egyenruhában fegyvert ragadott, vállalta a lehetetlen küldetést. Földi maradványait 1950-ben kiszállították Izraelbe.Hősnek kijáró pompával Jeruzsálemben, azon a hegyen kapott végső nyughelyet, ahol a modern zsidó állam megálmodója, a szintén budapesti születésű Herzl Tivadar. Azóta nemzedékről nemzedékre ébren tartják emlékét. De nemcsak Izraelben, hanem szerte a nagyvilágban, legutóbb 2011-ben, a New York-i Museum of Jewish Heritage szentelt kiállítást életútjának.

Ám Magyarországon továbbra is dolgozik a történelmi amnézia. „A szocializmus évtizedei alatt azért illett elhallgatni, mert cionistaként és brit katonaként nem volt beilleszthető a hivatalos antifasiszta ellenállási kánonba” – írja Novák Attila történész. Szocialista volt, de nem valamelyik kommunista frakció tagja. Ellenkezőleg, cionista, öntudatos zsidó és népi a a hős – minden olyan jóakaratú ember hőse, aki gyűlöli a zsarnokságot.

Itt akár pontot is lehetne tenni e hézagos mementóra, de felmerül a kérdés: vajon miért nem tudja még ma sem befogadni a magyar társadalom Hanna hőstettét? Mit (nem) tettek a rendszerváltás utáni kormányok, hogy mártíromsága itthon ismertté váljon, hogy legyen magyar nemzeti hős, nevét itthon is hirdesse utcatábla, vértanúsága bekerüljön a tankönyvekbe? Azért voltak próbálkozások. A Szépirodalmi Könyvkiadó 1991-ben kiadott egy páratlan, ma már az antikváriumokban sem fellelhető kötetet, amelyben Szalai Anna szerkesztő egybegyűjtötte Hanna naplóját, levelezését, szépirodalmi próbálkozásait. 1999-ben Dénes Gábor fi lmrendező drámai dokumentumalkotásában a kortársak, mindenekelőtt a fivér megszólaltatásával rajzolja fel Hanna portréját, amelyet a Magyar Televízió egyszer, egy késői órában levetített. És igaz, van pesti emlékhelye is, szerényen megbújva a Jósika és a Rózsa utca sarkánál. Aztán Szenes Iván, Hanna unokatestvére, a nemrég elhunyt népszerű dalszerző kérvényére a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa még 1993-ban igazolta, hogy semmis az 1944-ben hozott ítélet. „Ezt az elítélést – így a szikár jogi szöveg – a szocialista, antifasiszta, vagy a demokratikus magatartás miatt egyes személyeket ért hátrányok megszüntetése tárgyában hozott (itt hoszszú, 1945-ben kelt paragrafusfelsorolás következik – H. Gy.) rendelkezések alapján semmisnek kell tekinteni.”

Ennyi. Nem túl sok, hogy a felnövekvő magyar nemzedék megértse, megtudja: nem Szenes Hanna volt a hazaáruló.

Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.